Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, mars 01, 2006

USA-soldater i Irak: USA UT UR IRAK

Jag har inte mycket till övers för opinionsundersökningar som görs på soldater, speciellt inte när de befinner sig i krig. Dock kan man här ta del av en undersökning gjord på USA-soldater som befinner i det ockuperade Irak. Och den bekräftar en bild som sakta men säkert börjar få genomslag i USA. Att inte bara majoriteten av USA:s befolkning vill att landet drar sig ur Irak utan att även soldaterna som deltar i ockupationen har fått nog.

Enligt Sogby Polls undersökning tycker 72 % av soldaterna att USA bör lämna Irak senast inom ett år och endast 23 % vill stanna kvar så länge det behövs - “as long as they are needed.”

Av de 72 % som vill åka hem tycker 21 % att USA ska dra sig tillbaka inom ett år, 22 % inom 6 månader och 29 % vill att USA ska dra sig tillbaka omedelbart.

Undersökningen visar också att 42 % av soldaterna är osäkra på sitt uppdrag och att så många som 85 % tror att den främsta anledning till USA:s närvaro i Irak är för att hämnas på Saddam Husseins roll i terrordådet den 11/9 i New York.

93 % tror inte att massförstörelsevapen var en anledning till USA: s krig i Irak och 80 % av soldaterna har inte en negativ bild av irakierna trots de ständiga irakiska attackerna mot ockupationstrupperna.

BBC har också gjort en intressant undersökning som visar att 60 % av världens folk (i 35 länder) tycker att risken för terroristattacker ökat efter USA: s krig mot Irak, endast 12 % anser att risken har minskat. Och majoriteten i de 20 av 35 länderna som tillfrågats vill att USA drar sig tillbaka inom de närmaste 5 månaderna.

Jag vill passa på att uppmärksamma den stora världsomfattande demonstrationen den 18 mars på 3: års dagen av USA: s krig mot Irak. I Stockholm anordnar Nätverket mot krig en demo på Sergels Torg kl. 13.00. Bland talarna finns ett föräldrapar till en stupad brittisk soldat. Föräldrarna är aktiva i den växande föreningen Military Families Against the War.

Även på torsdag den 16 mars anordnar Nätverket mot krig en kulturafton på Immanuelskyrkan med bl a Marika Lagercrantz, Olof Buckard och svenskklingande världsmusik i världsklass med musikerna Johan Norberg (gitarr) och Jonas Knutsson (saxofon).

Inga kommentarer: