Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, juli 01, 2010

Efterfrågan på etanol leder till hungerkatastrof

Den rika världens efterfråga på grödor som kan användas vid etanolproduktion har pressat uppåt priserna på livsmedel och hotar med en hungerkatastrof i stora delar av den fattiga världen. Det har nu en OECD-rapport kommit fram till. Sent ska syndaren vakna. Till samma slutsats har andra kommit fram till för 3 år sedan

Ändå är det bra att även DN börja förstå omfattningen av den rika världens påverkan. Nu kanske även de rödgröna vaknar till och överger sin Etanolvänliga politik.
"Subventionering av drivmedelsetanol har visat sig vara ineffektiv klimatpolitik. Att den också pressar upp livsmedelspriserna och ökar de allra fattigastes sårbarhet gör den rent omoralisk. De rika länderna skulle även kunna minska pressen på de fattiga genom att öppna sina marknader för jordbruksprodukter".