Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, februari 19, 2007

avrättning av irakiska kvinnor

Högsta irakiska brottmålsdomstolen har dömt tre kvinnor till döden genom hängning. Deras brott rubriceras som ”offences against the public welfare.”

Enligt uppgifter från det Irakiska Advokatsamfundet (Iraqi Lawyers Union) är kvinnorna:Wassan Talib (31 år), Zainab Fadhil (25 år) och Liqa Omar Muhammad (26 år)

Ingen av kvinnorna har fått rådgöra med advokat i denna skenrättegång. De förnekar inblandning i de ”brott” de anklagas för. Liqa Omar Muhammad har fött en dotter i fängelset, en flicka som nu är ett år gammal och Wassan Talib är mamma till en treårig flicka. De tre kvinnorna och barnen befinner sig i Kadhimiyafängelset i Bagdad.

Bagdad är en belägrad stad under attack av 110 000 amerikanska och irakiska soldater. Detta”slag om Bagdad” har pågått hela sommaren, hösten och vintern. Civilbefolkningen lever i ett helvete. Människor flyr landet och närmare 2 miljoner är internflyktingar. De har ofta vare sig vatten eller el. Det finns inga fungerande institutioner. Iraks hela infrastruktur har krossats. Ingen nationell dömande befogenhet erkänns under ockupation. Domen mot de unga kvinnorna är illegal och omoralisk. Kvinnorna anklagas för deltagande i motståndet mot den brutala och folkrättsvidriga ockupationen. De nekar till alla anklagelser och måste friges. Så länge de hålls kvar i fängelse ska de åtnjuta alla de rättigheter som folkrätten ger dem som krigsfångar.

Amnesty International beräknar att minst 65 personer avrättades under 2006. Fler både kvinnor och män väntar på avrättning. Amnesty om dödsdomarna:

söndag, februari 11, 2007

Aznar 2007: Inga massförtörelsevapen i Irak 2003

Aznar har nu erkännt att det inte fanns några massförstörelsevapen i Irak
Tidigare har Spaniens dåvarande regeringschef, José María Aznar hävdat att han kunde garantera att Irak hade massförstörelsevapen i Irak.

Nyheten är lika spännande som när Vatikanen 1980-talet uttalade att det var ett misstag att ha dömt Galileo Galilei till döden 1642.

Kolla Aznar' mea culpa här