Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, augusti 01, 2013

Tajtare kontakter mellan Kina och Venezuela

Venezuela förstärker alliansen med Kina. Redan under Chavez skapades strategiska band mellan länderna men har nu intensifierats efter presidentvalet den 14 april. Under maj och juni har flera viktiga statsbesök på högsta nivå förekommit, bl a Kinas vicepresident Li Yuanchao till Caracas i maj och därefter har både Venezuelas vicepresident Arreaza och Nationalförsamlingens ordförande Cabello besökt Kina. Venezuelas president Nicolas Maduro planenar resa till Kina i september.

Den ökade kontakten har för Kinas del två syften, ge ett direkt politiskt stöd till den nyvalda presidenten Maduro och att utveckla utbytet mellan länderna inom framförallt tre områden

1. Öka utbytet och investeringarna inom energisektorn men också att öppna upp för nya investeringar inom jordbruket. Venezuela har ca 30 miljoner hektar odlingsbar jord och Kina har stort intresse att investera inom jordbruket såsom man redan nu gör i Afrika.

2. Möjligheten att etablera ekonomiska zoner i Venezuela liknande de som Kina upprättade under 1980-talet.

3. Försäkra sig om framtida oljeleveranser. Ett nytt lån till Venezuela på 5 miljarder dollar är på väg. Venezuela är i Latinamerika redan en stor mottagare av kinesiska lån. Totalt har Venezuela lånat 44,5 miljarder dollar. Lånet betalas av med olja, ca 270 000 oljefat per dag. Kinas oljebehov beräknas öka med 5 % nästa år. Venezuela har annars haft svårt att låna pengar i den internationella marknaden pga en medveten blockad från Världsbanken, USA:s men även europeiska banker.