Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, mars 28, 2006

Samma högerpropaganda då som nu, här som där

Inga kommentarer: