Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, mars 19, 2006

Nu vänder det!

Rapporteringen i media kring demonstrationerna mot USA:s ockupation av Irak är ju inte precis uppmuntrande. Ekot, DN, Svd och andra medier rapporterade kort att demonstrationerna inte samlat många människor. TV-nyheterna hade inte ett enda inslag från demon. Ändå vill jag hävda att vi befinner oss mitt i en vändpunkt i opinionen mot USA:s ockupation. Det kan inte mainstream media rapportera om eller uppdaga, men visst kunde vi som var med igår känna i atmosfären, det fanns helt enkelt där. I upplustning, i engagemanget, i intresset.

Sverker Åström, den respekterade och rakryggade diplomaten, höll i ett kort improviserat tal. Detta var inte programmerat. Han kom fram till oss på demoledningen för att ge oss uppmuntrande ord och vi erbjöd honom att hålla en kort hälsning. Och han sa något som bekräftar att engagemanget ökar och blir bredare, han sa att han allmänt inte står organisationerna bakom demon nära politiskt MEN att det som förenar oss är protesterna mot ockupationen och kravet på att USA ska lämna Irak. Enkelt och nödvändigt, det måste vara kärnan i antikrigsrörelsens kommande arbete. Liksom Sverker Åström har många andra hört av sig till Nätverket mot Krig de senaste veckorna. Folk som vill ha mer information, som vill bidra med pengar, som vill sätta upp affischer. Sakta men säkert återvänder engagemanget som vi lyckades fånga upp inför kriget.

Liksom vid mobiliseringarna före kriget under parollen Nej till kriget, måste vi nu kunna samla den växande opinionen kring kravet USA ut ur Irak. Och bakom detta krav måste många kunna samlas, oavsett polititisk- eller organisationstillhörighet.

Antikrigsrörelsen har efter krigets utbrott haft en uppförsbacke, det har varit svårt att få gehör för våra krav och engagemang, uppslutningen har sviktat, media och etablessimanget har struntat och undvikit oss, organisationer som tidigare var medlemmar i Nätverket mot krig har stämplat oss som extrema. Många trodde att det fanns en demokratiseringsprocess på gång i Irak, att man skulle ge ockupationsmakten och USA en chans. Kriget var illegitimt men nu måste man hjälpa till att rusta upp landet, sa de.

Men nu börjar fler och fler förstå att ockupationen är grym och förödande, och att demokratiprocessen är en fars som endast legitimerar ockupationen. USA:s språk är lögner, bomber och systematiskt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Jag är optimist, opinionen mot ockupationen kommer att växa sig stark den närmaste tiden. Igår på demonstrationen kunde man känna det, nu vänder det.

Inga kommentarer: