Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, juni 12, 2006

Biståndsimperialism i Venezuela

I Venezuela är det presidentval i december. Den splittrade oppositionen som tidigare i december bojkottade parlamentsvalet försöker nu ena sig kring en kandidat. De som håller i trådarna kring detta är inte partierna själva utan en NGO som heter Súmate, som i andra sammanhang brukar beskriva sig själv som en politiskt "oberoende" organisation med syfte att främja demokratin osv.

Det egendomliga med denna organisation är att den har mer resurser än alla oppositionspartier tillsammans och agerar som en slags spindel i nätet för dem. Nu vill de alltså ta hand om valet av en "candidato unico" för oppositionen genom ett förval. Kostnader för detta förval kan komma att kosta uppemot 12,5 miljoner dollar och nu undrar ju många i Venezuela (och då inte bara Chavez-anhängare) vem som står för denna enorma finansiering.

Från vänsterpartiet PPT har frågan ställts till Súmate om varifrån pengarna kommer och åtminstone tre oppositionella kandidater (Teodoro Petkoff, Manuel Rosales och Julio Borges) som har sagt sig vara beredda att ställa upp i ett förval har uttalat sig bekymrande om finansieringen. Grejen är att alla vet att finansiering kommer från USA och mer exakt från USA:s National Endowment for Democracy (NED). Denna till namnet rätt så oskyldiga organisation är ett av USA:s och CIA:s verktyg för både politisk verksamhet och agitation i andra länder. På uppdrag av CIA finansierar NED hundratals NGO (bland annat Sumaté) och s k frivilla organisationer (och även partier) i världen med syfte att utföra öppna operationer som strejker, demonstrationer, kravaller mm (tidigare ansvarade CIA själva för sådana operationer). Läs gärna America Vera Zavalas artikel om det s k demokratibiståndet

Inga kommentarer: