Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, december 18, 2009

Obama kan inte, vill inte, hör inte

Den som trodde att Obama skulle trolla fram en överenskommelse har okritisk låtit sig luras av de stora mediernas dramaturgi. Allt var upplagt för att i bästa Hollywoodanda avsluta toppmötet efter ett antal dagar med spänning med att filmhjälten skulle hålla ett förföriskt tal som skulle ena världen i ett lyckligt slut (eller slutdokument).  Igår natt var Köpenhamn en belägrad stad, militärer och poliser invadera hela centrala stan, i väntan på Obama som skulle rädda världen. 

Men nu är besvikelsen total. SHAME säger klimatrörelsen. Ett fiasko sa flera statschefer. 

Förutsättningarna var inte de bästa heller. Nord är inte beredd att ge vika för sin konsumtionsmodell för att gå Syd till mötes. Även om EU ville framstå som den pådrivande kraften är det klart att européerna inte tänkte lova bort sina stormaktsambitioner. EU gick aldrig med på att minska sina utsläpp tillräckligt mycket för att uppnå de nödvändiga målen. Européerna går inte med på att erkänna Syds krav på den historiska skulden, alltså att i-länderna bär största skulden för klimatförändringar. Varken finansieringen eller patentreglering har EU lyft seriöst för att Syd ska känna att man kan sträcka ut en hand. Inte heller den hårda kritiken mot marknaden med utsläppsrätter hittade nån gehör hos EU. 

Dock har stormakten USA varit, inte oförväntad, den stora besvikelsen. Men det visste vi ju. Obama kan inte skriva på ett bindande avtal likt Kyoto. Kongressen skulle ändå inte ratificerat ett bindande avtal som ställer krav på rejäla men nödvändiga utsläppsminskningar. Dessutom har det aldrig funnits en vilja från Obamas sida att komma fram till ett bindande avtal.  Under hela förhandlingsprocessen har USA-förhandlarna jobbat för att få bort Kyoto protokollet och få igenom ett utvattnat avtal med "goda intentioner" men utan bindande krav. Och inte mindre har stormakten USA velat hörsamma Syds krav. Obama har inte bryt sig om vad den stora majoriteten av länderna från Syd velat ha med i ett avtal. 

Men även om toppmötet var ett fiasko, är inte Köpenhamn slutet utan början på en ny global strid om mänsklighetens överlevnad. Här kunde vi känna på några av de kännetecken som nu börjar mogna.   

- Aldrig tidigare har motsättningarna mellan Nord och Syd visat sig så tydliga. Språkrören för Syds G77, sudanesen Lumumba Di-aping menar att USA och EU hela tiden velat köra över Syd. Och en eventuell överenskommelse som manglats fram av EU och USA innebär ett övergrepp mot de fattiga, mot all transparens, mot jämställdhet mellan länderna. Exkluderingen av "besvärliga" länder under toppmötet har varit tydligt från i-ländernas sida.   

- Det finns ett alternativ som lyfts av Syd med tydliga krav. G77, de afrikanska länderna, ALBA-länderna m fl har gått fram som en röst. Syd vill bland annat att I-länderna tar hänsyn till de rika ländernas historiska skuld i klimatförändringarna, att det behövs en global finansiering, och en förändring av patentsystemet och enklare och mer effektiv tekniköverföring och dessutom bindande och mätbara mål.  

- En systemkritisk rörelse träder fram, den är bred men tydlig, inkluderande, och i en allians mellan rörelser från Nord och Syd. Rörelsen kritiserar systemet och inte individuella konsumtionsmönster. Även om media fokuserat på våld, så har den systemkritiska rörelsen haft bra uppslutning kring fredliga demonstrationer och mycket givande seminarier.    

torsdag, december 17, 2009

Evo och Chavez tände till konferensen

De latinamerikanska statscheferna fick konferensen att tända till igår kväll. Statscheferna gick till hård attack mot i-ländernas oansvariga position i förhandlingarna. Evo sa att om klimatet varit en bank hade de rika genast gått till dess räddning. Evo uppmanade ursprungsfolken att ta täten i kampen för moder jord. Chavez sa att ett spöke, kapitalismen, präglade förhandlingarna. Han anklagade de rika för att leda världen och mänskligheten till en miljökatastrof. De 500 miljoner rikast i världen representerar 7% av världens befolkning men ansvarar för 50 % av koldioxidutsläppen, medan de fattigaste 50 % ansvarar för endast 7 %. Chavez anklagade de rika länderna för att sabotera en överenskommelse, för att det inte ska bli ett avtal med kvoter, mätbara mål och sanktioner. Han sa också det ryktades om att det fanns ett förslag till avtal och undrade vem som tagit fram det. Han sa att Venezuela och Syd inte kommer acceptera ett avtal som manglas fram av de rika. Chavez sa också att Venezuela och ALBA-länderna står bakom G77.
Indien varnade idag att de rika länderna kommer att påbörja en kampanj för att anklaga länderna i Syd för att ha sabotera klimatkonferensen. Danskarna lägger skulden på Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika.  

onsdag, december 16, 2009

Klimatkonferensen på väg mot en katastrof

I-ländernas vill hellre att klimatkonferensen slutar utan överenskommelse än att ge vika för världens krav på ett ansvarstagande kring finansiering, minskning av koldioxidutsläppen och tekniköverföring till Syd. USA säger nej till i stort sett allt och  EU är beredd att gå med på en minskning på 20 % av utsläppen. Idag samlades tusentals människor utanför Bella Center för att kräva ett avtal. Det rapporteras att polisen gått hårt mot demonstranterna och häktas flera hundra. En av talarna i demonstrationer är Miguel Palacin, ledare för de andinska ursprungsfolken i CAOI. Han lyfte fram konsekvenserna av klimatförändringarna för folken i Syd och i synnerhet hur ursprungsfolken får betala för i-ländernas oansvariga beteende. Igår sa chefen för den venezolanska delegationen Claudia Palerno att det är oacceptabelt hur i-länderna försöker tvinga fram ett nytt utvattnat avtal som inte leder till nånting.  Till Bella Center kommer idag Evo Morales och Chavez för att hålla tal. 

Igår på Klimaforum diskuterade en fullsatt sal om hur rörelserna ska öka trycket mot det officiella toppmötet. Det är en bred rörelse som växt i styrka och som får allt mer uppmärksamhet här i Köpenhamn. I början var de stora NGOerna ackrediterade på Bella Center som fick all mediauppmärksamhet, lobbyn var återigen på väg att bli vägen för den allmänna opinionen för att få fart på klimatkonferensen. Men nu har NGOerna slängts ut från Bella Center och de börjar också söka sig hit till Klimaforum som förbereder fler mobiliseringar. 

tisdag, december 15, 2009

Rörelserna slängs ut och Syd ökar trycket i Köpenhamn

Under de avgörande momenten i Köpenhamn slängs nu folkrörelserna och NGOerna ut från förhandlingslokalerna i Bella Center. Stora organisationer som Greenpeace och WWF tvingas nu minska sina delegationer till ett minimun och andra portas trots giltig ackreditering. Flera organisationer som protesterat mot detta säger att det handlar om att minska trycket från den allmänna opinionen. Afrikas delegation fick nog igår och bröt förhandlingarna när de rika länderna, bland dem Sverige, försökte på ett fult sätt lägga ned Kyoto avtalet och endast få i hamn ett nytt avtal med minskade krav på bl a i-ländernas koldioxidutsläpp. G77 som representerar länderna i Syd har hela tiden tryckt på för att EU och USA ska följa sina åtagande och ta sitt ansvar för växthusgasutsläppen. Latinamerikanerna stödjer Afrikas linje. Lula anländer idag till Köpenhamn och flera andra statschefer som Chavez och Evo Morales är på väg. Hoppet står till G77 och Syd när USA och till viss del EU inte vill binda sig till procent och konkreta siffror utan vill nöja sig med ett utvattnat avtal med goda intentioner.  

måndag, december 14, 2009

Chile: högern vinner första omgången, men förlorar ändå

Som väntat kommer Presidentvalet i Chile att avgöras vid en andra valomgång den 17 januari eftersom ingen av kandidaterna lyckas få över 50 %. De två kandidater som går vidare till andra omgången är Chiles motsvarighet till Beslusconi, konservative Sebastian Pinera, som äger 4 tv-kanaler (och får stöd så gott som av alla andra privata medier i landet), flygbolaget Lan Chile och t o m Chiles mest populära fotbollslag Colo Colo, och krisdemokraten och regeringskoalitionens kandidat Eduardo Frei.  Pinera fick 44 % av rösterna och Frei drygt 30 %. De två andra kandidaterna som inte går vidare är vänsterliberalen Marco Enriquez Ominami (20 %) son till vänsterledaren Miguel Enriquez som mördades under diktaturen och Jorge Arrate (6 %) från vänsterkoalitionen Junto Podemos.
Så även om högerkandidaten fick 44 % kommer en stor majoritet av rösterna från Marco och Arrate att gå till Frei, som det mindre dåliga alternativet och för att förhindra att högern kommer till makten efter 20 år. 
Annars var den stora nyheten parlamentsvalet att kommunisterna lyckades efter 20 år välja in tre parlamentariker i andra kammaren. Det nuvarande valsystemet som infördes under Pinochet har som syfte att alltid på varje valkrets välja två ledamöter från två olika stora block. På det sättet försäkrade sig Pinochet att högern även vid låga röstetal fick en ledamot i varje valkrets. Och i kammaren är det alltid jämnt mellan blocken även om det kan skilja 10-15 % i rösterna.  Det är ett sjukt system som gjort att även när vänster och kommunisterna i valkretsar fått över 25 % har de inte lyckas välja in en ledamot. Nu har vänstern haft en teknisk överenskommelse med regeringskoalitionen som gjort att de lyckas välja in tre ledamöter. 

söndag, december 13, 2009

Patentstriden avgörande i klimatförhandlingarna

De transnationella bolagens stridsfråga i klimatmötet är patentregler och tekniköverföring. Bolagen förväntas kamma hem många miljoner om de lyckas få igenom ett avtal med strängare patentregler. De sitter inte med på förhandlingsbordet i Köpenhamn, men deras intressen försvaras av den rika världen. Enligt en rapport från danska Folkekirkens Nødhjælp sätter de globala patentreglerna stopp för fattiga länders tillgång till ny teknik i form av allt ifrån vindkraftverk och solceller till varningssystem för orkaner. Företagens rätt till patent på sina uppfinningar gör att priserna blir skyhöga och utbudet blir litet. Och de som drabbas är de fattiga länderna och människorna. Jag skriver idag tillsammans med fyra EU-parlamentariker i Svd om att se till att människors och jordens liv går före företags vinstintressen. Sverige och klimatrörelsen måste kräva flexiblare patentregler för fattiga länder.

lördag, december 12, 2009

bilder från klimatdemon i Köpenhamn

en klimataktion idag vid centrala Köpenhamn 


I Love the world but capitalism is an arsehole

fredag, december 11, 2009

Internationell tribunal och kamp mot transnationella bolag

Ursprungsfolken, Bolivias president Evo Morales och ett antal folkrörelseorganisationer har börjat mobilisera för en internationell tribunal för Klimaträttvisa. En Tribunal som ska kunna döma och sanktionera transnationella bolag som bryter mot nationella och internationella regelverk. Idag är det nästa omöjligt att straffa de transnationella bolagen när de bryter mot regler. Konsekvenserna med straffriheten är att de kan agera fritt utan att riskera kännbara straff. Det finsk-svenska Stora Enso är ett exempel, som fällts många gånger i Brasilien för brott mot miljö och befolkning men ändå kan fortsätta härja i landet utan utan större komplikationer. Tribunalen är ett av de förslagen som ursprungsfolk lanserade under Klimaforum.

På ett annat väl konkurrerat seminarium pratade representanter för Via Campesina om att den stora striden nu gäller marken/jorden. En strid mellan det s k agrobusiness och småböndernas jordbruk. De pekade på de transnationella bolagen och det internationella finanskapitalet som underordnar sig marknader, produktion, priserna mm för livsmedelsproduktion. Agrobusiness ger inga jobb, tvärtom, småbönder och lantarbetare förlorar sin inkomstkälla när de blir av med sin mark. Enligt beräkningar som gjorts, skapar agrobusiness, alltså storskaligt jordbruk för export, högst ett arbetstillfälle per 185 Hektar. Agrobusiness producerar inte mat utan producera dollar, som nån av de sa. En annan bra affär är det s k Hydrobusiness, alltså kommersialiseringen av vattnet. Coca Cola och Nestlé är de stora aktörerna här. Via Campesina, den stora internationella bonderörelsen, kämpar mot denna utveckling genom att förstärka basrörelserna, genom att etablera en allians mellan land och stad och genom att bekämpa de transnationella bolagen.

COOP15 i Köpenhamn: ursprungsfolk kräver Klimattribunal

På klimaforum09, det folkliga toppmötet i Köpenhamn, pågår en enorm rörelse, massor aktiviteter, många "kändisar" och aktivister. Jag deltog precis på en presskonferens med representanter från latinamerikanska ursprungsfolkorganisationer. Det stora kravet från de är en internationell Klimattribunal som ska döma i huvudsak Transnationella företag (TNC) som idag tränger in och förorenar deras territorium i jakt på naturresurser. Igår släppte Latinamerikagrupperna tillsammans med FIAN en bok om monokultur, det intensiva och storskaliga jordbruket i händerna på finanskapitalet som ödelägger enorma stora arealer i Latinamerika. Lite senare idag kl 15.15 deltar jag på ett seminarium som handlar om en internationell klimattribunal underordnad FN och ursprungsfolkens krav på toppmötet.

tisdag, december 08, 2009

Kraven från Syd - under Klimatmötet

Kraven som kommer från Syd och folkrörelserna inför klimatmötet i Köpenhamn är i allra högsta grad relevanta.

-    Att den rika världen ska uppfylla sina åtaganden enligt klimatavtalet som tecknades i Kyoto.

-    Att de historiska utsläppen av växthusgaser räknas med i ett kommande avtal. Dagens situation är ett resultat av ett sekel av industrialisering och ohämmad exploatering av olja, kol och skog. Samtidigt har de materiella framstegen som gjorts i liten utsträckning kommit fattiga länder till nytta.

-    Att den västerländska konsumtionskulturen och det överutnyttjandet av livsutrymme ändras radikalt. En omställning till hållbar konsumtion och produktion behövs.

-    Att nya sätt att finansiera en hållbar utveckling i fattiga länder tas fram, ex Koldioxidskatt och Global skatt på valutaväxlingar och aktiehandel.

-    Folkrörelserna ifrågasätter också kommersialisering av utsläppsrätter. Är det realistiskt att tro att den marknad som totalt misslyckats med att hantera en global nyttighet som klimatet ska lyckas bättre efter Köpenhamnsmötet?

måndag, december 07, 2009

Europafacket kräver stopp för frihandelsavtal

Ledningen för Europafacket ETUC kräver att EU stoppar förhandlingarna om ett frihandelsavtal med Colombia och Peru. Europafacket med Wanja Lundby-Wedin som ordförande menar att minst 10 fackliga företrädare mördats i Colombia de senaste 2 månader och att det s k  Sustainable Development Chapter som förhandlas fram inom ramarna för frihandelsavtalet inte garanterar att de fackliga och de mänskliga rättigheter respekteras.

Äntligen har facket i EU börjat reagera, i USA har facket lyckas stoppa en ratificering av frihandelsavtalet mellan USA och Colombia. 

Bolivia: Evo 63 % - högern 34 %

Historisk seger för Evo, ursprungsfolk och vänstern i Bolivia. Enligt de första säkra prognoser från valmyndigheten har Evo Morales fått 63 % av rösterna och högerkandidaterna tillsammans ca 34 %. I senaten, där högern hittills haft majoritet, pekar allting på att vänsterpartiet MAS får 25 av de 36 ledamöter och  i underhuset ska MAS ha fått 85 av 130 ledamöter.

- Segern är historisk eftersom det är första gången någonsin som en boliviansk president blir omvald!
- Det är också historisk för att ursprungsfolken och vänstern nu lyckas erövra 2/3 av kongressen som gör det möjligt för att snabba på reformerna och förändringarna i landet

tisdag, december 01, 2009

EU tvekar om diktaturens Honduras

Carl Bildt hade som mål idag att EU:s möte skulle landa i ett uttalande kring Honduras. Samma sak försökte sig Portugal primärminister José Sócrates på det s k iberoamerikanska möte i Portugal idag. Men ingen av de lyckades. Både EU och Latinamerika tycks vara splittrade i frågan om att stödja eller inte diktaturens val i Honduras.

I Latinamerika har högerregeringarna i Panamá, Costa Rica, Colombia och Perú godkänt valet medan Brasilien, Venezuela, Chile, Argentina och andra har tagit avstånd från statskuppen och "valet". 

Oklart vilka länder inom EU som vill godkänna diktaturen. Vi vet inte heller vad Carl Bildt och Sverige vill. Dock finns ett svar från Bildt till en fråga ställt av miljöpartisten Bodil Ceballos i EU-nämnden: 

 

Anf.  70  Utrikesminister CARL BILDT (m):

Jag tror att vi är inne på samma linje i dessa frågor. Det är viktigt att reagera.

Det här var ju inte en militärkupp eller statskupp i klassisk mening. President Zelaya befann sig, lindrigt uttryckt, i utkanten av konstitutionen>>> Hemlig enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen <<<. Men man tar inte militären och sätter presidenten på ett plan och skickar ut honom ur landet. Det gör man inte. Det är dåligt för Honduras, men framför allt riskerar det att sända en signal, om man tolererar detta.

Det är mot bakgrund av det som omvärldens och de afrikanska ländernas reaktion har varit så stark och så enig och som vi från EU:s sida har sett det som viktigt att ge detta vårt stöd.

Jag ska ärligt säga att jag inte tycker att vi har spelat någon mer aktiv roll i detta. Det har inte heller varit vår strävan. Vi tycker nämligen att regionala samarbetsorganisationer i princip är bra. Har OAS en process är EU:s roll, tycker jag, att stödja OAS process snarare än att lägga sig i och försöka åstadkomma någonting själv.

söndag, november 29, 2009

Rekord lågt valdeltagande i "afghanskt" val i Honduras

I Honduras pågår idag det första "riggade" valet i Latinamerika på länge. Ett "val" a lá Afghanistan. De demokratiska krafter deltar inte, med få undantag ställer enbart upp kandidater som stödde statskuppen i juni, ca 200 kandidater bl a liberalernas kandidat som vicepresident har dragit tillbaka sitt deltagande, militärerna och diktaturen kontrollerar helt valsystemet, den störtade folkvalde presidenten Zelaya sitter fortfarande inspärrad i Brasiliens ambassad och de ca 3 000 internationella "valobservatörer" är alla högerpolitiker från Latinamerika, Israel, USA och EU. Den är ingen demokratisk lösning  som pågår utan en politisk fars. De enda länder i världen som erkänner valet är USA, Israel, Peru, Panama och Costa Rica.

Enligt de första rapporteringar från huvudstaden kommer valdeltagandet att hamnade långt under 50 %. Detta trots en enorm kampanj  i patriotiska och fascistiska tecken i medierna. Arbetsgivarna kräver att de anställda ska kunna visa upp på måndag att de röstat. De demokratiska krafterna har uppmanat folket att stanna hemma.

torsdag, november 26, 2009

riggat "val" i Honduras, ingen kommer!

USA, Israel och Panama är hittills de enda länderna i världen som uttalat att de kommer att erkänna valet i diktaturens Honduras nu på söndag den 29 november. Högerregeringarna i Peru och Colombia tvekar. Beslusconis Italien sa idag att de hoppas att det genomförs fria val, men tog inte ställning. EU via Reinfeldt har märkligt nog inte uttalat sig i ännu. Annars kommer den överväldigande majoriteten av världens länder inte erkänna ett val som kontrolleras av diktaturen. 

Hela Latinamerika med undantag för några få högerregeringarna har varit tydliga i sitt fördömande av vad man anser är ett riggat val som saknar legitimitet och som genomförs med starka begränsningar av de demokratiska rättigheterna och med den störtade folkvalda presidenten Manuel Zelaya fortfarande inlåst på Brasiliens ambassad. 

FN har via generalsekreterarens Ban Ki-Moon's talesman Farhan Haq meddelat att man inte avser skicka valobservatörer och Carter Center, kanske den mest ansedda valobservatörorganisationen, har också tackat nej.

Den Nationella Fronten mot statskuppen uppmanar till bojkott. Rafael Alegria, ledare för Via Campesina och frontfigur i Nationella Fronten säger i skämtsam ton att de utlyst ett "folkets utegångsförbud på söndag".

USA:s öppna stöd av "valet" på söndag har lett till en förändrad ton från Latinamerika mot Obama. Både Brasiliens utrikesminister och Zelaya anklagar nu USA för att stödja en diktatur och förundras av Obamas farliga dubbla spel i Latinamerika.

onsdag, november 25, 2009

EU tvingar på Västafrika frihandelsavtal

Folkliga protester stoppade EU:s försök att påtvinga Västafrika ett frihandelsavtal. Nu har EU bytt taktik och försöker få enskilda länder att skriva under ett avtal. I Ghana skrev förre högerpresidenten en avsiktsförklaring med EU. Det mer progressiva partiet som nyligen vann valet och som från början var emot avtalet verkar nu känna sig tvungen att fullfölja det som avtalas med EU. 

Ronnie Hall, handelsexpert från England och som skrev rapporten "Undercutting Africa" menar att EU:s handelsavtal används som verktyg i kampen om råvaror i Afrika. 

Frihandelsavtalet tvingar länderna att utsätta sin industri och jordbruk för omöjlig konkurrens från den mer avancerade europeiska. Tidigare har ett flertal folkrörelseorganisationer protesterat mot att EU pressar fram ett frihandelsavtal, sk EPA. Så här skriver de   "Inom jordbruksprodukter, där u-länderna ofta har låga produktionskostnader, har de ändå svårt att konkurrera på grund av de stora industriländernas enorma subventioner. EU betalar varje år ut runt 50 miljarder euro i jordbrukssubventioner. Handelsregler är konstruerade så att det blir särskilt svårt för dem att sälja förädlade produkter, som konserverad tonfisk eller snabbkaffe".

söndag, november 22, 2009

B'Tselem: 7 398 palestinier mördade av Israeliska soldater

Det israeliska informationscentret för mänskliga rättigheter i det ockuperade territoriet B'Tselem rapporterar idag att 7 398 palestinier, varav 1 537 barn, har mördats av israeliska soldater de senaste 20 åren. Året med högsta dödssiffrorna är 2009: 1 033 palestinier, varav 315 barn. 

Enligt B'Tselem har 1 483 israeler mördats under samma period, varav 139 barn. 488  var israeliska soldater och 995 civila. Året med högsta siffra var 2002 med 469 mördade israeler. 

B'Tselem skriver också att minst 4 300 palestinska hem har rivits på de ockuperade områden av israeliska soldater under 1989-2009. Denna siffra inkluderar inte förstörelsen av 3 540 palestinska hem under Operation Lead och de 2 700 som förstördes under tidigare operationer i Gaza.

Idag finns 335 palestinier i israeliska fängelser utan rättegång. I november 1989 var antalet 1 794 och i januari 2003 1 007. 

De illegala bosättningar på palestinsk mark har ökat kraftigt.  Antalet israeliska bosättare på Västbanken har ökat från 69 800 under 1989 till 300 000. I östra Jerusalem har antalet bosättare ökat från 118 100 till 190 000 mellan perioden 1989-2009.  

onsdag, november 18, 2009

Högermediernas monopol i Latinamerika bryts

Jag ska lugnt säga att jag blev rätt paff när DN - kultur vågade publicera Kajsa Ekis Ekmans krönikas om den rasande elit som äger majoriteten av medierna i Venezuela. Eliten som var hårt inblandad i statskuppen 2002. Och Ekis undrar varför svenska medier går deras ärenden?  Med tanken på hur vinklingen är i den svenska rapporteringen från Latinamerika, med journalister som Lars Palmgren och Nathan Shachar i första ledet, är ju frågan berättigad. 

I Latinamerika, liksom i många andra frågor, är man långt framme i debatten kring och lagstiftning av (privata) mediernas makt och roll. Och de privata mediernas roll är starkt ifrågasatt. Det är samma medier som under diktaturernas tid teg om brott mot mänskliga rättigheter och stödde militärkupper, och som nu basunerar ut med hjälp av USA och Europeiska medier sitt raseri när de latinamerikanska regeringar reglerar medieutrymmet och skapar ramar för att bekämpa monopol. Där högerpartierna har havererat (läs Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua) har medierna tagit över oppositionsrollen, men även i Argentina och Brasilien med en stark högeropposition, bedrivs en bedrövlig kampanj-journalistik mot de progressiva regeringarna, långt ifrån den saklighet och objektivitet som man vill ge sken av. Värst är SIP som är de latinamerikanska medieägarnas egen politiska klubb. Nyligen hade de ett stort och välbesökt möte i Buenos Aires för att slå larm om "yttrade frihetens begränsningar" i Latinamerika. 

Det var ingen slump att mötet anordnades i Argentina där det nyligen lagstiftades en ny medielag som bl a ska förhindra oligopol och monopol. Lagen sätter gränser för koncentration och antal medielicenser. Högst 10 tv-kanaler och upp till 24 radiokanaler får en koncern äga. Och inget eterbolag får inneha mer än 35 % av tittarna/lyssnarna. I Ecuador och Venezuela pågår samma lagstiftningsprocess. I Venezuela pågår en reglering av radiosändningarna. Under nyliberalismens avregleringstid köptes radiolicenserna på svarta marknaden och licenser gick i arv, staten förlorade helt kontrollen över vilka som hade rätt att sända. I juli i år gjordes för första gången en kartläggning av radiostationerna i landet. Radiosändningsmyndigheten CONATEL bad radiostationerna att komma in med giltiga handlingar, men ca 240 radiostationer och 45 TV-kanaler vägrade att skicka in sina papper. Det resulterade i att 35 radiostationer stängdes av. Detta har ju så klart använts av högermedia för att fortsätta kampanjen mot Chavez och Venezuela. Svenska medier har ju inte heller legat lågt med kampanjen. 

Ca 900 radiostationer lämnade in sina handlingar och har rätt att fortsätta sända. Liksom oppositionen i form av dagstidningarna Tal cual, EL Universal, El Nacional, El 2001, EL Siglo, El Nuevo Pais, Noticias 24 och Tv-stationerna Venevision, Televen, RCTV, Globovision, PumaTV m fl.

tisdag, november 17, 2009

Svenska regeringen satsar på militär lösning i Afghanistan

Riksdagen behandlar den 18 november regeringens proposition om förlängning av svensk trupp i Afghanistan. Om propositionen antas kommer Sverige att fortsätta delta i NATOs krig. Styrkan som 22 oktober uppgick till 430 man ska utvidgas till "cirka 500 man" med ett absolut tak på 855 man. I september 2008 hade Sverige 290 man i Afghanistan. Men på något konstigt sätt försöker regeringen att få det som är närmaste en fördubbling av krigsinsatsen att se ut som en "oförändrad insats".

Till skillnad från den svenska regeringen sa Storbritanniens Brown igår att" The countdown towards Britain's exit from the war in Afghanistan could start next year".

Fortsatta militära insatser i Aghanistan är ingen lösning på konflikten och kommer i praktiken att försvåra de civila insatser som landet behöver.

Onsdagen den 18 november anordnas en MANIFESTATION MOT FORTSATT SVENSK TRUPP I AFGHANISTAN
kl 18:00 , Mynttorget- Gamla Stan, Stockholm

söndag, november 15, 2009

Micheletti - vicepresident i Center o FPs Liberal International

Liberal International med Center och Folkpartiet som medlemmar har utnämnt Honduras diktator Micheletti till viceordförande i organisationen. Ordförande för Liberal international, holländaren Hans Van Baalen, åkte nyligen till Honduras för att "gratulera" Micheletti för den "demokratiska processen" och för att önska lycka till inför "valen". Van Baalen meddelade också att Liberal International kommer att skicka valobservatörer och självklart erkänna valen.

Vad säger Center och Folkpartiet om att ha en diktator till vicepresident? kommer C och FP att skicka valobservatörer?

fredag, november 06, 2009

USA:s bud till talibaner 6 provinser mot 8 USA-baser

USA arbetar intensivt för att komma överens med delar av talibanerna. Allt enligt Irak-modellen där USA köpte delar av den sunnitiska motståndsrörelsen. Det senaste budet är en överenskommelse om att dela på makten med talibanerna. Konkret skulle det innebära att USA skulle etablera sig på 8 baser mot att talibanerna får kontroll över 6 provinser.

Talibanernas förhandlare är fd minister Mullah Wakil Ahmed Mutawakkil. USA:s talan förs av Turkiet och Saudiarabien. Ett villkor som nu USA har släppt är att inte ha med Mullah Omar i en eventuell överenskommelse. 

Baserna skulle ligga i i Mazar-e-Sharif och Badakshan i norra delen, Kandahar i södra Afghanistan, Kabul, Herat i väst , Jalalabad i nordöst och Ghazni och Faryab i centrala delen. 

Talibanerna verkar inte vara särkilt intresserade, och deras villkor för en överenskommelse är att de utländska trupperna ska lämna Afghanistan. 

måndag, november 02, 2009

Dubbla måttstockar i biståndspolitik

Biståndsministern Gunilla Carlsson 1
Den fortsatt oroväckande politiska utvecklingen i ......................har lett till att regeringen valt att se över formerna för utvecklingssamarbetet under utfasningsperioden. Sverige bedömer att inga förbättringar skett sedan .............valet .......vad gäller den demokratiska utvecklingen. Konsekvensen av beslutet blir att det traditionella stat till stat-samarbetet ska avslutas.

Biståndsministern Gunilla Carlsson 2
Trots stora framsteg under de senaste åren fortsätter ............... att vara ett av världens absolut fattigaste länder. Regeringens satsning återspeglar detta, inte minst när det gäller stödet för kvinnors och flickors utsatta situation. Sverige är också berett att bidra till ökad demokratisering, stabilisering och återuppbyggnad av landet. Sida fått i uppdrag att kraftigt öka stödet till ....................


Gissa vilka länder biståndsministern pratar om. Gissa till vilket land Sverige fortsätter att pumpa in bistånd trots valfusk och en "oroväckande politiska utvecklingen" och att inga förbättringar skett sedan valet vad gäller den demokratiska utvecklingen"
Och gissa vilket land Sverige stoppat allt bistånd till pga "valfusk", den "oroväckande politiska utvecklingen" och att "inga förbättringar skett sedan valet vad gäller den demokratiska utvecklingen".

söndag, november 01, 2009

så förhandlas fram en "demokrati", fallet Honduras

Honduras liksom Afghanistan och Irak är typ exempel på hur USA och västvärlden bygger upp de "nya" optimala demokratierna i fattiga länder i syd. Köpta politiker, valfusk och förhandlingar under hot ingår i det så kallade "internationella samfundets" slag för "demokrati". 

Liksom Kerry i Afghanistan, agerar i Honduras USA:s Thomas Shannon, viceutrikesminister och ansvarig för Latinamerika, för att "främja" demokratin. Shannon åkte i veckan till Honduras för att få ordning på förhandlingarna där kuppmakarna vägrade ge sig på att låta Zelaya komma tillbaka som president. Det hotade valet den 29 november eftersom "det internationella samfundet" inklusive USA hade det som krav för att erkänna valet och ta bort sanktionerna. 
 
Så Shannon, liksom Kerry när han tvingade Karzai att gå med på en ny valomgång, pressade kuppmakarna till att låta parlamentet Congreso Nacional att besluta om Zelayas återkomst. Men Zelaya liksom Shannon vet att en majoritet i parlamentet är liberaler och nationalister som stödde statskuppen och inte frivilligt kommer att rösta för att Zelaya ska komma tillbaka. Med Zelayas 29 parlamentariker (21 liberaler, 2 kristdemokrater och 6 från vänsterpartiet UD) behövs ytterligare 36 av de totalt 128 parlamentariker.
 
Så Shannon gjorde sitt nästa drag, att göra upp med nationalisternas ledare Porfirio Lobo Sosa (kallad Pepe) om deras stöd i parlamentet. Nationalpartiet är näst störst efter liberalerna. Eftersom Pepe är också Nationalpartiets presidentkandidat och leder just nu opinionsundersökningar är han också i ett stort behov av att "det internationella samfundet" ska erkänna en eventuell seger. Annars hamnar han i samma situation som kuppmakaren Micheletti. Enkel matematik, Pepe lovar 36 röster för att Zelaya ska komma tillbaka och USA erkänner valet i november.

fredag, oktober 30, 2009

Regionalt schackspel i Honduras

Det har varit som ett regionalt schackspel i Honduras sedan statskuppen i juni. Bakom kulisserna har många dragit sina trådar, inte minst stormakten USA.
Länge försökte kuppmakarna stanna kvar vid makten och legitimera statskuppen med ett riggat "val". Men de stora mobiliseringar och det internationella trycket, inte minst från ett enat Latinamerika, har fått kuppmakarna och den politiska och ekonomiska makten som genomförde kuppen i Honduras ( men även i regionen) att tänka om.

Så de senaste veckorna har kuppmakarnas förhandlingsgrupp, pressade av USA och Costa Ricas president, fått ge sig på de flesta punkterna, men ändå förhalat processen. Allt med avsikt att närma sig så mycket så möjligt "valet" den 29 november.

Men Zelayas magnifika inresa till Honduras och från den braslianska ambassaden leda förhandlingarna samt den fortsatta massiva mobiliseringen för demokratin fick kuppmakarna att haja till att det inte skulle gå så lätt att legitimera och stabilisera statskuppen. USA:s direkta intåg i konflikten nu i veckan med besöket av högsta chefen för Latinamerika Thomas Shannon tvingade fram en öppning.

Nu har parterna skrivit under ett avtal på 8 punkter som USA och Costa Rica drivit för att "lösa" konflikten
  1. Försoningsregering
  2. Nej till politisk straffrihet (eller amnesti)
  3. Inga krav på Nationell församling för en ny Konstitution
  4. Val den 29 november
  5. Försvarsmakten leder Valmyndigheten och därmed kontrollerar valet
  6. Zelaya återinsätts, om Parlamentet godkänner
  7. en sanningskommission och en internationell bevakningskommission inrättas
  8. Internationella sanktioner mot landet upphävs

För Zelaya och för de demokratiska krafter är inte avtalet det bästa i alla världar, framförallt om försvarsmakten som var del i statskuppen ska kontrollera valet i november. Försoningsregeringen kommer att bestå även av krafter som stödde statskuppen och det är kort tid för att förbereda sig inför valet i november. Avtalet har ändå varit USA:s kort för att lösa "krisen" och ska tolkas som en utväg för kuppmakarna och högern inför alternativet att ha blivit störtade av folkmassan och det internationella trycket. 

På plus sidan finns bl a

- För Latinamerika är det en tydlig signal om att en statskupp i regionen inte kommer att lyckas. Ingen yttre makt (överflödigt med namn, ni förstår) har öppet vågat stödja statskuppen. Jämför med statskupp i Latinamerika under 1960- och 70-talet och nu senast statskuppen i Venezuela år 2002 då USA och andra hann skickat ut gratulationsmeddelanden till kuppmakarna.  

- Den folkliga rörelsen har lyckas positionera sig och organisera sig i en bred nationell front Frente Nacional de Resistencia en contra del Golpe de Estado. Det är första gången nånsin som det honduranska folket lyckas organisera sig utan högerpartiernas (liberalerna och konservativa) inblandning.

- Den nationella fronten har redan nu arbetat fram ett eget politiskt alternativ med presidentkandidat och kandidater till parlamentet. Vad som tidigare var ett val mellan liberaler och konservativa, kan komma nu som i resten av Latinamerika vara ett val mellan progressiva och demokratiska krafter mot högern (från liberaler till fascister).

onsdag, oktober 28, 2009

FN idag: Kuba 187 - USA 3

USA åkte på rejält med stryk när FN:s Generalförsamling fördömde USA:s ekonomiska.handels och finansiella blockad mot Kuba. Endast USA, Israel och ön Palau med 20 000 invånare röstade mot FN:s resolution som kräver att USA ska häva den folkrättsvidriga blockaden mot Kuba. För resolutionen röstade 187 länder. Detta är det 18:e året som FN fördömer USA:s blockad mot den största ön i karibien.
Det var  presidenten John F Kennedy som införde blockadlagen 1961 när USA misslyckades med invasionen i Grisbukten för att störta den kubanska revolutionen. Obama har i år  förlängt blockaden och innebär för Kuba bl a att USA hindrar allt utbyte mellan de två länder men även straffar andra länder och företag i världen som handlar med Kuba. Det är en blockad som kostat Kuba över 90 miljarder dollar och som hindrar den karibiska ön att få tillgång till mediciner, teknologi, datorer och mycket annat som har patent eller den minsta beståndsdelen producerat i USA. 

måndag, oktober 26, 2009

Gammal skåpmat: Fidels syster CIA-agent

En bra nyhet
- Högern i Uruguay åkte återigen på stryk i president och parlamentsvalen. Vänsterkoalitionen Frente Amplios presidentkandidat, den gamle guerrillero Pepe Mujica, fick ca 48 % av rösterna och var nära att få egen majoritet i parlamentets båda kammare. Högern firade (!) igår med champagne att Mujica inte nådde 50 % i fösta valomgången. Den glada högern är här! 

En dålig nyhet
- Obama informerade idag att USA ska investera ca 46 miljoner dollar för att bygga ut militärbasen Palenquero i Colombia. Utöver denna bas kommer USA även att få kontroll över 5 andra baser i Colombia. Det är Obamas och USA:s bidrag till världsfreden.

Ett skämt och gammal skåpmat
- Juanita Castro, Fidel och Raul Castros syster, även kallad i Latinamerika för Juana la loca, Juana den tokiga, "avslöjade" att hon från de första åren av den kubanska revolutionen jobbade för CIA. I Miami har "nyheten" blivit en stor scoop, men det här är gammal skåpmat. När Juana la loca turnerade runt i Latinamerika på 1960 och 70-talet för att svartmåla Fidel Castro och den kubanska revolutionen och varna för "kommunismen" visste alla att hon gick USA:s ärende. Historik är ju när hon kom hon till Chile för att kampanja mot Salvador Allende.  Det är veckans vad var det vi sa!  

tisdag, oktober 20, 2009

spökdollar och ljuset i tunneln, världskrisen

"Krisen-vänder-nu"-kören hörs ju allt tydligare från megafonerna i media och alla möjliga G-formationer. Barack Obama, som leder ett land med en arbetslöshet på 16,9 %, proklamerar att krisen nått botten och finanstrollen och tidigare centralbankschef Alan Greenspan spår en tillväxt på ca 3 % för USA. Även OECD, IMF och världsbanken ser ljuset i tunneln.Tyvärr är det samma "aktörer" som under 2008 försäkrade om att en liten finanskris inom bostadsbranschen inte skulle påverka (först) USA:s och (sedan) världens ekonomi.

Dock finns det andra som ser på läget med andra ögon. Exempelvis Bank for International Settlements (BIS) som är ett samarbetsorgan för 55 centralbanker. I en rapport från september varnar BIS för nya finansiella bubblor och pekar bl a på att handeln med derivat (optioner, terminer och andra "värdepapper") dvs den mest spekulativa delen i finansmarknaden och en del av orsaken till krisen, växte under det andra kvartalet 2009 med 16 %, något som tolkas som en  ny stor "systemrisk".

En annan som inte sjunger med i "nu vänder krisen"-kören är Gerald Celente från Trends Research Institute som menar att en ännu större bubbla är på gång föranledd av USA:s enorma stimulanspaket, på 12,8 biljoner dollar (14 gånger mer än det cirkulerande kapitalet i landet) och nästa i samma storlek som USA:s BNP år 2008 på 14, 2 biljoner dollar. Detta var det första stimulanspaketet i mars. I juni hade paketet fördubblats. Celente menar att stimulanspaketet finansieras med sk "spökdollar" som inte har nåt stöd i den verkliga ekonomin. När och om bubblan återigen spricker kommer inte USA att ha resurser att ta till för att motstå en ny kris. 

onsdag, september 30, 2009

USA ryter till: "Zelaya agerar idiotiskt och oansvarigt"

Irritationen växer i USA när man tycks tappa kontrollen över händelserna i Honduras. En mycket irriterad USA-representant i OAS, USA.s nr 2 i OAS Lewis Amselem kunde inte låta bli att recensera Zelayas mycket överraskande återvändande till Tegucigalpa som "idiotiskt" och "oansvarigt".
Mot USA:s vilja har statskuppen i Honduras nu blivit en internationell angelägenhet och Brasilien och andra latinamerikanska länder fick nu iväg frågan upp till FN:s säkerhetsråd.Brasilien som tidigare fördömt statskuppen men varit annars passivt, har nu fått en nyckelroll. Samtidigt har Micheletti svarat med ännu mer förtryck och avskaffat alla fri- och yttrandefriheter. Något som bara förstärker uppfattning om att det är en diktatur. Om någon fortfarande trodde nåt annat. Enligt människorättsorganisationen CIPRODEH har 17 personer mördats och 4 000 fängslats sedan statskuppen den 28 juni.

Zelayas återvändande till Tegucigalpa har ställt till det för USA som ville hitta en "lösning" som gick ut på att fortsätta "dialogen" mellan parterna tills Zelayas mandat gick ut formellt i januari, genomföra ett "presidentval" i november  som legitimerade en ny president som står kuppmakarna nära och därefter tvinga de synliga kuppmakarna att lämna makten. Och så klart uppmana till försoning mellan alla parter. Nu med Zelaya på den brasilianska ambassaden och stora massor ute på gatan måste USA och kuppmakarna tänka om. Det internationella samfundet har avvisat det kommande "presidentvalet" och både militärer och parlamentariker som hejat på statskuppen har uttryckt sin oro för utvecklingen. Generalen och chefen för försvarsmakten Vasquez ville igår inte ta på sig ansvaret för kidnappningen av Zelaya och statskuppen.  

Chefen för den enda oppositionella radiostation Radio Globo, David Romero, avslöjade igår att det är två israeliska officierare som har i uppdrag att få ut presidenten Zelaya från den brasilianska ambassad. I uppdraget finns även order om att mörda presidenten. Bl a har ambassadens avloppssystem förgiftats och Zelaya och de övriga 80 personer som befinner sig på ambassaden blir ständigt störda av ultraljudsvågor som påverkar balanssinnet och skapar panik och ångest. De två officierna är generalen Jacob Levi och officeraren Jehad Leiner, båda från den israeliska underrättelsetjänsten.

lördag, september 26, 2009

Israelisk giftgas mot brasiliansk ambassad

Alarmerande rapporter kommer från Honduras huvudstad Tegucigalpa om att militärerna använder giftgas mot presidenten Zelaya och de 80 personer som befinner på den brasilianska ambassaden.

Honduras utrikesministern Patricia Rodas hävdade på en presskonferens i FN att kuppmakarna tillhandahållit giftgasen från de israeliska bolagen Alfacom och Intercom. Ägaren till bolagen är Yehuda Leitner som även agerat som kontaktförmedlare mellan diktatorn Micheletti och Israel.

torsdag, september 24, 2009

Hur kommer EU och Sverige agera framöver i Honduras?

Riksdagsledamoten Hans Linde (v) har ställt en fråga till Carl Bildt om Honduras. Än så länge har EU:s oh Sveriges uttalande varit mycket försiktiga och intetsägande. Vi får se vad Bildt svarar i riksdagen:

28 juni stormades presidentpalatset i Honduras huvudstad Tegucigalpa av beväpnad militär som tvingade president Manuel Zelaya ombord på ett plan till Costa Rica. Militärkuppen var en skrämmande påminnelse om att landvinningarna i Latinamerika för demokrati och mänskliga rättigheter under det senaste decenniet inte kan tas för givna
Den odemokratiska militärkuppen har tydligt fördömts av både OAS, USA och EU. Den nya regeringen under Roberto Micheletti har inte erkänts av någon stat. Men trots omvärldens fördömande har förhandlingarna om en lösning i Costa Ricas huvudstad San José gått trögt. Ledarna för kuppen har med tydlighet visat att de inte vill se någon lösning inom demokratins ramar och vägrat släppa in den folkvalde presidenten i landet.
Nu kommer nyheter om att Manuel Zelaya lyckats ta sig in Honduras och befinner sig för tillfället på den brasilianska ambassaden. Det öppnar ett möjligheternas fönster för ett återupprättande av demokratin i landet. Miguel Insulza, ordföranden för OAS, har meddelat att han kommer resa till Honduras för att förmå kuppregeringen att återinstallera Zelaya. Det är nu avgörande att EU och det svenska ordförandeskapet handfast agerar för att återupprätta demokratin i Honduras.

Jag vill med anledning av detta fråga utrikesministern;
Vilka initiativ avser utrikesministern vidta för att Sverige som enskilt land såväl som ordförande i EU ska agera för att Manuel Zelaya återinstalleras som Honduras president?
Hans Linde

onsdag, september 23, 2009

Israeliska legosoldater i Honduras

I en intervju med CNN informerade Honduras president Manuel Zelaya att israeliska legosoldater förbereder en stormning av den brasilianska ambassaden. Den israeliska vapenindustrin har länge haft affärer med den honduranska armén och Israel är tillsammans med Taiwan de enda stater som erkänner kuppmakarna.  

I FN lyfte Lula och andra latinamerikanska statschefer kravet på att Zelaya åter ska återvända till presidentposten. Synd att Obama inte nämnde överhuvudtaget Honduras i sitt anförande i FN. Vad kan det bero på? utrikesministern Clinton uppmanade idag kuppmakarna och Zelaya att "återuppta" förhandlingarna från San José.

 

tisdag, september 22, 2009

minst 2 döda när militärer är på väg in i ambassaden

Huvudstaden är helt militariserad och belägrad och man har stängt av elen, prickskyttar finns i alla stora byggnader, utegångsförbud råder och flygplatserna är stängda. TV-stationen 36 har också stängts av.
Det rapporteras att det finns minst 2 döda och ett tiotal skadade när militärerna nu bestämt sig för att häkta den folkvalde presidenten Zelaya. . Lärarfacket har uppmanat till nationalstrejk och den Nationella fronten kommer att fortsätta samla människor runt den brasilianska ambassaden för att försvara presidenten.

Zelaya pratar via Telesur

måndag, september 21, 2009

avgörande timmar-Bildt måste uttala sitt stöd för demokratin i Honduras

Nu kommer avgörande timmar i Honduras. Zelaya befinner inne i den brasilianska ambassaden efter att i två dagar rest in i landet tillsammans med fyra andra personer.  Kuppmakarna överraskades och är nu lamslagna. Hundratusentals människor är ute på gatan för att ge sitt stöd. Dock har helikoptrar börjat flyga över staden. Än så länge har inte militärerna reagerat.

Miguel Insulza, generalsekreterare för De amerikanska staterna organisation OEA, har meddelat att han anländer till Honduras imorgon tillsammans med andra representanter för Latinamerika. Zelaya har i kontakt med TV-stationen 36 och Telesur manat folket att ge sig ut på gatan för att stoppa militärernas och kuppmakarna. Juan Barahona ledare för den nationella fronten Frente Nacional contra el golpe de estado säger att kuppmakarna kommer att falla under den närmaste dagen. Risken finns att kuppmakarna tar till våld. 

Zelaya har uppmanat EU, USA och andra att uttala sitt stöd för demokratin. Han sa också att statscheferna Latinamerika redan gett honom sitt stöd. 

I Sverige måste vi kräva att den svenska regeringen i egenskap av ordförande i EU uttalar sig mot kuppmakarna och till stöd för Zelaya och demokratin i Honduras. 

Imorgon MANIFESTATION till stöd för demokratin i HONDURAS
kl 17.00 Mynttorget utanför riksdagen

Zelaya tillbaka i Tegucigalpa Honduras

Presidenten Zelaya är nu tillbaka i huvudstaden Tegucigalpa. Han befinner sig i den brasilianska ambassaden. Stora demonstrationer är på väg in till huvudstan. Telesur rapporterar direkt

torsdag, september 17, 2009

Biståndsdebatten: Målfokus hellre än populism

Jag har skrivit en debattartikel som reaktion på Biståndsminister Gunilla Carlssons utspel kring bistånd.

Biståndsminister Gunilla Carlssons har nog rätt i att biståndets aktörer många gånger väjer för debatt om misslyckanden för att inte påverka opinionen negativt. Vi välkomnar därför Carlssons inbjudan till debatt om riskerna inom biståndet och om hur vi kan minska korruptionen. Problemet med Carlssons utspel är att hon skjuter bredvid målet.

Visst är korruption ett stort problem i de flesta av de länder där svenskt utvecklingssamarbete verkar, men det är bara ren populism att förvandla debatten om vad som är effektivt bistånd rätt och slätt till en fråga om korruption. Det finns inga undersökningar som pekar på att de svenska biståndspengarna i någon större utsträckning skulle gå förlorade i korruption. Frågan fick stor uppmärksamhet 2007 efter en granskning som Riksrevisionen gjort, men en oberoende granskning beställd av Sida visade att det i de allra flesta av de granskade projekten inte fanns fog för misstankarna som Riksrevisorn väckt.

Ett mycket större problem inom biståndet är att allt bistånd inte bygger på kritiskt tänkande och gedigna analyser av vad som verkligen leder fram mot målet för svenskt bistånd - att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Mer avgörande frågor än korruptionen är: Vad händer med pengarna som kommer fram? Vilka typer av bistånd och vilka metoder är effektivast för att fattiga människors förutsättningar att förbättra sina levnadsvillkor verkligen ska öka?Om man vill bekämpa korruption behövs det mer än de kontrollsystem som Gunilla Carlsson efterlyser. De metoder vi satsar på i utvecklingssamarbetet kan i sig bidra till att bekämpa korruptionen. En bra metod för detta är att satsa på bistånd som stärker demokratisk kultur och demokratiska processer, till exempel insatser som stärker fri media, medborgerlig insyn och folkligt inflytande.

Latinamerikagrupperna arbetar med fokus på ökat folkligt inflytande. Stärkta folkrörelser innebär att det finns ytterligare en aktör som främjar och övervakar demokratiska framsteg. En ökad insyn från civilsamhället är en barriär mot korruption. Trots att det civila samhället är viktigt för en demokratisk utveckling är det detta bistånd som regeringen granskar mest kritiskt. Istället vill man satsa på andra biståndsformer.

Man kan fråga sig om regeringens biståndspolitik grundar sig på en analys av målen för biståndet eller på ideologiska käpphästar. En av Gunilla Carlssons hjärtefrågor sedan hon tillträdde har varit att en större del av biståndet ska satsas på samarbeten med den privata sektorn, i Sverige och i utvecklingsländer.

Ett exempel är att biståndspengarna har gått till Swedfund AB, ett statligt företag med uppdrag att investera i företag i utvecklingsländer, med målen att uppnå både lönsamhet och utveckling. Både Riksrevisionen och SADEV har kritiserat Swedfund för att man inte kan påvisa utvecklingseffekterna av sin verksamhet, och för att investeringar har skett i skattsparadis och genom riskkapitalfonder. Gunilla Carlsson vill satsa ytterligare på denna typ av bistånd; regeringen föreslog i april 2009 att ytterligare 300 miljoner kr ska tillföras Swedfunds budget.

Gunilla Carlsson, låt utvecklingssamarbetets mål stå i centrum, och fördjupa dig i hur var och en av delarna i det svenska biståndet kan göra sin del för att uppnå målet, istället för att plocka populistiska poäng med en debatt som enbart lyfter fram korruption istället för biståndets innehåll

måndag, september 14, 2009

Dags för EU att skärpa tonen mot kuppregeringen i Honduras

Lena Klevenås (FIAN Sverige), Inger Björk (Forum Syd) och jag från Latinamerikagrupperna har en debattartikel i newsmill med krav på att Sverige under EU-ordförandeskapet måste driva på för att EU ska skärpa agerandet mot kuppregeringen i Honduras inte minst inför de utlysta valen. Mänskliga rättigheter kränks dagligen med våld och demokratin är satt på undantag.

fredag, september 11, 2009

Åtal mot militärer i Chile

Jag har i Flamman skrivit en artikel om åtalet mot militärer i Chile.
När domaren Victor Montiglio i förra veckan gav order om häktning av 129 militärer anklagade för människorättsbrott begångna under den chilenska diktaturen, uppdagades att ett flertal av de före detta agenter som ska gripas uppbär fortfarande höga löner från armén och polisen.

Ilich Galdamez, vars pappa häktades och försvann under diktaturen, välkomnar åtalet, men vill samtidigt klargöra att agerandet från de chilenska domstolarna och från center-vänsterregeringen Concertación har att göra med årets presidentval.
– Att det kommer nu, efter 20 år, beror på att högerns presidentkandidat Sebastian Piñera leder stort i opinionsundersökningar och en debatt kring människobrott under diktaturen skadar högerns bild som en modern liberal kraft. Concertacions kandidat, kristdemokraten Eduardo Frei är i behov av allt stöd han kan få från domstolarna för att regeringen inte ska förlora valet i december.

onsdag, augusti 26, 2009

Sverige driver "diplomatisk linje" gentemot kuppmakarna i Honduras

Det finns en uppenbar splittring inom EU om hur man hanterar statskuppen i Honduras. Medan Spanien, Frankrike och Holland vill isolera kuppmakarna har andra länder börjat arbeta för en s k "diplomatisk lösning", som innebär ett närmande till Micheletti och kuppmakarna. Det sägs att Sverige är ett av länderna som tillhör de som internt vill etablera ett samtal med Micheletti. När Spanien exempelvis försökte i juli införa visumförbud inom EU för representanter från kuppmakarna gick bl a Sverige emot och blockerade ett beslut.

Splittringen inom EU gäller inte enbart frågan om visum för kuppmakarna utan också om EU ska skicka valobservatörer till ett kommande ”val”. Från Honduras har demokratirörelsen bestämt sagt att inga fria och demokratiska val kan genomföras så länge Micheletti och kuppmakarna sitter kvar vid makten. Våldet och brotten mot mänskliga rättigheter omöjliggör fria och demokratiska val. Att EU skulle skicka valobservatörer till ett ”val” anordnat av Micheletti skulle uppfattas av demokratirörelsen som en ren provokation och som en acceptans av statskuppen i juni.

Väldigt lite hörs om hur EU, bortom retoriken, agerar i Honduras-fråga. Enligt uppgifter från Bryssel, driver bl a svenska representanter linjen för diplomatiska kontakter med Micheletti och arbetar för att EU ska skicka en delegation av valobservatörer. 

onsdag, augusti 19, 2009

Top Secret Conversation

När hemliga CIA-dokument från 1970-talet nu offentliggörs klarnar bilden om USA:s roll i diktaturernas Latinamerika. De nyligen släppta dokumenten avslöjar att USA:s president Richard Nixon i ett hemligt möte värvade den dåvarande brasilianske diktator Medici för att störta Chiles Salvador Allende “The US and Brazil must try and prevent new Allendes and Castros and try where possible to reverse these trends.” Det är ju känt att Brasilien spelade en stor roll i flera statskupper i södra delen av Latinamerika och var drivande bl a i samordningen av Operacion Condor, ett terrorsamarbete mellan CIA och diktaturerna i Bolivia, Peru, Ecuador Paraguay, Uruguay, Brasilien Argentina och Chile med tusentals förvunna och mördade.

Ett annat dokument avslöjar att Nixon i ett samtal med dåvarande premiärminister i Storbritannien Edward Heath ska ha avslöjat att Brasilien med stöd av CIA riggade presidentvalet i Uruguay.

Det finns mycket mer att läsa i dessa tidigare topphemliga dokument, det är en historiebeskrivning som högern och högerns media aldrig velat lyssna på, utan alltid avvisat som konspiratorisk.

Nu ifrågasätts från Latinamerika USA:s roll i statskuppen i Honduras, bl a har det kommit fram att flygplanet som kidnappade Zelaya och som tog honom till Costa Rica, landade först på USA:s militära bas i Honduras, Palmerola. Och att kuppmakarna ska ha konfererat med USA-militärerna på basen om vad man skulle göra med Zelaya. Detta har ju så klart redan avvisats som "konspiratoriskt", vänsterns gamla anti-USA, ni vet.
Inte förrän CIA-dokumenten offentliggörs år 2050 kommer vi att få bekräftad att USA.s ambassadör i Honduras Hugo Llorens samordnade deporteringen av president Manuel Zelaya, tillsammans med statssekreteraren på utrikesdepartement Thomas Shannon och utrikesminister Hillary Clintons rådgivare John Negroponte.

fredag, augusti 14, 2009

AP-fonderna förstör byar i tredje världen

AP-fonderna har investerat tungt i gruvföretaget Goldcorp som tjänar miljarder på guldutvinning i Guatemala. De som bor vid gruvan lurades att sälja marken till underpris och har fått miljön förstörd. Adilia Macario, vars make blivit sjuk av kemikalierna skriver idag i Expressen om guldgruvan som förstör hennes by.

"Själv har jag öppet visat mitt motstånd mot gruvan. För ett par år sedan blockerade vi vägarna i protest mot Goldcorp. Men vi lyckades inte uppnå något, eftersom de kallade hit militären som slog ned protesterna. Militärens närvaro fick mig att tänka tillbaka på kriget jag upplevde som liten".

måndag, juli 20, 2009

USA:s kort i Honduras; förhandling utan resultat

Det är uppenbart att USA och kuppmakarna i Honduras försöker vinna tid via en förhandling som från början var bestämd att misslyckas. Det var därför ingen överraskning att kuppmakarna sa nej till det förslag som Costa Ricas President Oscar Arias la fram på förhandlingsbordet i lördags. Och det var inte heller överraskande att USA och Arias, politiskt nära USA, skyndade sig att be president Zelayas förhandlingsdelegation att inte gå från förhandlingsbordet och återuppta samtalet på onsdag. 

Förhandlingsalternativet är USA:s kort för att kontrollera situationen. Tanken är att vinna tid genom en medling som inte ska leda till något och under tiden misskreditera Presidenten, trötta ut motståndet och spela ut Organisationen för de amerikanska staterna (OAS) som, till USA:s fasa, från första stund tagit ställning mot statskuppen. Helt enkelt att försvaga den interna och externa motståndet. USA har öppet gå ut med att de motsätter sig att Zelaya reser hem. Robert Wood, talesman för USA:s utrikesdepartement, sa också att Zelaya bör fortsätta förhandla med kuppmakarna. Argumenten som används nu är att om Zelaya återvänder kommer det att utlösa våld och ett inbördeskrig. Alltså, ansvaret ligger på Zelaya och inte på de som genomförde statskuppen.

Allt pekar på att saker och ting inte kommer att gå den vägen USA vill. Zelaya har nu öppet manat till uppror mot kuppmakarna och utrikesministern Patricia Rodas sa igår i Managua, Nicaragua, att marschen för att ta tillbaka makten har nu börjat. Zelaya sa igår också att han återvänder till Honduras i helgen och att motståndet börjat förberedelserna inför hans resa. Fronten mot statskuppen i Honduras har tillsammans med fackföreningsrörelsen manat till en generalstrejk och protesterna och vägblockader fortsätter. OAS kommer att intensifiera påtryckningarna och Internationella Transportarbetarfederationen blockerar alla Honduranflaggade fartyg i världen. Internt har några av kuppmakarna börjat inse att en överenskommelse med Zelaya är den bästa utvägen, annars kommer ett eventuellt folkligt uppror att radikalisera landet och ta ifrån de all makt de idag besitter.

Nyhetsbyrån Reuter, som från början stött statskuppen, rapporterar idag via DN och Svd om ett sammanbrott i Hondurassamtal och att det var Zelaya som inte lyckades komma överens med kuppmakarna. Synd att svenska medier använder sig Reuter. Det är nästan löjligt att i svensk rapportering fortsätta kalla statskuppen för när Zelaya "kastades ut ur landet av militären den 28 juni". skärpning! 


tisdag, juli 14, 2009

AP-fondernas miljoner dödar i Guatemala

Svenskarnas pensionspengar är investerade i det kanadensiska gruvföretaget Goldcorp, som tjänar miljarder på den lukrativa guldutvinningen. Men priset för människorna runt Marlin-gruvan i Guatemala är högt. Miljön förstörs, vattnet förgiftas och de sociala konflikterna i området splittrar lokalbefolkningen.

- Det är uppenbart att Goldcorps gruvdrift i Marlin-gruvan i Guatemala har en negativ inverkan på miljön och den sociala situationen i området och AP-fonderna borde därför ta sitt ansvar och dra tillbaka sina investeringar från företaget.

läs och lyssna mer här

onsdag, juli 01, 2009

kuppamakarna får 72 timmar och Bildts "utveckling" i Honduras

Kuppmakarna får 72 timmar på sig för att lämna makten, har den amerikanska samarbetsorganisationen OAS fastställt och Zelaya har skjutit upp sin resa till Honduras till på lördag. Kirchner från Argentina, Ecuadors Correa, även ordförande för FN:s församling D'scotto samt OAS ordförande Insulza ska åka med Zelaya. USA har avbrutit allt militärt samarbete med Honduras.

Just nu pågår den hittills största demonstrationen i huvudstaden mot statskuppen. Det rapporteras om blockader och barrikader i hela landet. Fackföreningsrörelsen och lantarbetarorganisationer har tagit täten i motståndet mot kuppmakarna. Franklin Padilla från Frente Patriotico säger att folk nu vågar sig ut på gatan för att protestera.   

Från Sverige hörs väldigt lite. Hans Linde från vänsterpartiet är bland de få som fördömt statskuppen och kräver att regeringen uttalar sitt fördömande. Utrikesministern Carl Bildt har ägnat två rader på sin blogg " utvecklingen i Honduras kräver sitt internationella svar" och när EU-ceremonin var över handlade mycket "...om krisen i Honduras och vår reaktion". "Statskupp" finn inte i Bildts ordförråd. Regeringen och den liberala media tycks ha svårt att sätta ord på "utvecklingen" i Honduras. Att den 1 juli komma på att "krisen" kräver ett internationellt svar är ju nästan löjligt när EU, USA, hela Latinamerika, världsbanken, IMF och många fler har redan tagit åtgärder. Läs även Esbati om DN:s kreativa analys.

tisdag, juni 30, 2009

Expressens journalist försvarar statskupp

Expressens journalist Henrik Ek vill slå ett slag för demokratin och går till försvar för statskuppen i Honduras. Hur det nu går ihop?. När ALLA andra fördömer statskuppen, från höger till vänster i Latinamerika, EU, USA med Hillary Clinton och Barak Obama, undrar Henrik Ek "Är det konstigt att karln blir avsatt?"

Från Manhattan menar Expressens journalist att "Det handlar visserligen ganska lite om fakta, mer om ens inställning till demokrati". Det blir inte bättre när han försöker förklara sig "Okej, han är folkvald vilket förstås säkerställer stöd hos världens ledare (vad ska de säga liksom), men det ändrar inte de faktum att han själv velat bryta mot demokratiska processer för egen vinnings skull, right?"

Slutklämmen är bara bisarr "Att flyga honom till Costa Rica var inget vidare bra drag av militären om de ville vinna lite sympati för sitt case".

Från Manhattan rapporterar en förvånad Expressen journalist "What ever, det här ägnade jag lite åt dagen att fundera på i alla fall. Jag är lite förvånad att alla rusar till Zelayas undsättning så rasande enkelt".

Yeah, right! comprende?

Zelaya på väg tillbaka till Honduras

Presidenten Zelaya kommer att trotsa kuppmakarna och återvända till Honduras på torsdag i sällskap av bland annat Insulza, ordförande i de amerikanska staternas samarbetsorganisation OAS. Just nu är Zelaya på väg till FN. Han uppmanade folkrörelserna och de demokratiska krafterna i Honduras att komma ut på gatorna när han återvänder.

Efter gårdagens demonstrationer finns över 400 gripna och 135 skadade. Sändningarna frånTv-kanalerna Telesur, CNN, Teletica, Guatevisión, Globovisión, Canal 10, Cubavisión, Caracol, TV Chile har stängts av. Undantagtillstånd har införts. Radio Progreso har stängts av och TV Canal 11 kontrolleras av militärer. Över 4 000 demonstranter deltog i protester i Honduras näst största stad San Pedro.


Gårdagens möte med statschefer från Latinamerika resulterade i ett flertal åtgärder, bl a har ett flertal länder tagit hem sina diplomatiska representanter, frysning av krediter och banktillgångar och att Honduras under ledning av kuppmakarna utesluts från allt latinamerikanskt samarbete. Kuppmakarnas isolering är fullständig. Protesterna och strejken fortsätter i landet.

Det är en fråga om tid när de ger upp.

måndag, juni 29, 2009

Order om att skjuta demonstranter - journalister från Telesur gripna!

Militärerna har fått order om att skjuta på demonstranterna och journalister från Telesur greps under sändning. Journalisten Adriana Syvori gjorde motstånd under pågående sändning. Journalisterna förs nu bort till okänd plats. Privat TV i Honduras sänder inga nyheter utan endast tecknade filmer och komedier.

Det rapporteras att en fackföreningsledare har mördats.

Tyvärr har svenska medier inte samma intresse om att rapportera om vad som händer i Honduras som man gjorde i Iran. 

I Managua pågår ett möte med representanter från alla latinamerikanska länder. Zelaya, Calderon, Ortega, Correa, Morales, Raul Castro, Chavez, Funes, Colom, Torrijos, Inzulsa från OEA, Arias och andra finns närvarande. Krav från de centralamerikanska länder är att frysa alla banktillgångar från Honduras i utlandet. Allt fler statschefer och representanter för de latinamerikanska länderna samlas i Managua.

Tusentals protesterar mot statskuppen i Honduras, flera döda

Bilder från Telesur visar hur tusentals människor i huvudstaden Tegucigalpa, Honduras har gett sig ut på gatan för att protestera mot statskuppen. Soldater slår nu hårt mot de protesterande. Armén använder sig att tanker och helikoptrar.  Från flera håll rapporteras om döda och allvarligt skadade. Det rapporteras även försvunna. En nationell strejk är utlyst av facket, lantarbetarorganisationer och andra sociala rörelser.  Många har hörsammat. Från Managua rapporteras att president Zelaya kommer att tillsammans med tiotusentals människor ta sig till gränsen mellan Nicaragua och Honduras.

Tyvärr verkar inte journalister som Henrik Ek på Expressen som rapporterar från New York förstå hur allvarligt det är med en statskupp. Han bara upprepar lögner som kuppmakarna har skickat ut genom bl a Reuter och som syftar till att rättfärdiga en statskupp. Protestera gärna mot rapporteringen, skicka e-post till  redaktionen@expressen.se eller skriv på hans blogg

Myter i media om statskuppen i Honduras

Tre myter som florerar i media för att ursäkta statskuppen och som måste bemötas:

1. Zelaya har inget stöd i Honduras. Presidenten har stöd bland fattigt folk och delar av medelklassen. Det är eliten i landet - högerpartierna, en majoritet i kongressen och delar av det liberala partiet, kyrkan, näringslivet och högsta domstolen- som är emot Zelaya och genomför statskuppen. Opinionsundersökningar och media i Honduras kontrolleras helt av kuppmakarna.

2. Zelaya försökte genomföra en folkomröstning för att hålla sig kvar vid makten. Enkäten (consulta) eller rådslaget som skulle ha genomförts igår söndag innebar att befolkningen skulle ta ställning till följande fråga (bokstavlingen) "Håller Ni med om att under nästa allmänna val år 2009 installera en fjärde valurna där folket beslutar om att sammankalla en konstituerande församling" . (De tre andra valurnor eller val är till president, kongressen och lokala församlingar) Alltså ingen omröstning om att få sitta kvar och inte heller att på något sätt stoppa presidentvalet i höst.

3. Venezuela förbereder en invasion. Vad Chavez sa i tv igår var att om Venezolanska medborgare (ambassadören, läkare, lärare och andra) mördas kommer inte Venezuela att sitta med armarna i kors utan att slå tillbaka. Allmänt sa han också att de demokratiska krafterna kommer att stoppa statskuppen och störta kuppmakarna.

vänsterledare i Honduras mördat

Rapporter från Mexiko informerar om att kongressledamoten och vänsterns presidentkandidat inför höstens val i Honduras Cesar Ham ska ha mördats igår natt. Militärer ska ha stormat in i hans bostad och mördat honom. Ham är ledare för Union Democratica, ett vänsterparti som bl a samarbetar med det svenska vänsterpartiet.

Utrikesministern Roda har släppts och befinner sig nu i Mexiko. Igår natt träffades ALBA-presidenterna i Nicaragua. Ledarna uppmanade i natt det honduranska folket att göra uppror mot kuppmakarna. Zelaya deltog också på mötet. Idag ska utrikesministern delta på ett möte med de centralamerikanska länderna.

Fackföreningar och ett antal folkrörelser har kallat till en general strejk till idag måndag. Gränsen Nicaragua/Honduras ha spärrats av.

Uppdatering kl 23.00: enligt reporter från Flamman ska vänsterledaren vara vid liv. Enligt hans partikamrater ska han undkommit soldaternas beskjutningar och befinna sig på okänd plats.

söndag, juni 28, 2009

Svensk media ursäktar statskupp i Honduras

Svensk media ljuger fritt om statskuppen i Honduras. Svd och DN följer Reuters rapportering om statskuppen i Honduras och använder sig av samma ordval som kuppmakarna. Enligt Svd är presidenten Zelaya "kontroversiell", att statskuppen var oblodig och att Zelaya "påstår" att det uppstod en "lång strid med militären" innan han "greps", alltså inte kidnappades. Enligt Svd via Reuter har Zelaya "bara" 30 % stöd. DN skriver via TT att det är en"vänsterpresident" och att Venezuela och Kuba tagit "avstånd" från statskupp mot "kamrat Zelaya".

Det är oroande att svensk media rapporterar på ett sätt som kan ursäkta en statskupp. Kontroversiell, oblodig statskupp, kamrat Zelaya är ordval för att omintetgöra en demokratiskt vald president.

Bilder från Telesur visar att det inte är oblodig, att det rapporteras om skadade och att utrikesministern Patricia Roda utsatts för tortyr och är fortfarande försvunnen, att presidentpalatset stormades av militärer och att efter en halvtimmes konfrontationer kidnappades presidenten iklädd i pyjamas. De opinionsundersökningar som DN och Svd hänvisar till kommer från medier som kontrolleras av högern och som nu genomför statskuppen. Slutligen tillhör Zelaya det Liberala partiet. Och det är inte bara Kuba och Venezuela som fördömer statskuppen utan ALLA länder i Latinamerika + EU och många andra länder i världen.

Alltså inga tillförlitliga källor.


Just nu: Presskonferens med Honduras President Zelaya

Honduras president Zelaya i presskonferens tillsammans med Costa Ricas president Oscar Arias. Klädd i pyjamas precis som han kidnappades av militärerna, sa Zelaya att han kommer inte att söka asyl i Costa Rica utan ämnar fortsätta som president. Han kommer imorgon att delta i ett möte med andra centralamerikanska presidenter. Han säger också att hans fru har flytt till bergen i Honduras för att inte kidnappas. Andra familjemedlemmar har gömt sig hemma hos vänner och bekanta. Ortega från Nicaragua och Funes från El Salvador har varit i kommunikation med Zelaya.  

Enligt Zelaya har elen stängts av i hela landet. På samma sätt har radio och tv stängts av. Zelaya sa också att folket kommer att motstå en statskupp. Enligt information från Honduras har folket gått ut på gatorna och samlar sig utanför presidentpalatset. Han manade till fredliga manifestationen. Och han uppmanade militärerna som förrått honom och demokratin att dra sig tillbaka. 

På en fråga om att det var hans vänskap med Kuba och Venezuela som gjorde att militärerna genomförde en statskupp, svarade han Zelaya att han är vän med alla demokratiska presidenter i Latinamerika och Barak Obama. Han har liksom andra presidenter på kontinenten kämpat för att jämna ut klyftorna mellan fattiga och rika. Han har därför gått in ihop med Bolivia, Venezuela, Kuba, Ecuador, Nicaragua i ALBA. Han sa också att han är bra vän med Fidel Castro för den kamp han fört i många år. 

Statschefer från Latinamerika kräver att USA fördömer statskuppen men från Vita huset har det endast kommit ut att man uttalar sin oro för vad som pågår och förväntar sig att konflikten löser sig med fredliga medel.    

Manifestation mot statskuppen i Honduras!


Manifestation mot statskuppen i Honduras!
Måndag 29/6 kl 17:00
Utanför Honduras Ambassad (Stjärnvägen 2 Lidingö)
--------------------------------------------------------------------------------
Manifestación contra el Golpe en Honduras!
Lunes 29/6 Hora: 17:00 
Embajada de Honduras : Stjärnv 2 Lidingö 
 

utrikesminister + ambassadörer från Nicaragua, Kuba och Venezuela kidnappade

Under tv-sänt möte med amerikanska samarbetsorganet OEA informeras att utrikesministern Patricia Roda och ambassadörerna från Kuba, Nicaragua och Venezuela har kidnappats. Enligt en representant för Venezuela torteras Roda och ambassadörena av militärer.

EU fördömer statskuppen. Alla väntar på att USA också ska göra det.

Telesur sänder just nu intervjuer och information om statskuppen.

Honduras president Zelaya i TV-intervju

Presidenten Zelaya just nu i tv-intervju i Telesur säger att han tidigt på morgonen idag kidnappades och fördes till Costa Rica. Zelaya säger att ett flertal statschefer i Latinamerika har fördömt statskuppen, dock har Zelaya väntat på att USA och Obama ska uttala sig. Han säger att den statliga tv har stängts av men att han förväntar sig att några modiga journalister ska rapportera i landet om vad som händer. Under intervjun rapporteras att Vita Huset har sänt ett uttalande där man visar sin oro för vad som sker i Honduras och att politiska spänningar i landet bör lösas med fredliga medel. Dock inget fördömande. Zelaya uppmanar alla demokratiska krafter att gå ut på gatan och försvara demokratin. Imorgon träffas den latinamerikanska samordningsorganisationen OEA och Zelaya säger att han kommer att närvara.