Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, mars 30, 2006

Bush förklarar sig

Inför 3-årsdagen av USA:s Irakkrig anordnade Vita Huset en presskonferens med George Bush. TV-veteranen Helen Thomas från The Boston Channel, som pga av sin kritik mot kriget inte fått yttra sig tidigare på Vita Husets presskonferenser, fick plöstligt möjlighet att ställa frågor. Här kan ni läsa hela transkriptionen från presskonferensen den 21/3-06. Här nedan kan ni ta del av hennes frågor och Bush svar.


HELEN THOMAS: I'd like to ask you, Mr. President, your decision to invade Iraq has caused the deaths of thousands of Americans and Iraqis, wounds of Americans and Iraqis for a lifetime. Every reason given, publicly at least, has turned out not to be true. My question is, why did you really want to go to war? From the moment you stepped into the White House, from your Cabinet -- your Cabinet officers, intelligence people, and so forth -- what was your real reason? You have said it wasn't oil -- quest for oil, it hasn't been Israel, or anything else. What was it?

PRESIDENT GEORGE W. BUSH: I think your premise, in all due respect to your question and to you as a lifelong journalist, is that, you know, I didn't want war. To assume I wanted war is just flat wrong, Helen, in all due respect --

HELEN THOMAS: Everything --

PRESIDENT GEORGE W. BUSH: Hold on for a second, please.

HELEN THOMAS: -- everything I've heard --

PRESIDENT GEORGE W. BUSH: Excuse me, excuse me. No president wants war. Everything you may have heard is that, but it's just simply not true. My attitude about the defense of this country changed on September the 11th. We -- when we got attacked, I vowed then and there to use every asset at my disposal to protect the American people. Our foreign policy changed on that day, Helen. You know, we used to think we were secure because of oceans and previous diplomacy, but we realized on September the 11th, 2001, that killers could destroy innocent life. And I'm never going to forget it. And I'm never going to forget the vow I made to the American people that we will do everything in our power to protect our people. Part of that meant to make sure that we didn't allow people to provide safe haven to an enemy. And that's why I went into Iraq -- hold on for a second --

HELEN THOMAS: They didn't do anything to you or to our country.

PRESIDENT GEORGE W. BUSH: Look -- excuse me for a second, please. Excuse me for a second. They did. The Taliban provided safe haven for al-Qaeda. That's where al-Qaeda trained --

HELEN THOMAS: I'm talking about Iraq --

PRESIDENT GEORGE W. BUSH: Helen, excuse me. That's where -- Afghanistan provided safe haven for al-Qaeda. That's where they trained. That's where they plotted. That's where they planned the attacks that killed thousands of innocent Americans.
I also saw a threat in Iraq. I was hoping to solve this problem diplomatically. That's why I went to the Security Council; that's why it was important to pass 1441, which was unanimously passed. And the world said, ‘Disarm, disclose, or face serious consequences’ --

HELEN THOMAS: -- go to war --

PRESIDENT GEORGE W. BUSH: -- and therefore, we worked with the world, we worked to make sure that Saddam Hussein heard the message of the world. And when he chose to deny inspectors, when he chose not to disclose, then I had the difficult decision to make to remove him. And we did, and the world is safer for it.

Israel i det ockuperade Irak

Journalisten Dahr Jamail uppmärksammar här Israels samarbete med USA i det ockuperade Irak. Israels inblandning i ockupationen är mer omfattande än vad som framkommit tidigare. Dahr Jamail menar att israelisk underrättelsetjänst deltagit i förhör av fångar i bl a Abu Ghraib. Israel utbildar också USA-soldater i kollektiv betraffning, lönnmord av motståndsledare, rivning av hus och belägring av städer. Från flera håll rapporteras om att speciella förband från Israeli Defense Force bistår USA:s special forces i operationer inne i Irak.

Tidigare har journalisten Seymor Hersh skrivit om de irakiska kurdernas samarbete med det israeliska försvaret. Enligt den israeliska tidningen Yedioth Aharonot har israeliska militära instruktörer utbildat kurdiska Peshmerga-soldater och försett dem med vapen.
Formellt var soldaterna anställda av israeliska företag. De låtsades vara byggnadsarbetare och jordbruksexperter, men utbildade kurder i vapenanvändning, självförsvar och terrorbekämpning. Sadi Baig har i Asian Times skrivit om Israels samarbete med de kurdiska partierna KDP och PUK.

onsdag, mars 29, 2006

Utökat svenskt stöd till processen med paramilitärerna

Sverige kommer att utöka det kritiserade stödet till demobiliseringsprocessen med paramilitärerna i Colombia. Detta bekräftades av UD vid ett möte med Colombianätverket under måndagen (27/3). Mötet som skulle handla om biståndsminister Carin Jämtins nyligen avslutade besök i Colombia fick avbrytas eftersom Jämtin samma dag blev utsedd till biträdande utrikesminister.

Jag har tidigare skrivit om Sveriges stöd till processen med paramilitärerna här.

Demobiliseringsprocessen har fått kritik från en lång rad colombianska och internationella människorättsorganisationer och Amnesty International påpekar att processen snarare liknar en legalisering än en avmobilisering. Colombianätverket har skrivit ett brev till Jan Eliasson angående Sveriges stöd till demobiliseringsprocessen.

måndag, mars 27, 2006

Det tysta Sverige

Det är ingen fel på Jan Eliasson, han är säkert kompetent, diplomat till fingertopparna, har rätt bra kontakter i FN. Det sägs t o m att han är kompis med Condeleezza (eller Kondolens som Chavez brukar säga). Nej, det är ingen fel på mannen.

Men den springande punkten i den svenska utrikespoliken är inte utrikesministern utan Sveriges tystnad i den internationella politiken. Tystnad och undfallenhet. Och den diplomatiska fegheten. Och frågan är om detta kommer att fortsätta gälla med vår nye superdiplomaten Eliasson.

Svaret är givet: Ja, tyvärr.

Vi bör nog inte förvänta oss några större förändringar i utrikespolitiken. Fokuseringen i dagens politiska kommentarer kretsar kring personen och mycket lite om politiken och sakfrågorna. Just därför för att det inte blir några förändringar. Eliasson är förvisso ett bra kort för Perssons regering, PR-mässigt men inget annat. Och då frågar man sig, vad hjälper det oss att Eliasson är kompis med Condi om Sverige inte vågar säga ifrån när USA begår brott i Irak och kränker mänskliga rättigheter i fånglägret i Gauntánamo Bay? Vad spelar det för roll att han känner varenda kotte i FN om Sverige fortsätter att stödja avmobiliseringen av paramilitärerna i Colombia och därmed bidrar till att militarisera landet och till att legitimera straffrihet för brottslingar? Hur viktigt är det att Eliasson har ett stort kontaktnät om Sverige inte tar ställning för Palestiniernas folkrättsliga kamp mot Israels ockupation?

söndag, mars 26, 2006

Missa inte TV-program om USA:s mördarskolan

Idag söndag 26 mars 2006 i SVT1 kl 15.55

Ett reportage om USA:s mördarskolan School of the Americas. I Monroedoktrinen från 1823 slog president Monroe fast att Nord- och Sydamerikas var USA:s angelägenhet. Men det smutsiga jobbet att försvara USA:s intressen på kontinenten lämnades till de latinamerikanska militärerna. Därför utbildade USA sydamerikanska militärer och blivande diktatorer i speciella mördarskolor. Det mest kända av dessa utbildningscentra var School of the Americas.

I studion medverkar Jorge Contreras, f d politiske fånge och författare till boken ”Chile 11 september 1973 – Kuppen, terrorn och tragedin”, och Jan Hallenberg från Försvarshögskolan

Repris 27/3 kl 09.30

vägra ta emot rasistisk reklam

På måndag tvingas brevbärarna dela ut rasistreklam från Nationaldemokraterna, i enlighet med grundlagen.

Själv sätter jag upp en lapp på brevlådan med följande text:

Post från Nationaldemokraterna vägras tas emot. Polisanmälan om hemfridsbrott kommer att göras om så sker!

lördag, mars 25, 2006

På 30-årsdagen av statskuppen i Argentina

Den 24 mars 1976 genomförde högern och militärerna i Argentina en blodig statskupp. 15 000 mördades och ytterligare 30 000 förvann i den politiska terrorn (1976-1983) som drabbade Argentina. Barn till fängslade rövades bort och 1,5 miljoner argentinare flydde från landet. Bland de som försvann finns svenskan Dagmar Hagelin, 17 år gammal.

Las madres de la plaza de mayo, mödrarna från Plaza de Mayo, är anhöriga till försvunna och de symboliserar kampen mot militärdiktaturen i Argentina. Det var den första motståndsfickan. Dessa kvinnor trotsade rädslan och terrorn och gick ut på gator och torg för att leta efter sina barn. Och letandet fortsätter, ännu idag har de flesta av de som försvann inte hittats. Vid ett besök i Sverige berättade en av mödrarna om sin kamp.

-Vi är mödrar till barn som "försvann" under militärdiktaturen i Argentina. Våra barn "försvann" därför att de tänkte annorlunda, för att de hade andra idéer än regimen. De fördes bort från sina hem, de greps i skolorna eller på gatan. Vi vet att de torterades, misshandlades, lemlästades, ja, till och med dumpades levande i havet.Vi gick ut och letade efter dem. Och det var då vi träffade andra kvinnor i samma situation; på de platser dit vi gick för att söka rätt på våra barn.

Mer om mödrarna kan du läsa här

I fredags på 30-årsdagen av militärkuppen anordnades den största demonstrationen någonsin i Argentina. Uppemot 500 000 människor samlades i Buenos Aires för att minnas och påminnas om terrorn under militärdiktaturen. Den argentinske fredspristagaren Adolfo Perez Esquivel sa att vi vill alla vara närvarande för att säga "aldrig mer" till militärdiktatur.

Ännu idag går de skyldiga till övergreppen fria. De flesta juntaledarna har inte straffats. Vid demokratins återkomst i mitten av 1980-talet hölls rättegångar som var farsartade. De nya makthavarna gjorde ingenting för att blottlägga sanningen och ställa de ansvariga inför rätta. Två amnestilagar Punto Final (1986) och Obediencia Debida (1987) innebar straffrihet för över 1 000 skyldiga militärer och poliser. Senare på 1990-talet benådades 300 höga militärer efter en kort tid i fängelse av den dåvarande nyliberale presidenten Carlos Menem.

Hoppet finns nu att de skyldiga ställs inför rätta och straffas. Den nuvarande presidenten Kirchner har sagt att han bedömer amnestin som olaglig och vill att domstolar ska ompröva varje beslut. För två år sedan upphävde Kirchner ett tidigare presidentdekret som hindrade utlämning av misstänka militärer till främmande makt och kongressen har beslutat att ogiltigförklara amnestilagarna.

Fler bilder från militärkuppen och fredagens demonstration kan du se här

torsdag, mars 23, 2006

Striden i Ecuador

Striden står het i Ecuador. De senaste dagarna har präglats av massiva demonstrationer mot regeringens planer på att underteckna ett frihandelsavtal med USA. Trots de starka protesterna envisas President Alfredo Palacio att skriva under ett frihandelsavtal som kommer att avsevärt försämra villkoren för landets bönder och ursprungsbefolkningen, som får svårt att konkurrera med subventionerade USA-jordbruksprodukter.

Frihandelsavtalet som planerats bakom lykta dörrar går ut på att öppna för USA-bolagen Ecuadors ekonomi med billig arbetskraft, värdefulla naturtillgångar och en rik biologisk mångfald. Detta samtidigt som USA fortsättningsvis kommer att kunna skydda sin marknad från ecuadorianska jordbruksprodukter. USA har tvingat igenom en patentlag som övergår WTO-avtalets regler för patent. USA får längre patenttider, ensamrätt på forskningsdata för läkemedelsföretagen upp till minst fem år och ytterligare begränsningar i medicintillverkning på tvångslicenser. Dessutom ger avtalet USA-bolagen helt unika rättigheter för att stämma Ecuador p g a handelshinder som t ex arbetsrättigheter och miljöskyddslagar.

Det är ursprungsbefolkningens paraplyorganisation CONAI som stod bakom de första dagarnas demonstrationer. Nu har även fackförenings- och miljörörelsen anslutit sig. Den ecuadorianska miljörörelsen menar att frihandelsavtalet kommer att öppna vägen för en ohämmad exploatering av Ecuadors natur. Ursprungsbefolkningen kräver också att USA-oljebolaget OXY ska slängas ut ur landet då det brutit mot det avtal som skyddar miljön och de anställda.

I Latinamerika är motståndet stort mot USA: s försök att ansluta hela kontinenten till frihandelsavtalet ALCA. Brasilien, Argentina och Venezuela har satt stopp för USA: s planer. Nu försöker USA trots det folkliga missnöjet istället ingå sådana frihandelsavtal med enskilda länder, så som nyligen med Peru och Colombia.

När det blev känt att Ecuadors regering skulle slutföra förhandlingarna med USA utbröt protesterna. Till en början försökte den ecuadorianska regeringen ignorera protesterna, men snart började man bemöta demonstrationerna mer handgripligt – kravallpoliser sattes in och man skjuter nu skarpt mot demonstranterna. Undantagstillstånd har nu införts och den sittande regeringen har sagt sig vara beredd att ta till militärt våld och bryta mot demokratiska och mänskliga rättigheter för att stoppa protesterna.

onsdag, mars 22, 2006

Tortyrpropaganda på bästa sändningstid

I måndags presenterade regeringen tillsammans med v och mp en proposition om radio och TV. Vänsterpartisten Rossana Dinamarca skriver på sin blogg angående propositionen att I takt med ökad kommersialisering och ägandekoncentration av media så ökar betydelsen av public service, men också ansvaret. Dock är det inte bara Public Service som måste ta sitt ansvar, även den kommersiella media som växer och ökar sitt utrymme måste utkrävas ansvar.

På bästa sändningstid visar TV4 serier från USA som helt öppet gör övervägande om rätten att använda sig av tortyr. I handlingen ställs tv-tittaren inför det faktum att tortyr är ett legitimt medel för att försvara och rädda den västerländska civilisationen. I de populära tv-serierna 24, Commander in Chief och Lost utövar hjältarna tortyr i det godas tjänst. Budskapet är att i kampen mot terrorismen måste man vara beredd på att åsidosätta alla tänkbara mänskliga rättigheter.

I serien 24 med anknytning till Bushvänliga nyhetskanalen FOX har nu handlingen helt anpassats till denna tankegång. TV-tittaren socialiseras in i ett sammanhang som gör det möjligt för både tittaren och hjältarna att acceptera att vid "speciella omständigheter" som i kriget mot terrorismen bör man rättfärdiga tortyr och brutala och olagliga förhörsmetoder . Filosofen Slavoj Zizek har skrivit om detta här

Händelsernas tryck är så övermäktigt, och insatserna så höga, att det blir nödvändigt att på något sätt upphäva vanliga moraliska överväganden; att ägna sig åt sådana överväganden när miljoner människors liv står på spel är detsamma som att spela fienden i händerna. CTU-agenterna, liksom deras motståndare terroristerna, lever och handlar i en skugglik miljö som inte omfattas av lagen, och gör saker som "helt enkelt måste göras" för att rädda våra samhällen från terrorismens hot. I det som måste göras ingår inte bara att tortera terrorister när de tillfångatas, utan till och med att tortera medlemmar av CTU eller deras närmaste släktingar om de misstänks för att ha kopplingar till terrorister


tisdag, mars 21, 2006

Vänstervindar i Latinamerika

Jag har den senaste månaden hållit i ett flertal föredrag om Latinamerika, på olika platser och för olika sorts människor. Nyfikenheten är mycket stor. Senast på ABF i Stockholm blev jag och arrangörerna glatt överraskade när salen fylldes till sista plats med intresserade människor. Många frågor, mycket undringar och många egna analyser. Och visst intresset är befogat för det händer mycket intressanta saker i Latinamerika.

Tre viktiga nyheter den här veckan visar lite på hur vindarna blåser på andra sidan världen.

Ollanta Humala, presidentkandidaten i Peru som likställs med Venezuelas Chavez, leder nu opinionsundersökningar inför valet den 9 april. Humala leder med 32 % mot 28 % för högerns kandidat. Igår menade Humalas vicepresidentkandidat att det kommer att bli nödvändigt att staten tar över hela ansvaret i strategiska näringsverksamheter, så som inom energisektorn.

I Ecuador fortsätter de massiva protesterna och vägblockader mot regeringens planer på att skriva under ett frihandelsavtal med USA. Protesterna riktar sig också mot ett USA-oljebolag Oxy som bryter systematiskt mot gångna avtal och som använt sig av olagliga metoder för att fördriva ursprungsbefolkningen från oljerika områden. Ursprungsbefolkningen har nu manat till en nationell resning.

I Bolivia har den nya presidenten Evo Morales gått ut med att regeringen senast den 12 juli ska genomföra så som man tidigare lovat en omfattande nationalisering av gastillgångarna. Igår satte man igång med hjälp av Kuba och Venezuela en alfabetiseringskampanjen som kommer att nå ca 1,2 miljoner människor.

måndag, mars 20, 2006

Korkade vita män 2

Expressens PM Nilsson resonerar kring den svenska bombhögerns handlingsplan gällande Irak (Expressen 2006-03-19)

1. Att gå i krig var helt korrekt
" Men det är viktigt för framtiden att veta att Sverige fram till vårvintern 2003 tillhörde de länder som dels var övertygade om att Saddam hade massförstörelsevapen, dels bejakade ett anfall som sista utväg. Det var ingen extrem ståndpunkt"

2. Iraks inbördeskrig är undvikligt oavsett USA:s krig och ockupation.
"Splittringen kanske hade kommit utan USA:s invasion", "Ett nytt Jugoslavien i sönderfall"

3. USA:s bombningar, lögner, tortyr, fängslanden är misstag
"Att i detta läge erkänna misslyckandet är både lätt och nödvändigt"

4. Lösningen för att USA ska kunna fortsätta sin "demokratiska mission" är att hitta allianser. Och om FN inte fungerar "får man gå via någon annan". EU, Brasilien och Indien nämns som allierade.

5. slutklämmen är att Sveriges hållning måste vara: "Vi är att lita på, USA är inte ensamt, vi är beredda att ta även militärt ansvar, vi låser oss inte vid FN, men vi vill ha öppna processer i enlighet med känsla och legitima regelverk"

söndag, mars 19, 2006

Nu vänder det!

Rapporteringen i media kring demonstrationerna mot USA:s ockupation av Irak är ju inte precis uppmuntrande. Ekot, DN, Svd och andra medier rapporterade kort att demonstrationerna inte samlat många människor. TV-nyheterna hade inte ett enda inslag från demon. Ändå vill jag hävda att vi befinner oss mitt i en vändpunkt i opinionen mot USA:s ockupation. Det kan inte mainstream media rapportera om eller uppdaga, men visst kunde vi som var med igår känna i atmosfären, det fanns helt enkelt där. I upplustning, i engagemanget, i intresset.

Sverker Åström, den respekterade och rakryggade diplomaten, höll i ett kort improviserat tal. Detta var inte programmerat. Han kom fram till oss på demoledningen för att ge oss uppmuntrande ord och vi erbjöd honom att hålla en kort hälsning. Och han sa något som bekräftar att engagemanget ökar och blir bredare, han sa att han allmänt inte står organisationerna bakom demon nära politiskt MEN att det som förenar oss är protesterna mot ockupationen och kravet på att USA ska lämna Irak. Enkelt och nödvändigt, det måste vara kärnan i antikrigsrörelsens kommande arbete. Liksom Sverker Åström har många andra hört av sig till Nätverket mot Krig de senaste veckorna. Folk som vill ha mer information, som vill bidra med pengar, som vill sätta upp affischer. Sakta men säkert återvänder engagemanget som vi lyckades fånga upp inför kriget.

Liksom vid mobiliseringarna före kriget under parollen Nej till kriget, måste vi nu kunna samla den växande opinionen kring kravet USA ut ur Irak. Och bakom detta krav måste många kunna samlas, oavsett polititisk- eller organisationstillhörighet.

Antikrigsrörelsen har efter krigets utbrott haft en uppförsbacke, det har varit svårt att få gehör för våra krav och engagemang, uppslutningen har sviktat, media och etablessimanget har struntat och undvikit oss, organisationer som tidigare var medlemmar i Nätverket mot krig har stämplat oss som extrema. Många trodde att det fanns en demokratiseringsprocess på gång i Irak, att man skulle ge ockupationsmakten och USA en chans. Kriget var illegitimt men nu måste man hjälpa till att rusta upp landet, sa de.

Men nu börjar fler och fler förstå att ockupationen är grym och förödande, och att demokratiprocessen är en fars som endast legitimerar ockupationen. USA:s språk är lögner, bomber och systematiskt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Jag är optimist, opinionen mot ockupationen kommer att växa sig stark den närmaste tiden. Igår på demonstrationen kunde man känna det, nu vänder det.

lördag, mars 18, 2006

USA ut ur Irak

I dag på den internationella protestdagen mot ockupationen demonstrerar hundratusentals människor runt om i världen för att kräva USA ut ur Irak

Aron Etzler skriver i Flamman en utmärkt artikel om vilka som sålde oss kriget mot Irak
De sålde oss ett krig. Det gick fel

Erik Wijk och Åsa Linderborg skriver i Aftonbladet om hur Irakkriget har kommenterats av borgerliga opinionsbildare
Kolonialkrigets kolportörer

Lars Ohly skriver i Aftonbladet en debattartikel om hur Sverige ska agera för att ett slut på kriget. Så kan Sverige stoppa kriget

Demonstrera!

Stockholm
Demonstration Samling 13:00 Sergels Torg
USA ut ur Irak!
Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik!
Arr: Nätverket mot krig

Malmö
Manifestation Samling 12:30 Gustav Adolfs Torg
USA ut ur Irak - omedelbart och villkorslöst! Stöd irakiernas motståndskamp!
Arr: Irakkommittén i Malmö

Göteborg
USA ut ur Irak! Erkänn irakiernas rätt till självbestämmande och motstånd 13:00
Avmarsch från Götaplatsen mot Gustav Adolfs Torg
Arr: Fredskoalitionen, Studenter mot Krig, Nätverket Stoppa USA:s krig

Uppsala
Demonstration mot ockupationen av Irak och till stöd för irakiernas kamp mot ockupationen. Samling 12:30, Slottsbacken/Odinslund
USA ut ur Irak!Inget svenskt stöd till USA:s ockupation!Solidaritet med Iraks kamp för frihet!
Arr: Uppsala Fredskoalition

Lund
Flygbladsutdelning
Kl 11:00 och framåt, Stortorget/Lilla Fiskaregatan
Arr: Irakkommittén i Lund, Vänsterns Studentförbund, Socialistiska Partiet m fl

Jönköping
Protestmöte Samling kl 12:00, Hoppets torg
USA ut ut Irak! För ett fritt Palestina Stöd motståndskampen!
Eftermöte på Munksjögården kl 13:00
Arr: Nätverket mot krig i Jönköping

Östersund
Samling kl. 13.00, Stortorget, Östersund
USA-alliansen ut ut Irak! Stöd motståndet i Irak!
Demonstrationen avslutas med tal på Stortorget
Arr: Nätverket för Global Fred och Demokrati - Östersund

Karlskrona
Klaipedaplatsen kl 11.30.
USA-alliansen ut ur Irak!

Karlshamn
Fredsmöte på treårsdagen av USA:s anfall på Irak.
USA ut ur Irak!
Samling kl. 11:30 på Karlshamns torg
Arr: Nätverket Nej till krig i Irak

Kristianstad
Mot USA:s ockupation av Irak Samling 12:30 utanför Domus

Skellefteå
USA ut ur Irak! Samling 12:00 på Möjligheternas Torg

Sundsvall
USA ut ur Irak! På treårsdagen av USA:s invasion. Samling 12:00 på Stora Torget
Arr: Sundsvalls Fredskoalition

fredag, mars 17, 2006

Korkade vita män 1

Inför 3:e årsdagen av USA:s krig mot Irak

Citat vi minns från krigsutbrottet 20 mars 2003.

"Nu är det viktiga att så snabbt som möjligt avväpna och avsätta Saddam Husseins regim och ge det irakiska folket möjligheten till en framtid i frihet, fred och demokrati"
dåvarande partiledare för moderaterna Bo Lundgren 2003-03-20

"Framför allt kommer Amerikas armé att leta fram de hittills dolda, väldiga kvantiteterna av vapen för massförstörelse, inklusive Saddams projekt för atombomber. Ty när diktatorn är borta kommer irakiska tekniker och militärer att berätta för USA var arsenalerna är gömda. Vi kan räkna med att i många veckor få se tv-nyheter om Saddams vapengömmor och tortyrhålor; och naturligtvis om lyxen i flera av hans palats"
Per Ahlmark, folkpartist, DN-skribent och tidigare borgerlig minister, om vad som skulle hända när USA ockuperat Irak

”Men Per Ahlmark fick i stort sett rätt om Bagdads befrielse”.
PM Nilsson, ledarskribent i Expressen 2003-04-13

"USA blev således tvunget att ta oändligt mycket mer ansvar för vår globala trygghet än Bush någonsin hade föreställt sig. Det är detta, och inte oljan eller något atavistiskt imperialistiskt sinne, som är grunden till den nya säkerhetspolitiska doktrin som formulerades kring kriget mot terrorismen, och som innebär både en rättighet och en skyldighet från demokratiernas sida att preventivt ingripa mot både terrororganisationer och de stater som härbärgerar eller stöder den internationella terrorismen"
Mauricio Rojas, riksdagsledamot (fp) 2003-04-03


Reportern: Om demonstrationerna kommer att fortsätta, hur kommer du att ställa dig då, kommer du att delta på något sätt?

Göran Persson: Vet inte. Men det beror på vilka demonstrationer, vilka paroller de har.

Reportern: Om parollen är nej till USA:s bombningar och USA:s attack mot Irak. Hur ställer du dig till de parollerna?

Göran Persson: Hypotetisk fråga. Men jag tvivlar på att någon idag vill kalla till en demonstration med ett sådant snävt fokus. Det handlar nu inte i första hand om USA, det handlar fortsatt om att vi måste avväpna regimen i Irak.

Göran Persson intervjuas av en radioreporter 2003-03-20 (krigsutbrottsdagen)

onsdag, mars 15, 2006

Stäng Guantanamo och andra olagliga fängelser

På måndag inleds FN-kommissionen för mänskliga rättigheters 62:a möte. USA och EU har upprepade gånger hindrat MR-kommissionen att uttala sig om de systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter som USA och dess allierade begår i det s k kriget mot terrorismens namn.

Nu kräver tusentals kulturpersonligheter, intellektuella, aktivister, politiker i ett upprop att FN-Kommissionen för mänskliga rättigheter ska kräva att de av USA olagligt upprättade fängelserna stängs omedelbart och att de uppenbara kränkningar av de mänskliga rättigheterna upphör. Du kan underteckna uppropet här

Bland de underteckande finns
Nobelpristagarna Jose Saramago, Harold Printer, Nadine Gordimer, Adolfo Perez Esquivel, Rigorbeta Menchú, Wole Soyinka och Dario Fo och kulturpersonligheter som Harry Bellafonte, Oscar Niemeyer, Danny Glover, Gerad Depardieu, Eduardo Galeano, Manu Chao och Ettore Scola

En tavla i det politiska spelet


Colombias president Uribe fick under sitt besök i Bolivia i present en tavla som ska föreställa frihetshjälten Simon Bolivar gjord av cocablad. På bilden ser ni en leende boliviansk president Evo, själv tidigare cocabladsodlare, som förespråkar en avkriminalisering av cocabladet och en inte så förtjust colombiansk president som i åratal varit allierad med USA för att bekämpa cocabladsodlingarna. Man undrar ju var han ska hänga tavlan...

tisdag, mars 14, 2006

Om det tredje världskriget

Göran Rosenberg har skrivit en läsvärd kolumn om en konferens i Israel med temat det tredje världskriget där Israel och hela västvärlden utkämpar en kamp på liv och död mot den islamiska fundamentalismen som med terror och kärnvapen vill utplåna Israel, besegra USA och störta den västerländska civilisationen i gruset.

"Jag lyssnar på vad som sägs med stigande förundran. Inte så mycket för att det som sägs är nytt, det är det inte, utan för att det som sägs utan minsta stänk av självironi framställer Israel och västvärlden som det tredje världskrigets jungfruliga offer. Fiender drabbar Israel utan att Israel drabbar någon. Hamas vinner val därför att palestinierna plötsligt har blivit religiösa fundamentalister som vill utplåna Israel, inte därför att Israel är i full färd med att utplåna förutsättningarna för en palestinsk stat. Den islamistiska fundamentalismen växer sig starkare därför att muslimer hatar västvärlden, inte därför att västvärlden efter 11 september har försett den islamistiska fundamentalismens propagandister med ett antal nya argument för att göra det".

måndag, mars 13, 2006

Val i Colombia och El Salvador

Högern och paramilitärerna verkar få egen majoritet i det colombianska parlamentet. Enligt colombianska El Tiempo (höger) ger gårdagens parlamentsval presidenten Uribes partier (traditionella högern som paramilitärerna) majoritet i både senaten och andra kammaren. Paramilitärerna stärker nu sitt grepp över den colombianska politiken. Dick Emanuelsson har skrivit en bra artikel om detta. Det liberala partiet, tidigare största partiet och motståndare till Uribes paramilitarism, är med sina ca 17% valets stora förlorare.

En glad nyhet är att vänsteralliansen Polo Democratico Alternativo (PDA) lyckas med sina 11-12 % hålla ställningarna och etablera sig som en betydande oppositionell kraft. Vänstern ökar sin röstandel tredje valet i rad. PDA:s Gustavo Petro fick flest röster bland oppositionens kandidater till senaten. En annan vänsterledare som blev invald i senaten är Lärarfackets ledare Gloria Ramirez som tidigare tvingats i exil pga dödshot från paramilitärerna. Det stora problemet för oppositionen är att få folk att gå och rösta, valdeltagandet hamnade runt 40%.

I El Salvador stod gårdagens val melllan högerns Arena och vänstern i FMLN. Den mexikanska tidningen La Jornada rapporterar att FMLN kan få en knappt majoritet (med ca 38% och 33-34 mandat), dock inte egen majoritet, i parlamentet.

TT rapporterar att högern hävdar att de vann gårdagens parlamentsval, "men de hittills räknade siffrorna visar att partiet ligger jämsides med vänsterns FMLN". TT avslutar sin notis med två mycket tendentiösa slutsatser, att FMLN växte i opinionsundersökningar när det mjukade upp sin inställning efter gerillaledaren Schafik Handals död och att "för många väljare identifieras FMLN fortfarande med våldshandlingarna under inbördeskriget 1980-92, som dödade 75 000 människor".

Egentligen är det så att FMLN har sedan gerillan blev ett politiskt parti etablerat sig som det största vänsterparti och dominerat tillsammans med högerpartiet ARENA det politiska livet. FMLN styr i majoriteten av kommunerna i landet, borgmästaren i huvustaden kom till makten i allians med FMLN och Schafik Handal fick 35,4 % i presidentvalet 2004 (och detta trots högerns påkostade och smutsiga valkampanj) .
Vad gäller "våldshandlingarna under inbördeskriget" bekämpade FMLN en diktatur som med stöd och intervention av USA mördade, fängslade och torterade. Dödskvadronerna, militärens egna"hemliga" enheter som sysselsatte sig med mördandet, kom först att användas i El Salvador för att sedan exporteras till andra diktaturer i Latinamerika. Biskopen Romero mördades 1980 av diktaturens dödskvadroner. Högerpartiet ARENA däremot representerar de krafter som stod för brotten mot de mänskliga rättigheterna och internationellt agerar som USA:s förlängda arm, bl a i FN och som en del av USA:s allians i det ockuperade Irak.

söndag, mars 12, 2006

Skvaller från presidentinstallationen i Chile

Riksdagsledamoten (v) Rosssana Dinamarca bloggar från presidentinstallationen i Chile. Läste i dagens chilenska La Nacion skvaller om mottagandet av de internationella gästerna vid installationen på kongresshuset. Venezuelas Chavez liksom Brasiliens Lula fick varma applåder och många trängdes för att få prata med dem. Bolivias president Evo Morales fick stående ovationer. Lula hälsade honom välkommen med en stor kram. Annat var det när USA:s Condoleezza Rice gjorde sitt intåg, inga applåder inga kramar, hon satte sig på 4:e raden och gick ut bakvägen efteråt. Det säger lite om hur styrkeförhållandena har förändrats i Latinamerika.

fredag, mars 10, 2006

Evo i Chile välkomnas med stor manifestation

Bolivias president Evo Morales befinner sig just nu i Chile för att närvara på presidentinstallationen av Michelle Bachelet. Den chilenska vänstern, mapuchefolket och hundratals sociala rörelser anordnar idag en stor politisk manifestation för att välkomna Evo. Chilenska www.radionuevomundo.cl sänder just nu direkt från en fullsatt stadion. Tusentals människor har samlats för att ge Evo Morales sitt stöd.

Krav på att Pink Floyds Roger Waters bojkottar Israel

Brittiska tidningen The Independent skriver om att trycket ökar på att Roger Waters, grundaren av Pink Floyd, ska i protest mot Israels ockupation av Palestina ställa in sin konsert i Tel Aviv. Det är bojkottkampanjen av Israel som nu lyckas med framgång lyfta in bojkotten i de kulturella kretsarna.

Koreografen Omar Barghouti från palestinska Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel säger till The Independent

"We do not wish to become a fig leaf for anyone who does not mind becoming complicit in Israel's crimes ... Performing in Israel as if it were normal, as if it were not building a monstrous colonial wall ... is simply unacceptable"

Yttrandefrihetens marginaler

Journalisten Mustafa Can skriver idag om reaktionerna efter hans artikel i DN-kultur om mejlinglistan Elit. Och den som sticker ut är Vodafones marknadschef David Erixon, medlem i den numera ökända majilinlistan, som i en e-post till Elitlistan lovar att "hädanefter och fortsättningsvis aldrig mer (ska) köpa annonsutrymme i DN. Så den där indignerade skitjournalisten har just kostat DN en jävla massa miljoner".

Även om detta rätt löjliga men "uppriktiga" hot kommer från en medelmåtta inom kapitalet kan man inte låta bli att dra slutsatsen att yttrandefriheten har ett pris, i pengar. Det priset sätts inte av vår förmåga att försvara rätten att granska och kunna yttra oss utan av starka kapitalkrafter (klarar DN att publicera saker som retar upp kapitalet ?) och att den s k "osynliga marknaden" (som plötsligt får ett ansikte) är så pass medveten om sin makt att man kan kosta på sig att i en löjlig e-postlista yttra sådana hot.

torsdag, mars 09, 2006

oklart svenskt engagemang i Irak?

Man undrar ju vad det svenska engagemanget i Irak handlar om. Laila Freidvals gav ju noll besked i riksdagens senaste utrikespolitiska debatt. USA:s angrepp på Irak i mars 2003 och den fortsatta ockupationen nämndes över huvud taget inte.
När UD härom kvällen bjöd till ett öppet samtal om mellanöstern och Muhammedkarikatyrerna fanns inte USA: s ockupation av Irak med i diskussionen. Antikrigsaktivisten och konstnären Karin Hedbrant som gick dit med ett packe flygblad om internationella protestdagen mot Irakockupationen 18/3 har beskrivit mötet så här:

" Atmosfären i lokalen var fylld med människor som var uppfyllda av sin godhet och sina upplysta medvetanden i sina goda formuleringar och sitt försvar för demokrati och yttrandefrihet. De är så trygga i sin egen självklara världsbild – ty den är den härskandes världsbild och den som har makten ser sällan sig själv. Även om man släpper in de andra i yttrandefrihetens namn behöver man egentligen aldrig lyssna på dom".

När man i dagens DN analyserar risken för inbördeskrig i Irak är orosmomentet att inte hinna slutföra det som George W Bush startade. Lösningen på Irakkonflikten menar DN: s Per Ahlin är att få irakierna att fatta att de måste ha vilja att "hålla ihop" och "hålla tillbaka sekteristiska intressen". "Och frågan är om den viljan finns. Hittills har alltför lite tytt på det." Problemet för Ahlin är irakierna själva och inte USA: s brutala ockupation.

När Palmecentret anordnar seminarium om Irak väljer man i linje med DN att fokusera på irakiernas problem med "demokratiseringsprocessen". I inbjudan sägs ingenting om USA: s militära närvaro men desto mer om "intressanta politiska och socioekonomiska förändringar som äger rum i landet". De kommande biståndsprojekten från Sverige till Irak handlar uteslutande om s k "demokratifrämjande insatser".

Och då förstår man att bakom det tysta och oklara svenska engagemanget i Irak öppnar sig egentligen en medveten strategi som går ut på att (med biståndspengar i Sveriges fall och med militära medel i USA:s) få de vilda irakierna att förstå att de måste visa mer samarbetsvilja i den s k demokratiseringsprocessen och bidra till en konfliktfri och icke-sekteristisk kollaboration med nykolonialismen.

onsdag, mars 08, 2006

Det svåra steget från ord till handling i jämställdhetsarbetet

8 mars och alla vill glansa med hårdare krav på jämställdhet. I Svd säger förbundssekreterare i S-kvinnor Ann-Christin Furusund att hon inte är nöjd och vill nu kvotera mer. Det är bra. Ann-Christin är också kommunpolitiker (s) i min kommun Österåker och när jag som kommunpolitiker (v) för bara två veckor sedan föreslog i fullmäktige att införa en kurs i feministiskt självförsvar på gymnasiet, så gick snacket från Ann-Christin (liksom från m och fp) mer ut på att stoppa förslaget än att hitta former för att förstärka unga kvinnor i sin vardag. I voteringen röstade sossarna med fp, kd och m mot förslaget, en sosse (ordförande för Kvinnojouren i Åkersberga) lade ner sin röst. Snacka går ju, praktiken är nånting helt annat.

tisdag, mars 07, 2006

"Allt i förebyggande syfte"

Demokratin och friheten måste försvaras genom att inskränkas. Så resonerar Bodström med sitt lagpaket som vill ge Säpo fria tyglar för att avlyssna oss och kolla vår post och e-mail, begå hemliga brott på våra arbetsplatser och i våra hem och använda sig av s k "preventiva" tvångsmedel.

Allt i förebyggande syfte, så klart.

I självaverket är Bodströms lagpaket ett steg in i det "krig mot terrorismen" som George Bush utlyste strax efter 11/9-01. Undfallenheten är fullständig. En antidemokratisk lagstiftningen skriver Jan Guillou i en krönika som är ett mycket större hot mot demokratin än alla terrorister i världen.

Professorn Janne Flyhed och människorättsjuristen Anna Wigenmark skriver här en intressant artikel om vågen av integritetkränkande lagstiftning som är på väg in i den svenska riksdagen.

"En dryg månad efter den 11 september 2001 skickade president Bush ett brev till EU:s dåvarande president, Romano Prodi. Brevet beskrev en mängd åtgärder som USA ville att EU skulle vidta för att aktivt delta i kampen mot terrorismen. Det gällde möjlighet att frysa ekonomiska tillgångar, utökat polisiärt och rättsligt samarbete, möjlighet att spara information på data och skärpa gränskontrollen. Huvuddelen av dessa åtgärder har sedermera genomförts delvis efter anmodan från FN. Flera av förslagen har varit på gång sedan länge, men 11 september resulterade i en tvångsmedlens ketchupeffekt, som också nådde Sveriges riksdag."

Hittills har endast vänsterpartiet tagit tydligt avstånd från Bodströms integritetskränkande lagförslag. Partistyrelsen antog i helgen ett uttalande som kräver ett stärkt skydd för privatlivet och den enskildes personliga integritet. "Medan justitieministern kallar graden av respekt för mänskliga rättigheter och vår svenska grundlagen för ett rättspolitiskt övervägande bland många andra så står Vänsterpartiet upp för mänskliga rättigheter och kräver att de ska komma först".

De sk liberalerna i Folkpartiet kommer att göra gemensam sak med sossarna i kampen FÖR övervakningssamhället.

Bistånd- så funkar det

I Bolivia har USA dragit tillbaka över 300 000 US dollar i biståndspengar som tidigare öronmärkts för "bekämpning av terrorismen". Detta för att USA inte godkänner den lokala militära chefen som bolivianerna själva utsett för detta "biståndsprojekt". Bolivias president Evo Morales säger att utpressningsförsöket från USA, att för att få pengarna utse en USA-godkänd chef, inte kommer att tolereras. "Tiden då rika länder hade vetorätt i vårt land är förbi", konstaterar Evo. "Vi är fattiga men värdiga och suveräna". Mer om detta kan läsas här och här (spanska).

måndag, mars 06, 2006

Palmecentret backar om Kubaseminariet med fp och kd

I Transportarbetaren, Transportarbetarförbundets tidning, backar Palmecentret om antiKubakonferensen med exilkubanska extremhögern i USA. Mer om seminariet kan ni läsa här och här

Enligt Jan Hodann (ansvarig för Kubafrågorna på Palmecentret) har Palmecentret egentligen inte haft något att göra med seminariet. De har enbart stått som formell medarrangör. Det var folkpartiet och kristdemokraterna som ansvarade för mötet.

"Men vi lämnade över arrangemanget av Kubaseminariet till fp och kd. Hade jag haft förhållandena klara för mig på planeringsstadiet hade jag lagt i backen"

Behövs någon kommentar? nej, jag tänkte väl det.

söndag, mars 05, 2006

Sverker Åström: regeringens tystnad om Irak är skamlig

Ambassadören och förre kabinettssekreteraren Sverker Åströms debattartikel i DN idag är ett måste. Regeringens tystnad om Irakkriget och ockupation är sorglig och ovärdig. Åström menar att regeringens deklaration om utrikespolitiken år 2006 präglas av en nästan panisk förskräckelse för att säga något som kan misshaga Washington.

Det utan tvekan allvarligaste brottet mot folkrätten och FN-stadgan under efterkrigstiden, alltså det amerikanska angreppet på Irak i mars 2003 och den fortsatta ockupationen, nämns över huvud taget inte. Detta trots att svenska regeringen på sin tid klart fördömde angreppet som olagligt. Ingen kommentar görs heller till att kriget fortsätter under grymma former och alltmer får karaktären av en folklig frihetskamp som i första hand kräver ett slut på ockupationen. Ingen analys ges av den för utvecklingen framöver så viktiga konsekvensen av Irakkriget att klyftan mellan väst och den muslimska världen alltmer fördjupas.

Antikrigsrörelsens uppmaningar till regeringen att uttala sig och ta ställning mot ockupationen och USA:s systematiska brott mot mänskliga rättigheter i Irak (och Afghanistan) bemöts alltid med tystnad. Med få undantag, som riksdagsledamoten Marian Osman Sherifay (s) och Broderskapsrörelsen, undviker sossetoppen samtalet och debatten. Man nobbar alla inbjudningar från antikrigsrörelsen. Åström och andra har fått erfara hur kritik mot USA:s krigspolitik avvisas som "antiamerikanism". Jag har tidigare skrivit om detta här.

fredag, mars 03, 2006

Umeåuppropet mot mäns våld mot kvinnor

Idag lanseras Umeåupprop som vill få stopp på vardagsrädslan. Ett föredömligt initiativ mot mäns våld mot kvinnor. "Kvinnors vardagsrädsla hänger ihop med mäns våld mot kvinnor. Bara genom att ta kvinnors upplevelser av våld och hot i det offentliga rummet och i hemmet på allvar kan vi komma åt vardagsrädslan. För det krävs politiska lösningar".


Artur Lundkvist - 100 år

I år skulle Artur Lundkvist fyllt 100 år. Och det är värt att uppmärksamma många gånger om. Läs här och här om René Vázquez Díaz nya bok om Lundkvist "Oliktänkaren" och här om Birgit Munkhammars samtal med Artur Lundkvist år 1984. Här kan du läsa hennes intervju från 1984.

Förutom hans poesi och prosa öppnade hans reseskildringar från Latinamerika (Vulkanist kontinent), Indien (Indienbrand) och Afrika mångas ögon för tredje världen. Det sägs att Olof Palme reste till Indien med Lundkvists bok under armen. Viktigt var också hans outtröttliga introduktion och översättning av latinamerikanska författare som Neruda, Cortazar, Borges, Vargas Llosa och Garcia Marquez.

Hans engagemang i Vietnamrörelsen och för jämställdhet var betydelsefullt.

När hans nära vän poeten Pablo Neruda dog strax efter militärkuppen i Chile 1973 skrev Artur Lundkvist några rader som idag mycket väl talar om honom själv.

För dig inga gravmonument, inga stenstoder, i stället ska ditt minne leva som rinnande vatten, alltid på väg, upplivande och tröstande,
så lever du redan i din död, så talar din stämma ur tystnaden, så lyser ditt leende ur mörkret som en jasmingren i blom eller en strimma av havets elfenben,
naturen sörjer dig och slickar sina sår, fåglar söker dig klagande, vågorna frågar varandra efter dig, havet tvår sina oräkneliga händer och sköljer tillbaka blodet uppåt stränderna,
människomassorna rör sig oroligt, plågade i sin halvslummer, fångna i en mardröm som de inte förmår befria sig ur, inneslutna i den labyrint som de ovetande uppfört,
de mörka människomassorna som du ska fortfara att dra igenom med ditt spårljus av vrede och okuvlig glädje, med din kraft som ska strömma vidare osynlig som elektricitet,
tills motståndet tänder den bländvita flamman!

onsdag, mars 01, 2006

USA-soldater i Irak: USA UT UR IRAK

Jag har inte mycket till övers för opinionsundersökningar som görs på soldater, speciellt inte när de befinner sig i krig. Dock kan man här ta del av en undersökning gjord på USA-soldater som befinner i det ockuperade Irak. Och den bekräftar en bild som sakta men säkert börjar få genomslag i USA. Att inte bara majoriteten av USA:s befolkning vill att landet drar sig ur Irak utan att även soldaterna som deltar i ockupationen har fått nog.

Enligt Sogby Polls undersökning tycker 72 % av soldaterna att USA bör lämna Irak senast inom ett år och endast 23 % vill stanna kvar så länge det behövs - “as long as they are needed.”

Av de 72 % som vill åka hem tycker 21 % att USA ska dra sig tillbaka inom ett år, 22 % inom 6 månader och 29 % vill att USA ska dra sig tillbaka omedelbart.

Undersökningen visar också att 42 % av soldaterna är osäkra på sitt uppdrag och att så många som 85 % tror att den främsta anledning till USA:s närvaro i Irak är för att hämnas på Saddam Husseins roll i terrordådet den 11/9 i New York.

93 % tror inte att massförstörelsevapen var en anledning till USA: s krig i Irak och 80 % av soldaterna har inte en negativ bild av irakierna trots de ständiga irakiska attackerna mot ockupationstrupperna.

BBC har också gjort en intressant undersökning som visar att 60 % av världens folk (i 35 länder) tycker att risken för terroristattacker ökat efter USA: s krig mot Irak, endast 12 % anser att risken har minskat. Och majoriteten i de 20 av 35 länderna som tillfrågats vill att USA drar sig tillbaka inom de närmaste 5 månaderna.

Jag vill passa på att uppmärksamma den stora världsomfattande demonstrationen den 18 mars på 3: års dagen av USA: s krig mot Irak. I Stockholm anordnar Nätverket mot krig en demo på Sergels Torg kl. 13.00. Bland talarna finns ett föräldrapar till en stupad brittisk soldat. Föräldrarna är aktiva i den växande föreningen Military Families Against the War.

Även på torsdag den 16 mars anordnar Nätverket mot krig en kulturafton på Immanuelskyrkan med bl a Marika Lagercrantz, Olof Buckard och svenskklingande världsmusik i världsklass med musikerna Johan Norberg (gitarr) och Jonas Knutsson (saxofon).