Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, september 30, 2011

Rena guldgruvan?
Rapporten "Rena guldgruvan? om AP-fondernas investeringar har en smutsig baksida" som Swedwatch gjort på uppdrag av Latinamerikagrupperna har fått viktigt genomslag. Förutom att DN hade två sidor om hur AP-fonderna investerar i oetiska guldgruvor och att riksdagens pensionsgrupp fått upp ögonen för kritiken, har även media i Latinamerika lyft fram AP-fondernas investeringar i de hård kritiserade guldgruvor. Idag skriver en känd krönikör i Guatemalas största dagstidning Prensa Libre om kritiken mot det transnationella gruvbolaget Goldcorp och deras turné i Sverige förra veckan. Även dagstidningen La Hora har rapporten som en huvudnyhet. Detta verkar inte bekymra AP-fonderna.


.

lördag, september 10, 2011

20 september: Ett historiskt ögonblick

Ett historiskt ögonblick

- Palestina medlemsstat nummer 194 i FN!

Den israeliska ockupationen av Västbanken och Gaza pågår sedan 1967. Flera fredsförhandlingar och vägkartor har misslyckats med att uppnå fred; tvärtom har situationen förvärrats. Israel har under alla dessa förhandlingsprocesser fortsatt med, markkonfiskering, husrivningar, vägspärrar och framförallt med att bygga bosättningar på ockuperad mark och förtrycka det palestinska folket.

Detta måste ta slut nu!

Palestinierna känner att om en fredslösning inte kommer till stånd kommer det knappt att finnas någon palestinsk mark att förhandla om, utan enbart ett lapptäcke av små palestinska samhällen som är isolerade från varandra genom illegala bosättningar, militärförläggningar och en apartheidmur som sträcker sig långt in på palestinskt område. Därför vänder palestinierna sig nu till FN för att söka medlemskap och erkännande av en palestinsk stat.

Resultatlösa fredsförhandlingar

Palestinierna har under många år (sedan Osloavtalet 1993) deltagit i långa och fruktlösa förhandlingar med Israel. Palestinierna har accepterat ett fredsavtal på basis av en tvåstatslösning med klara gränsdragningar och stopp för den illegala israeliska bosättningspolitiken. Israel har oavbrutet expanderat sin kontroll och annektering av mark på det som är tänkt att bli en framtida palestinsk stat; så till den grad att ungefär en fjärdedel av befolkningen som bor på Västbanken är israeliska bosättare, bosatta i omkring 500 illegala bosättningar. Palestinierna har idag en begränsad kontroll av enbart 18 procent av marken på Västbanken. De så kallade fredsförhandlingarna har i själva verket, med omvärldens goda minne, blivit en täckmantel för israelisk expansion på ockuperat palestinskt område.

Palestinierna vet inte vilket Israel de förväntas erkänna eftersom landet inte definierat sina gränser och kontinuerligt flyttar över sin egen befolkning till illegala bosättningar på palestinskt område. Det är stor risk att Israel fortsätter konfiskera palestinsk mark, tills dess att det inte längre finns något att förhandla om. Israel vägrar konsekvent att acceptera den vägkarta för fred som har utarbetats av medlargruppen FN, USA, EU och Ryssland.

Ockupationen är förkastlig

Under Sveriges ordförandeskap i EU tog Sverige initiativet att erkänna östra Jerusalem som huvudstad i en framtida palestinsk stat. Israel svarade med att bygga flera bosättningar runt Jerusalem och annektera stora palestinska markområden. En illegal blockad av Gaza pågår sedan drygt fyra år tillbaka.

Nu är det dags för Sverige att ta nästa steg genom att erkänna en palestinsk stat inom 1967 års gränser. Hela världen måste sätta press på ockupationsmakten Israel och tala klarspråk: Israel kommer inte att uppnå fred genom fortsatt ockupation och förtryck. Palestinierna måsta ha det skydd som ett medlemskap i FN innebär.

Var med och kräv att Sverige skall rösta JA för en palestinsk stat i FN

Manifestation, Sergels torg 20 september 2011 kl. 19.30