Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, mars 29, 2007

Västvärldens krigsherrar sviker Irakflyktingarna

FN:s flyktingkommissarie António Guterres säger i en SvD-intervju att världen sviker Irakflyktingar. Han är upprörd och frustrerad över omvärldens ”brist på engagemang” för flyktingarna. Bra att han visar engagemang kan man tycka, dock glömmer han att nämna att denna ohållbara situation är en konsekvens av en pågående ockupation. Och att FN:s Genevekonventioner och humanitär rätt tydligt ställer krav på ockupanten gällande skyddet av civilbefolkningen. Inte ett ord säger han om detta och vilka som har huvudansvaret. Enligt Human Rights Watch tog USA under 2006 bara emot ca 200 Irakflyktingar. Guterres fegar i sin kritik mot vad han kallar "huvudaktörerna", han säger t o m att "USA nu tagit steg framåt och planerar stöd till länderna i regionen". Guterres är dessutom en av dem som inte ser problem med USA:s ockupation av Irak, han har tidigare sagt att lösningen är att "skapa stabilitet och säkerhet i Irak”. Jag skrev häromdagen om hur det ligger till med stabiliteten i Irak. Vad Guterres kallar en humanitär tragedi är resultatet av våld och grymhet som krigsherrarna i västvärlden påtvingat irakierna. Det är inte världen som sviker irakierna, en stor majoritet av världsopinionen motsatte sig kriget och är emot USA:s ockupation av Irak. De som sviker och vänder irakierna ryggen är desamma som den 20 mars 2003 jublade när USA satte igång krigsmaskineriet.

onsdag, mars 28, 2007

Sverige, ett krigförande land

Kriget i Afghanistan går inte som USA eller NATO tänkt sig, och det borde vara ett orosmoment för den svenska regeringen men också för den avgående regeringen som starkt förespråkat för ett svenskt deltagande. Inte ens affärerna går bra i krigets Afghanistan (om vi bortser från opimiumhandeln). USA-bolaget UNOCAL har svårigheter att bygga ut de planerade olje- och gasledningarna som skulle bl a transportera ca 1 miljon oljefat om dagen. Den sittande "regeringen" har knappt någon makt eller handlingskraft. Karzai-regeringen har begränsat sitt handlingsutrymme till Kabul, (det är därför han kallas Kabuls borgmästare). De stora förlorarna i detta krig är afghanerna själva och missnöjet växer .

USA verkar inte lika bekymrat som andra för talibanernas frammarsch i södra Afghanistan. En förklaring enligt författarinan Nazarín Amirian skulle kunna vara att USA är mer bekymrar för kriget i Irak och konfrontationen med Iran och att man nu ser möjligheten att ta hjälp av taliban-grupper inför ett eventuellt angrepp mot Iran. Även Karzai har etablerat kontakter med gamla talibanledare.

Sverige deltar i kriget för att försvara andras intressen. Och riskerar unga svenskars liv och hälsa. USA har i Afghanistan använt sig av utarmat uran. USA-professorn Marc Herold vid universitetet i New Hampshire sa vid ett seminarium i Stockholm att det fanns minst 750 ton utarmat uran i de bomber som fällts över Afghanistan sen krigsutbrottet oktober 2001. Mätningar som gjorts av doktor Asaf Durakovic visar att de som testats i Afghanistan har halter av radioaktivt uran i urinen i en omfattning som var 100 till 400 gånger större än hos testade Gulfveteraner.

Den svenska opinionen mot det svenska deltagandet i kriget växer. Afghanistanupproret har samlat många och viktiga namn. Idag i Svd frågar den fd försvarsministern Thage G Pettersson i ett modigt inlägg om den borgerliga regeringen någonsin kommer att gå emot USA och Nato? och undrar när den socialdemokratiska oppositionen kommer med ett kraftfullt protestuttalande mot krigen i Irak och Afghanistan?

tisdag, mars 27, 2007

Skenrättegång och bekännelser under tortyr

Det är uppenbart att rättegången mot den 31-årige Guantanamofången är en skenrättegång som har som syfte att legitimera en vidrig rättsprocess. Rättegången kommer att vara predicerande för kommande rättegångar mot andra Guantanamofångar. Australiern har suttit fängslad i mer än 5 år på USA:s koncentrationsläger utan tillgång till rättsligt stöd och varit utsatt för fysisk och psysisk tortyr. Två försvarsadvokater har inte godkänts av domaren översten Ralph Kohlmann, försvaret har inte fått tillgång till hemliga bevis och åtalet sker i speciella militärdomstolar. Alla internationella konventioner har åsidosatts.

Medierna tiger om omständigheterna kring åtalet. Rapporteringen är under all kritik, Svd:s rubrik är häpnadsväckande Hicks erkänner på Guantanamo.

Kvar i Guantanamo finns 430 människor, än så länge har ingen fällts för brott. Tidigare åtalades tio fångar vid de militära specialdomstolarna men rättegångarna förklarades olagliga av USA:s Högsta domstol. En rapport från Amnesty visar att bara fem procent hade tillfångatagits av USA-styrkor. 86 procent hade gripits av pakistanska styrkor eller av Norra alliansens styrkor, förlagda i Afghanistan, och överlämnats till USA-fängelser, ofta mot en ersättning av tusentals dollar.

söndag, mars 25, 2007

Myten om stabiliseringen i Irak

Alla politiska myter avslöjas förr eller senare av den råa verkligheten, ibland går det fort, som med snacket om den pågående stabiliseringen i Irak och framförallt det s k The Baghdad Security Plan. För samtidigt som ockupationsmaktens chef för säkerhetsplanen, generalen Abboud Gambar, från en hårt bevakad fordonskolonn meddelade "att säkerhet är på väg i Bagdad" dementerades detta av inte mindre än en av USA-arméns högsta chefer i Irak Maj. Gen. William B. Caldwell IV, som menade att antalet bilbomber i Bagdad nu slagit rekord, 44 st i februari och totalt 77 i hela Irak. Senast drabbades ockupationsmaktens vice premiärministern Salam al-Zubayi och på lördag krävdes minst ett 60-tal liv av nya bombdåd. Även FN-chefen Ban Ki-Moon har fått känna på hur "stabilt" det är i Bagdad just nu.

Våldspiralen och militariseringen drivs på av USA. Ett rekord i sammanhanget är antalet USA-soldater i landet. Med den tidigare aviserade truppförstärkningen på 21 500 man kommer antalet USA-soldater i Irak att vara i juli 173 000 och enligt Congressional Research Service finns idag i hela Mellanöstern runt 260 000 USA-soldater. De "irakiska" trupperna slår också rekord, Pentagon rapporterar att det finns 328 700 irakier i den s k Iraqi security forces, 120 000 i den irakiska armén och 192 300 inom poliskåren. Rapporten säger också att åtminstone 1/3 av de inte tycks infinna sig på sin "arbetsplats" som de förväntas.

Vad som minskar är den s k koalitionen av de villiga, USA:s allierade i ockupationen. Här har ett annat rekord slagits, nämligen en minskning av antalet "allierade" soldater från de 23 länder som deltar i ockupationen (bl a Mongoliet och Peru). En liten ökning blir det till våren efter att Georgien lovat bidra med 2 300 soldater. Dock sjunker antalet igen när britterna påbörjar ett tillbakadragande under detta och nästa år. Hälften av de 13 000 "allierade" soldater är britter.

Rekord slår krigskostnaderna, som snart passerar Vietnamkrigets (600 miljarder dollar). Enligt den officiella budget-sammanräkningen från kongressen har 351 miljarder dollar spenderats mellan 2003 -2007, dessutom har nya 68 miljarder äskats av Bush för 2008 förutom de redan budgeterade 113 miljarder. Totalt 532 miljarder dollar, i direkta kostnader. Indirekta kostnader som det stigande oljepriset, krigsveteraner och flyktingar finns inte med i denna beräkning.

En påtaglig konsekvens av den drivande militariseringen av Bagdad är att civilbefolkningen flyr i hundratusentals, rapporter säger att närmare 162 000 familjer och kanske upp till en miljon människor har flytt kriget de senaste månaderna. FN rapporterar att det finns ca 1,9 miljoner interna flyktingar och över 2 miljoner flyktingar utanför landet, i huvudsak i Jordanien och Syrien. Tufan Abdu-Wahab, chef för Bagdadavdelningen på "Ministry of Migration and Displaced People" säger att hans avdelning under februari har registrerat över 200 000 som flytt huvudstaden. Man undrar varför familjer som flyr överhuvudtaget bemödar sig att registrera sig. Svaret är enkelt, eftersom ockupationens propagandamaskineri måste visa en bild av en pågående stabilisering, erbjuder ockupationsmakten 250 000 dinarer (192 dollar) till varje familj som återvänder. Men då måste man tidigare ha varit registrerad som "emigrerad". Ändå har enligt denne chef endast 1 % återvänt. Åtminstone för att kvittera ut pengarna.

lördag, mars 24, 2007

Fritt fall för Bush

Ett nytt nederlag för Mr W Bush och nu är det fritt fall.

T om bombhögern i Sverige tar nu avstånd från kriget och konsekvenserna av det. DN:s Niklas Ekdal, tidigare förespråkare av invasionen, kräver att de länder som invaderade Irak nu tar sitt ansvar gällande flyktingströmmen. "Det var inte svenskarnas fel att det blev som det blev, men Sverige har tagit större ansvar för flyktingströmmen än USA och Storbritannien." Kravet måste dock inte bara ställas på de länder som deltar i ockupationen, ett ansvar finns också att kräva på de ledande politiker som hejade på och som nu stödjer ockupationen, bland dem vår utrikesminister som gör det av mer ekonomiska än politiska intressen.

onsdag, mars 21, 2007

Bildts diplomatiska hyckleri

Den s k "diplomatiska krisen" mellan Sverige - Kuba som media rapporterar om kan förhoppningsvis hjälpa oss att även uppmärksamma vad Carl Bildt sa i sitt 9-minuters tal i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Vad sa vår utrikesminister? (tack till Eva B för tipset)

- att regimer som kränker medborgarnas rättigheter ofta också är de som hotar internationell fred och stabilitet – han nämnde inte USA:s och allierades förödande brott mot fred och stabilitet i Irak och Afghanistan

- att de senaste åren har framstegstakten när det gäller demokrati och rättsamhälle dämpats – han sade inte förbytts i bakslag och nämnde inte USA:s och allierades anfallskrig, ockupation, rättsövergrepp och systematiska brott mot grundläggande medborgerliga rättigheter

- att nya auktoritära regimer inför restriktioner för användning av internet – men menade inte USA och dess blockad som förhindrar och fördyrar kubanernas användning av internet och förbjuder dem att logga in på USA-bolagens hemsidor som Disneys, Time Warners m fl

- att brotten mot mänskliga rättigheter måste bemötas kraftfullt och objektivt, och nämnde faktiskt att de begås på ockuperat område i Palestina, men inte av vem, och nämnde Sudan, men sedan kom USA:s favoritlista på s k skurkstater där Kuba finns med – men fortfarande inte en stavelse om USA och allierades övergrepp

- att dödsstraff måste överges, och han nämnde Iran, och med beklagande Irak, men framför allt Kina – och fortfarande lyste USA med sin frånvaro

- att risken är stor för justitiemord och avrättning av oskyldiga i repressiva regimer – men drog inte slutsatsen att USA är en sådan

- att utomrättsliga avrättningar förekommer i Sri Lanka – men glömde USA:s och Israels välkända och högteknologiskt ledande praktik på området

lördag, mars 17, 2007

bilder från dagens antikrigsdemon i SthlmTusentals i protest mot USA:s ockupation av Irak

Mycket god uppslutning var det idag på antikrigsrörelsens demonstration. Ca 3 000 människor kom till Norra Bantorget i Stockholm för att lyssna på bl a förre ministern Thage G Pettersson och Ali Esbati. Yusuf, ett 10-årig irakiskt barn som skadades under bombningarna av Bagdag, överlämnade sedan en protestresolution till USA:s ambassadör i Sverige. Resolutionen antogs på demonstrationen samtidigt som ett tiotal skådespelare engagerade i Teater Tribunalen läste upp paragrafer ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som sedan symboliskt brändes upp. I det av USA ockuperade Irak har de mänskliga rättigheterna och folkrätten slutat gälla.

I Nätverket mot krig som slitit med förberedelserna är bedömningen att dagens demonstration är en av de bästa på länge, bra stämning, bra uppslutning, musikgruppen Ska'n'ska och Jan Hammarlund var strålande. Antikrigsrörelsen har efter en svacka börjat växa igen, många som är upprörda över USA:s krigspolitik hör av sig och aktivismen växer. I år anordnades ca 20 antikrigsdemonstrationer i landet, bl a i Malmö, Varberg, Göteborg, Jönköping, Östersund, Luleå.


Opinionen mot krigspolitiken behövs även i Sverige, för som Thage G Pettersson sa finns en stor majoritet som inte vill att Sverige ska vara ett krigförande land och det måste de svenska krigshetsarna få höra. Det svenska militära engagemanget i Afghanistan pekar tyvärr mot att den borgerliga regeringen kommer att fortsätta den gamla sosseregeringens linje att militärt ansluta oss till USA:s krig mot terrorismen. Utrikesministern Carl Bildt säger idag på nyheterna att USA:s militära närvaro i Irak är laglig och bör fortsätta. Inte ett ord om USA:s brott mot de mänskliga rättigheterna. I en debattartikel i DN lyckas han redogöra för vad som bör göras i Irak utan att en enda gång nämna USA:s militära närvaro.

Vill du göra nåt konkret? engagera dig!, kom med i den breda antikrigsrörelsen, gå in på Nätverkets hemsida www.motkrig.org för kontakt och info.

läs Nätverkets pressmeddelande
andra rapporteringar Expressen, Svd, Aftonbladet1, Aftonbladet2, Ekot, Rapport, Aktuellt, Jan Guillou, TV4, GP

I Madrid demonstrerade 400 000 människor mot kriget, i Washington protesterade över 50 000, igår samlades kristna grupper utanför Washington National Cathedral. Här hittar du 138 bilder och här rappportering från antikrigsdemonstrationer världen över. Fotolasse har lagt upp bilder från demonstrationen i Stockholm.

torsdag, mars 15, 2007

Den godartade terrorn i fallet Khalid Shaikh Muhammad

Skickligt har Bush "krig mot terrorismen" kunnat flytta fokuseringen från försvaret av mänskliga rättigheter till att legitimera terror i frihetens namn. Så läggs det fram när media basunerar ut som huvudnyhet Khalid Shaikh Muhammads erkännande av 11-september dådet.

Självklart ligger tyngpunkten på själva erkännandet och som en bisats nämns att erkännandet kan ha kommit fram under oklara omständigheter. En av de som uttalar sig i så gott som alla svenska medier är en av Sveriges s k främsta terrorexpert och säkerhetspolitisk expert vid Försvarshögskolan Magnus Ransport. På frågan om att det förekommit tortyr för att få fram detta erkännande säger han till DN "- Jag tror inte att det har spelat någon större roll."

Den godartade terrorn gör sig påmind, det är inte tortyr som är problemet utan vem som utför det. Att USA torterar gör tortyr mindre problematiskt. Khalid Shaikh Muhammad har i tre år hållits av CIA kidnappad och fånge i hemliga fängelser, med stor sannolikhet har han utsatts för tortyr. Europaparlamentets rapport om de hemliga fängelserna konstaterar att fångar "fråntas sina grundläggande rättigheter", de som interneras utsätts för "tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling"

läs även Esbati

lördag, mars 03, 2007

Fullmaktslagarna i Venezuela

Jag har haft förmånen att följa med på en Europaturné en venezolansk parlamentariker, Carlos Escarrá, tidigare ledamot i högsta domstolen och idag medlem i den kommitté som ska skriva om Venezuelas grundlag. Han har träffat allt från ministrar och politiker till journalister, Chavezanhängare och vanliga intresserade av Latinamerika och Venezuela. Två saker som systematiskt kommit upp i samtalen är frågan om huruvida Chavez Venezuela är på väg mot en diktatur och det andra om Venezuelas process är ett experiment/laboratorium.

Carlos Escarrá har pedagogiskt och utifrån en konstitutionell infallsvinkel kunnat argumentera för de pågående förändringarna, bl a om de fullmaktslagar som ger presidenten rätt att stifta lagar via dekret säger han i en intervju i Svd så här

Carlos Escarrá tar snabbt fram sitt tummade exemplar av Venezuelas grundlag, en liten blå fickupplaga i miniformat, och bläddrar fram artikel 203. Han läser högt medan han följer texten med pekfingret:”…fullmaktslagar som godkänts av 3/5 av nationalförsamlingen…kan delegeras till presidenten…och få rang av lag”.

–Alla venezolanska presidenter sedan 1970-talet har styrt med dekret. Dessutom är detta vanligt i hela Latinamerika, säger han.
I en intervju i Flamman säger han
”Chávez på väg att bli enväldig”: så såg rubrikerna ut i svenska tidningar när *Ley Habilitante* - det som på svenska kallas dekretlagen - antogs för snart en månad sedan. Escarrá tonar liksom regeringen ned betydelsen av lagen: den är helt i enlighet med landets konstitutioner sedan slutet av 1800-talet, och den är dessutom vanlig: alla presidenter använt den efter 1970-talet. Och före det, var landet en diktatur. Dessutom fortsätter parlamentet att lagstifta även på de elva områden där Chávez har dekretmakt. - Lagen har blivit en stor sak för att Washington vill göra det till en stor sak.


Vad gäller experimentet "Venezuela" var han tvungen vid ett flertal gånger att säga ifrån, den pågående processen i Venezuela är inget experiment utan en demokratisering av ett land som under många år styrts av en korrupt elit. Det är ingen improvisation eller laboratorium, man överför makten till medborgarna via kommunala råd och deltagande demokrati. De kommande förändringar kommer att inrikta sig på fem s k motorer, 1. en ändring i konstitutionen som ger mer makt åt medborgarna 2. dekretlagen som ska förändra den ekonomiska basen i den venezolanska ekonomin 3. en bildningskampanj moral och ljus mot korruptionen och fusk 4. en decentralisering av den administrativa makten 5. en förstärkning av medborgarmakten och de kommunala råden

fredag, mars 02, 2007

Krisen i Italien

Under en resa till Italien hade jag möjlighet att prata om den politiska krisen i Italien med vänsterpolitiker. En intervju med senatorn Jose Luiz Del Roio har publicerats i veckans Flamman, läs den här

Något som är viktigt att framhäva är att krisen inte utlöstes av den italienska vänstern, det finns andra krafter i det italienska samhället som pushat på och som vinner på krisen. Senatorn Roio säger följande

Det var de ”starka krafterna” i det italienska samhallet. Vatikanen som historiskt har ett reellt inflytande i landet. Prodis regering har blygsamt lagt fram ett paket med reformer för att reglera partnerskap för de parförhållanden som inte följer kyrkans äktenskapsnormer. Det gjorde Vatikanen väldigt agressiv. – Den andra kraften är USA. Italien har länge varit en lojal allierad till USA och har utöver Natobaserna sex USA-baser. Problemet uppstod när Prodis utrikespolitik inte lydde Bush, exempelvis drog man tillbaka trupperna från Irak och fördömde USA:s krig, även bombningarna i Somalia fördömdes, dessutom stärks banden med Kina, Indien och Brasilien. I valet till FN:s säkerhetsråd avstod Italien som enda EU-land att rösta emot Venezuela.