Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, mars 13, 2006

Val i Colombia och El Salvador

Högern och paramilitärerna verkar få egen majoritet i det colombianska parlamentet. Enligt colombianska El Tiempo (höger) ger gårdagens parlamentsval presidenten Uribes partier (traditionella högern som paramilitärerna) majoritet i både senaten och andra kammaren. Paramilitärerna stärker nu sitt grepp över den colombianska politiken. Dick Emanuelsson har skrivit en bra artikel om detta. Det liberala partiet, tidigare största partiet och motståndare till Uribes paramilitarism, är med sina ca 17% valets stora förlorare.

En glad nyhet är att vänsteralliansen Polo Democratico Alternativo (PDA) lyckas med sina 11-12 % hålla ställningarna och etablera sig som en betydande oppositionell kraft. Vänstern ökar sin röstandel tredje valet i rad. PDA:s Gustavo Petro fick flest röster bland oppositionens kandidater till senaten. En annan vänsterledare som blev invald i senaten är Lärarfackets ledare Gloria Ramirez som tidigare tvingats i exil pga dödshot från paramilitärerna. Det stora problemet för oppositionen är att få folk att gå och rösta, valdeltagandet hamnade runt 40%.

I El Salvador stod gårdagens val melllan högerns Arena och vänstern i FMLN. Den mexikanska tidningen La Jornada rapporterar att FMLN kan få en knappt majoritet (med ca 38% och 33-34 mandat), dock inte egen majoritet, i parlamentet.

TT rapporterar att högern hävdar att de vann gårdagens parlamentsval, "men de hittills räknade siffrorna visar att partiet ligger jämsides med vänsterns FMLN". TT avslutar sin notis med två mycket tendentiösa slutsatser, att FMLN växte i opinionsundersökningar när det mjukade upp sin inställning efter gerillaledaren Schafik Handals död och att "för många väljare identifieras FMLN fortfarande med våldshandlingarna under inbördeskriget 1980-92, som dödade 75 000 människor".

Egentligen är det så att FMLN har sedan gerillan blev ett politiskt parti etablerat sig som det största vänsterparti och dominerat tillsammans med högerpartiet ARENA det politiska livet. FMLN styr i majoriteten av kommunerna i landet, borgmästaren i huvustaden kom till makten i allians med FMLN och Schafik Handal fick 35,4 % i presidentvalet 2004 (och detta trots högerns påkostade och smutsiga valkampanj) .
Vad gäller "våldshandlingarna under inbördeskriget" bekämpade FMLN en diktatur som med stöd och intervention av USA mördade, fängslade och torterade. Dödskvadronerna, militärens egna"hemliga" enheter som sysselsatte sig med mördandet, kom först att användas i El Salvador för att sedan exporteras till andra diktaturer i Latinamerika. Biskopen Romero mördades 1980 av diktaturens dödskvadroner. Högerpartiet ARENA däremot representerar de krafter som stod för brotten mot de mänskliga rättigheterna och internationellt agerar som USA:s förlängda arm, bl a i FN och som en del av USA:s allians i det ockuperade Irak.

1 kommentar:

Ammar sa...

kul med att följa din blogg. det är roligt med de hoppingivande nyheterna från latinamerika.

kampen fortsätter

/Ammar