Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, juni 15, 2006

Systembolagets djupt oetiska ställningstagandet

Systembolaget bestämde sig för inte så länge sedan att ursprungsmärka Koscher-vinet från Golanhöjderna i Syrien med "Israel-ockuperat syriskt område”. Helt korrekt enligt folkrätten. Men när borgerliga politiker kritiserade beslutet tog Systembolagets ledning helt bort ursprungsmärkningen. Systembolaget tar med detta sista beslut ett djupt oetiskt ställningstagande och går emot EU:s direktiv (att sälja viner från ockuperade områden är en överträdelse motEU:s direktiv) och att inte märka dem korrekt är ett brott motlivsmedelslagen.

Ammar Makboul, aktiv i Palestinarörelsen och Nätverket Bojkotta Israel, säger till Arbetaren att Systembolagets beslut är absurt och visar på Systembolagetsokunnighet. Att inte ursprungsmärka vin som producerats på ockuperat område är attnormalisera Israels illegala ockupation. Det om något är ett politiskt, ochdjupt oetiskt, ställningstagande.

Läs även Ali Esbati om det sydafrikanska fackets Cosatu stöd för Israelbojkott

måndag, juni 12, 2006

Biståndsimperialism i Venezuela

I Venezuela är det presidentval i december. Den splittrade oppositionen som tidigare i december bojkottade parlamentsvalet försöker nu ena sig kring en kandidat. De som håller i trådarna kring detta är inte partierna själva utan en NGO som heter Súmate, som i andra sammanhang brukar beskriva sig själv som en politiskt "oberoende" organisation med syfte att främja demokratin osv.

Det egendomliga med denna organisation är att den har mer resurser än alla oppositionspartier tillsammans och agerar som en slags spindel i nätet för dem. Nu vill de alltså ta hand om valet av en "candidato unico" för oppositionen genom ett förval. Kostnader för detta förval kan komma att kosta uppemot 12,5 miljoner dollar och nu undrar ju många i Venezuela (och då inte bara Chavez-anhängare) vem som står för denna enorma finansiering.

Från vänsterpartiet PPT har frågan ställts till Súmate om varifrån pengarna kommer och åtminstone tre oppositionella kandidater (Teodoro Petkoff, Manuel Rosales och Julio Borges) som har sagt sig vara beredda att ställa upp i ett förval har uttalat sig bekymrande om finansieringen. Grejen är att alla vet att finansiering kommer från USA och mer exakt från USA:s National Endowment for Democracy (NED). Denna till namnet rätt så oskyldiga organisation är ett av USA:s och CIA:s verktyg för både politisk verksamhet och agitation i andra länder. På uppdrag av CIA finansierar NED hundratals NGO (bland annat Sumaté) och s k frivilla organisationer (och även partier) i världen med syfte att utföra öppna operationer som strejker, demonstrationer, kravaller mm (tidigare ansvarade CIA själva för sådana operationer). Läs gärna America Vera Zavalas artikel om det s k demokratibiståndet

Protester tvingar USA-soldater lämna Ukraina

USA:s militär tvingas lämna Ukraina efter massprotester på Krim mot planerade marina militärövningar i Svarta Havet. Uppmuntrande att se att det finns motstånd mot USA:s planer på "full spectrum dominans". De lär väl inte ge sig iväg längre än till Izmir som ju är Sjätte Flottans hemmahamn men i alla fall. Man undrar om Sverige deltar i detta?.

För närvarande deltar svenska militärer i krigsövningar i Alaska tillsammans med tyskar, japaner och USA-soldater.

lördag, juni 10, 2006

De svenska mediernas försvar av övergreppen i Irak

"Antydan till självrannsakan i amerikanska medier, alltså. Svenska ledarsidorvacklar dock mycket långsamt" skriver Åsa Linderborg och Erik Wijk i Aftonbladet om de svenska mediernas direkta stöd för USA:s ockupation av Irak. Medan USA:s medier med de återkommanden "avslöjanden" av övergrepp på civila tvingas ta ockupationen på allvar, har svenska ledarsidor och opinionsbildare (med få undantag) bekvämt fortsatt att stödja Bush krigspolitik och att ursäkta systematiska övergrepp. Detta gäller för den delen också bombhögern, som folkpartiet, och delar av etablissemanget i socialdemokratin.

"Dagens Nyheters huvudledare beklagar Bushadministrationens "unilateralism"(årets eufemism?) men påpekar samtidigt att "det vore en olycklig utveckling ifall USA drar slutsatsen att det framöver är säkrast att stanna innanför det egna landets gränser". Sydsvenskans ledarkrönikör Henrik Bredberg beklagar att USA "av misstag dödar civila" men "att dra sig tillbaka nu vore att svika Irak". Svenska Dagbladet tiger, som vanligt när det gäller Irak, men krönikörenRoland Poirier Martinsson finner tidpunkten lämplig att hylla USA:s "sunda nationalism" som till skillnad från den svenska är grundad i att "alla människor äger den orubbliga rätten att bestämma över sin egen vardag". USA inkarnerar oegennyttan, och "imperiebyggande finns inte på agendan".

torsdag, juni 08, 2006

Vem ställer regeringen mot väggen om CIA:s flygningar i Sverige?

Det är uppenbart att ett flertal europeiska stater har samarbetat med USA och CIA i de olagliga flygningar av kidnappade människor som av CIA misstänks som "terrorister". Europeiska regeringar har därmed gjort sig skyldiga till allvarliga brott mot mänskliga rättgheter. I rapporten från Europarådet om CIA;s flygningar beskrivs ett rysligt samarbete med avsikt att kidnappa, fängsla och tortera människor utan rättsligt skydd. Men ingen tar sitt ansvar för brotten. Göran Persson förnekar det uppenbara att Sverige varit en del av detta samarbete. Men värre är att inget riksdagsparti ställer regeringen mot väggen.


läs rapporten hela rapporten här, nedan ett kort citat

"Rendition operations have escalated in scale and changed in focus. The central effect of the post-9/11 rendition programme has been to place captured terrorist suspects outside the reach of any justice system and keep them there. The absence of human rights guarantees and the introduction of “enhanced interrogation techniques” have led, in several cases examined, as we shall see, to detainees being subjected to torture."

måndag, juni 05, 2006

En vänstersväng i Peru

Valet slutade med att socialdemokraten Garcia vann med 52 % och mot Humala 47 %, alltså endast 5 % skillnad. Valresultatet i Peru pekar på två saker.

1. Det finns nu och för första gången ett reellt och växande vänsteralternativ som i ord och handling vill göra upp med nyliberalismen och som har ett seriöst program som går hem hos den stora majoriteten i Peru. Humala och vänsterkrafterna har nu etablerat sig som det enda alternativ med program, klar politisk identitet och med en stark socialbas.

2. Det tydliga nyliberala alternativet från högerpartierna och Fujimoris parti försvann i första omgången. Och här finns en del av förklaringen till varför socialdemokraten Garcia vann mot Humala. För att vinna fick högern och socialdemokratin gå ihop mot Humala och överge sitt politiska program med en fördjupning av nyliberalismen och tvingades gå till val på en radikal retorik, med tyngpunkten på bekämpning av fattigdom, mot ytterligare privatiseringar och till försvar av Perus naturresurser. Alltså har valet inneburit en klar vänstersväng i landet.

söndag, juni 04, 2006

Peru, nästa?

Idag går peruanerna till val. Och liksom alla andra val i Latinamerika nu för tiden står valet mellan ett nyliberalt alternativ med den tidigare presidenten Alan García och ett vänsternationalistiskt alternativ, med Ollanta Humala som kandidat, som växte fram av missnöjet med de traditionella partiernas (läs högerns) korrumperade styre och de förödande konsekvenserna av åratal nyliberal politik (s k Washington konsensus), med bla Alan Garcia, Alberto Fujimori och nu senast med Alejandro Toledo.

Högerns kandidat, Alan Garcia, tillhör i själva verket ett socialdemokratiskt parti, APRA, knutet till Socialistiska Internationalen. Men eftersom högerns första alternativ Lourdes Flores kom trea i första valomgången har Garcia fått ta över staffetpinnen för nyliberalismen. Det peruanerna minns av hans tid som president är korruptionen, en enorm inflation och devalvering, brotten mot de mänskliga rättigheterna och framförallt framväxten av den maoistiska guerrillan Sendero Luminoso som gjorde att USA ökade sin militära närvaro i Peru . Peruanerna fick till sist nog med Garcia, som flydde landet anklagad för korruption och Fujimori, en annan representant av den peruanska oligarkin, tog över med järnhand. Han fick så småningom också fly till Japan och var fram till en vecka sedan häktad i Chile. Toledo som tog över med stöd av en enorm massrörelse använde sig av en mer radikal retorik men fortsatte med samma nyliberal politik som Garcia och Fujimori.

Ollanta Humala är en före detta militär som år 2000 ledde ett mindre uppror mot Fujimoris regim. Hans program liknar i stora delar Evo Morales och MAS politiska program; stopp för den nyliberala privatiseringspolitiken, nationaliseringen av naturresurserna (i synnerhet oljan och gasen), en jordreform, en konstitutionell ändring som sätter punkt för polititisk klientelism och korruption, stöd till ursprungsbefolkningen, nej till frihandelsavtalet med USA samt reformer riktade till de fattiga.

I april vann Humalas parti parlamentsvalet med 21,5 %, Garcias parti APRA fick 20,5 % och högern 15,3%.