Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, november 29, 2009

Rekord lågt valdeltagande i "afghanskt" val i Honduras

I Honduras pågår idag det första "riggade" valet i Latinamerika på länge. Ett "val" a lá Afghanistan. De demokratiska krafter deltar inte, med få undantag ställer enbart upp kandidater som stödde statskuppen i juni, ca 200 kandidater bl a liberalernas kandidat som vicepresident har dragit tillbaka sitt deltagande, militärerna och diktaturen kontrollerar helt valsystemet, den störtade folkvalde presidenten Zelaya sitter fortfarande inspärrad i Brasiliens ambassad och de ca 3 000 internationella "valobservatörer" är alla högerpolitiker från Latinamerika, Israel, USA och EU. Den är ingen demokratisk lösning  som pågår utan en politisk fars. De enda länder i världen som erkänner valet är USA, Israel, Peru, Panama och Costa Rica.

Enligt de första rapporteringar från huvudstaden kommer valdeltagandet att hamnade långt under 50 %. Detta trots en enorm kampanj  i patriotiska och fascistiska tecken i medierna. Arbetsgivarna kräver att de anställda ska kunna visa upp på måndag att de röstat. De demokratiska krafterna har uppmanat folket att stanna hemma.

torsdag, november 26, 2009

riggat "val" i Honduras, ingen kommer!

USA, Israel och Panama är hittills de enda länderna i världen som uttalat att de kommer att erkänna valet i diktaturens Honduras nu på söndag den 29 november. Högerregeringarna i Peru och Colombia tvekar. Beslusconis Italien sa idag att de hoppas att det genomförs fria val, men tog inte ställning. EU via Reinfeldt har märkligt nog inte uttalat sig i ännu. Annars kommer den överväldigande majoriteten av världens länder inte erkänna ett val som kontrolleras av diktaturen. 

Hela Latinamerika med undantag för några få högerregeringarna har varit tydliga i sitt fördömande av vad man anser är ett riggat val som saknar legitimitet och som genomförs med starka begränsningar av de demokratiska rättigheterna och med den störtade folkvalda presidenten Manuel Zelaya fortfarande inlåst på Brasiliens ambassad. 

FN har via generalsekreterarens Ban Ki-Moon's talesman Farhan Haq meddelat att man inte avser skicka valobservatörer och Carter Center, kanske den mest ansedda valobservatörorganisationen, har också tackat nej.

Den Nationella Fronten mot statskuppen uppmanar till bojkott. Rafael Alegria, ledare för Via Campesina och frontfigur i Nationella Fronten säger i skämtsam ton att de utlyst ett "folkets utegångsförbud på söndag".

USA:s öppna stöd av "valet" på söndag har lett till en förändrad ton från Latinamerika mot Obama. Både Brasiliens utrikesminister och Zelaya anklagar nu USA för att stödja en diktatur och förundras av Obamas farliga dubbla spel i Latinamerika.

onsdag, november 25, 2009

EU tvingar på Västafrika frihandelsavtal

Folkliga protester stoppade EU:s försök att påtvinga Västafrika ett frihandelsavtal. Nu har EU bytt taktik och försöker få enskilda länder att skriva under ett avtal. I Ghana skrev förre högerpresidenten en avsiktsförklaring med EU. Det mer progressiva partiet som nyligen vann valet och som från början var emot avtalet verkar nu känna sig tvungen att fullfölja det som avtalas med EU. 

Ronnie Hall, handelsexpert från England och som skrev rapporten "Undercutting Africa" menar att EU:s handelsavtal används som verktyg i kampen om råvaror i Afrika. 

Frihandelsavtalet tvingar länderna att utsätta sin industri och jordbruk för omöjlig konkurrens från den mer avancerade europeiska. Tidigare har ett flertal folkrörelseorganisationer protesterat mot att EU pressar fram ett frihandelsavtal, sk EPA. Så här skriver de   "Inom jordbruksprodukter, där u-länderna ofta har låga produktionskostnader, har de ändå svårt att konkurrera på grund av de stora industriländernas enorma subventioner. EU betalar varje år ut runt 50 miljarder euro i jordbrukssubventioner. Handelsregler är konstruerade så att det blir särskilt svårt för dem att sälja förädlade produkter, som konserverad tonfisk eller snabbkaffe".

söndag, november 22, 2009

B'Tselem: 7 398 palestinier mördade av Israeliska soldater

Det israeliska informationscentret för mänskliga rättigheter i det ockuperade territoriet B'Tselem rapporterar idag att 7 398 palestinier, varav 1 537 barn, har mördats av israeliska soldater de senaste 20 åren. Året med högsta dödssiffrorna är 2009: 1 033 palestinier, varav 315 barn. 

Enligt B'Tselem har 1 483 israeler mördats under samma period, varav 139 barn. 488  var israeliska soldater och 995 civila. Året med högsta siffra var 2002 med 469 mördade israeler. 

B'Tselem skriver också att minst 4 300 palestinska hem har rivits på de ockuperade områden av israeliska soldater under 1989-2009. Denna siffra inkluderar inte förstörelsen av 3 540 palestinska hem under Operation Lead och de 2 700 som förstördes under tidigare operationer i Gaza.

Idag finns 335 palestinier i israeliska fängelser utan rättegång. I november 1989 var antalet 1 794 och i januari 2003 1 007. 

De illegala bosättningar på palestinsk mark har ökat kraftigt.  Antalet israeliska bosättare på Västbanken har ökat från 69 800 under 1989 till 300 000. I östra Jerusalem har antalet bosättare ökat från 118 100 till 190 000 mellan perioden 1989-2009.  

onsdag, november 18, 2009

Högermediernas monopol i Latinamerika bryts

Jag ska lugnt säga att jag blev rätt paff när DN - kultur vågade publicera Kajsa Ekis Ekmans krönikas om den rasande elit som äger majoriteten av medierna i Venezuela. Eliten som var hårt inblandad i statskuppen 2002. Och Ekis undrar varför svenska medier går deras ärenden?  Med tanken på hur vinklingen är i den svenska rapporteringen från Latinamerika, med journalister som Lars Palmgren och Nathan Shachar i första ledet, är ju frågan berättigad. 

I Latinamerika, liksom i många andra frågor, är man långt framme i debatten kring och lagstiftning av (privata) mediernas makt och roll. Och de privata mediernas roll är starkt ifrågasatt. Det är samma medier som under diktaturernas tid teg om brott mot mänskliga rättigheter och stödde militärkupper, och som nu basunerar ut med hjälp av USA och Europeiska medier sitt raseri när de latinamerikanska regeringar reglerar medieutrymmet och skapar ramar för att bekämpa monopol. Där högerpartierna har havererat (läs Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua) har medierna tagit över oppositionsrollen, men även i Argentina och Brasilien med en stark högeropposition, bedrivs en bedrövlig kampanj-journalistik mot de progressiva regeringarna, långt ifrån den saklighet och objektivitet som man vill ge sken av. Värst är SIP som är de latinamerikanska medieägarnas egen politiska klubb. Nyligen hade de ett stort och välbesökt möte i Buenos Aires för att slå larm om "yttrade frihetens begränsningar" i Latinamerika. 

Det var ingen slump att mötet anordnades i Argentina där det nyligen lagstiftades en ny medielag som bl a ska förhindra oligopol och monopol. Lagen sätter gränser för koncentration och antal medielicenser. Högst 10 tv-kanaler och upp till 24 radiokanaler får en koncern äga. Och inget eterbolag får inneha mer än 35 % av tittarna/lyssnarna. I Ecuador och Venezuela pågår samma lagstiftningsprocess. I Venezuela pågår en reglering av radiosändningarna. Under nyliberalismens avregleringstid köptes radiolicenserna på svarta marknaden och licenser gick i arv, staten förlorade helt kontrollen över vilka som hade rätt att sända. I juli i år gjordes för första gången en kartläggning av radiostationerna i landet. Radiosändningsmyndigheten CONATEL bad radiostationerna att komma in med giltiga handlingar, men ca 240 radiostationer och 45 TV-kanaler vägrade att skicka in sina papper. Det resulterade i att 35 radiostationer stängdes av. Detta har ju så klart använts av högermedia för att fortsätta kampanjen mot Chavez och Venezuela. Svenska medier har ju inte heller legat lågt med kampanjen. 

Ca 900 radiostationer lämnade in sina handlingar och har rätt att fortsätta sända. Liksom oppositionen i form av dagstidningarna Tal cual, EL Universal, El Nacional, El 2001, EL Siglo, El Nuevo Pais, Noticias 24 och Tv-stationerna Venevision, Televen, RCTV, Globovision, PumaTV m fl.

tisdag, november 17, 2009

Svenska regeringen satsar på militär lösning i Afghanistan

Riksdagen behandlar den 18 november regeringens proposition om förlängning av svensk trupp i Afghanistan. Om propositionen antas kommer Sverige att fortsätta delta i NATOs krig. Styrkan som 22 oktober uppgick till 430 man ska utvidgas till "cirka 500 man" med ett absolut tak på 855 man. I september 2008 hade Sverige 290 man i Afghanistan. Men på något konstigt sätt försöker regeringen att få det som är närmaste en fördubbling av krigsinsatsen att se ut som en "oförändrad insats".

Till skillnad från den svenska regeringen sa Storbritanniens Brown igår att" The countdown towards Britain's exit from the war in Afghanistan could start next year".

Fortsatta militära insatser i Aghanistan är ingen lösning på konflikten och kommer i praktiken att försvåra de civila insatser som landet behöver.

Onsdagen den 18 november anordnas en MANIFESTATION MOT FORTSATT SVENSK TRUPP I AFGHANISTAN
kl 18:00 , Mynttorget- Gamla Stan, Stockholm

söndag, november 15, 2009

Micheletti - vicepresident i Center o FPs Liberal International

Liberal International med Center och Folkpartiet som medlemmar har utnämnt Honduras diktator Micheletti till viceordförande i organisationen. Ordförande för Liberal international, holländaren Hans Van Baalen, åkte nyligen till Honduras för att "gratulera" Micheletti för den "demokratiska processen" och för att önska lycka till inför "valen". Van Baalen meddelade också att Liberal International kommer att skicka valobservatörer och självklart erkänna valen.

Vad säger Center och Folkpartiet om att ha en diktator till vicepresident? kommer C och FP att skicka valobservatörer?

fredag, november 06, 2009

USA:s bud till talibaner 6 provinser mot 8 USA-baser

USA arbetar intensivt för att komma överens med delar av talibanerna. Allt enligt Irak-modellen där USA köpte delar av den sunnitiska motståndsrörelsen. Det senaste budet är en överenskommelse om att dela på makten med talibanerna. Konkret skulle det innebära att USA skulle etablera sig på 8 baser mot att talibanerna får kontroll över 6 provinser.

Talibanernas förhandlare är fd minister Mullah Wakil Ahmed Mutawakkil. USA:s talan förs av Turkiet och Saudiarabien. Ett villkor som nu USA har släppt är att inte ha med Mullah Omar i en eventuell överenskommelse. 

Baserna skulle ligga i i Mazar-e-Sharif och Badakshan i norra delen, Kandahar i södra Afghanistan, Kabul, Herat i väst , Jalalabad i nordöst och Ghazni och Faryab i centrala delen. 

Talibanerna verkar inte vara särkilt intresserade, och deras villkor för en överenskommelse är att de utländska trupperna ska lämna Afghanistan. 

måndag, november 02, 2009

Dubbla måttstockar i biståndspolitik

Biståndsministern Gunilla Carlsson 1
Den fortsatt oroväckande politiska utvecklingen i ......................har lett till att regeringen valt att se över formerna för utvecklingssamarbetet under utfasningsperioden. Sverige bedömer att inga förbättringar skett sedan .............valet .......vad gäller den demokratiska utvecklingen. Konsekvensen av beslutet blir att det traditionella stat till stat-samarbetet ska avslutas.

Biståndsministern Gunilla Carlsson 2
Trots stora framsteg under de senaste åren fortsätter ............... att vara ett av världens absolut fattigaste länder. Regeringens satsning återspeglar detta, inte minst när det gäller stödet för kvinnors och flickors utsatta situation. Sverige är också berett att bidra till ökad demokratisering, stabilisering och återuppbyggnad av landet. Sida fått i uppdrag att kraftigt öka stödet till ....................


Gissa vilka länder biståndsministern pratar om. Gissa till vilket land Sverige fortsätter att pumpa in bistånd trots valfusk och en "oroväckande politiska utvecklingen" och att inga förbättringar skett sedan valet vad gäller den demokratiska utvecklingen"
Och gissa vilket land Sverige stoppat allt bistånd till pga "valfusk", den "oroväckande politiska utvecklingen" och att "inga förbättringar skett sedan valet vad gäller den demokratiska utvecklingen".

söndag, november 01, 2009

så förhandlas fram en "demokrati", fallet Honduras

Honduras liksom Afghanistan och Irak är typ exempel på hur USA och västvärlden bygger upp de "nya" optimala demokratierna i fattiga länder i syd. Köpta politiker, valfusk och förhandlingar under hot ingår i det så kallade "internationella samfundets" slag för "demokrati". 

Liksom Kerry i Afghanistan, agerar i Honduras USA:s Thomas Shannon, viceutrikesminister och ansvarig för Latinamerika, för att "främja" demokratin. Shannon åkte i veckan till Honduras för att få ordning på förhandlingarna där kuppmakarna vägrade ge sig på att låta Zelaya komma tillbaka som president. Det hotade valet den 29 november eftersom "det internationella samfundet" inklusive USA hade det som krav för att erkänna valet och ta bort sanktionerna. 
 
Så Shannon, liksom Kerry när han tvingade Karzai att gå med på en ny valomgång, pressade kuppmakarna till att låta parlamentet Congreso Nacional att besluta om Zelayas återkomst. Men Zelaya liksom Shannon vet att en majoritet i parlamentet är liberaler och nationalister som stödde statskuppen och inte frivilligt kommer att rösta för att Zelaya ska komma tillbaka. Med Zelayas 29 parlamentariker (21 liberaler, 2 kristdemokrater och 6 från vänsterpartiet UD) behövs ytterligare 36 av de totalt 128 parlamentariker.
 
Så Shannon gjorde sitt nästa drag, att göra upp med nationalisternas ledare Porfirio Lobo Sosa (kallad Pepe) om deras stöd i parlamentet. Nationalpartiet är näst störst efter liberalerna. Eftersom Pepe är också Nationalpartiets presidentkandidat och leder just nu opinionsundersökningar är han också i ett stort behov av att "det internationella samfundet" ska erkänna en eventuell seger. Annars hamnar han i samma situation som kuppmakaren Micheletti. Enkel matematik, Pepe lovar 36 röster för att Zelaya ska komma tillbaka och USA erkänner valet i november.