Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, december 18, 2009

Obama kan inte, vill inte, hör inte

Den som trodde att Obama skulle trolla fram en överenskommelse har okritisk låtit sig luras av de stora mediernas dramaturgi. Allt var upplagt för att i bästa Hollywoodanda avsluta toppmötet efter ett antal dagar med spänning med att filmhjälten skulle hålla ett förföriskt tal som skulle ena världen i ett lyckligt slut (eller slutdokument).  Igår natt var Köpenhamn en belägrad stad, militärer och poliser invadera hela centrala stan, i väntan på Obama som skulle rädda världen. 

Men nu är besvikelsen total. SHAME säger klimatrörelsen. Ett fiasko sa flera statschefer. 

Förutsättningarna var inte de bästa heller. Nord är inte beredd att ge vika för sin konsumtionsmodell för att gå Syd till mötes. Även om EU ville framstå som den pådrivande kraften är det klart att européerna inte tänkte lova bort sina stormaktsambitioner. EU gick aldrig med på att minska sina utsläpp tillräckligt mycket för att uppnå de nödvändiga målen. Européerna går inte med på att erkänna Syds krav på den historiska skulden, alltså att i-länderna bär största skulden för klimatförändringar. Varken finansieringen eller patentreglering har EU lyft seriöst för att Syd ska känna att man kan sträcka ut en hand. Inte heller den hårda kritiken mot marknaden med utsläppsrätter hittade nån gehör hos EU. 

Dock har stormakten USA varit, inte oförväntad, den stora besvikelsen. Men det visste vi ju. Obama kan inte skriva på ett bindande avtal likt Kyoto. Kongressen skulle ändå inte ratificerat ett bindande avtal som ställer krav på rejäla men nödvändiga utsläppsminskningar. Dessutom har det aldrig funnits en vilja från Obamas sida att komma fram till ett bindande avtal.  Under hela förhandlingsprocessen har USA-förhandlarna jobbat för att få bort Kyoto protokollet och få igenom ett utvattnat avtal med "goda intentioner" men utan bindande krav. Och inte mindre har stormakten USA velat hörsamma Syds krav. Obama har inte bryt sig om vad den stora majoriteten av länderna från Syd velat ha med i ett avtal. 

Men även om toppmötet var ett fiasko, är inte Köpenhamn slutet utan början på en ny global strid om mänsklighetens överlevnad. Här kunde vi känna på några av de kännetecken som nu börjar mogna.   

- Aldrig tidigare har motsättningarna mellan Nord och Syd visat sig så tydliga. Språkrören för Syds G77, sudanesen Lumumba Di-aping menar att USA och EU hela tiden velat köra över Syd. Och en eventuell överenskommelse som manglats fram av EU och USA innebär ett övergrepp mot de fattiga, mot all transparens, mot jämställdhet mellan länderna. Exkluderingen av "besvärliga" länder under toppmötet har varit tydligt från i-ländernas sida.   

- Det finns ett alternativ som lyfts av Syd med tydliga krav. G77, de afrikanska länderna, ALBA-länderna m fl har gått fram som en röst. Syd vill bland annat att I-länderna tar hänsyn till de rika ländernas historiska skuld i klimatförändringarna, att det behövs en global finansiering, och en förändring av patentsystemet och enklare och mer effektiv tekniköverföring och dessutom bindande och mätbara mål.  

- En systemkritisk rörelse träder fram, den är bred men tydlig, inkluderande, och i en allians mellan rörelser från Nord och Syd. Rörelsen kritiserar systemet och inte individuella konsumtionsmönster. Även om media fokuserat på våld, så har den systemkritiska rörelsen haft bra uppslutning kring fredliga demonstrationer och mycket givande seminarier.    

torsdag, december 17, 2009

Evo och Chavez tände till konferensen

De latinamerikanska statscheferna fick konferensen att tända till igår kväll. Statscheferna gick till hård attack mot i-ländernas oansvariga position i förhandlingarna. Evo sa att om klimatet varit en bank hade de rika genast gått till dess räddning. Evo uppmanade ursprungsfolken att ta täten i kampen för moder jord. Chavez sa att ett spöke, kapitalismen, präglade förhandlingarna. Han anklagade de rika för att leda världen och mänskligheten till en miljökatastrof. De 500 miljoner rikast i världen representerar 7% av världens befolkning men ansvarar för 50 % av koldioxidutsläppen, medan de fattigaste 50 % ansvarar för endast 7 %. Chavez anklagade de rika länderna för att sabotera en överenskommelse, för att det inte ska bli ett avtal med kvoter, mätbara mål och sanktioner. Han sa också det ryktades om att det fanns ett förslag till avtal och undrade vem som tagit fram det. Han sa att Venezuela och Syd inte kommer acceptera ett avtal som manglas fram av de rika. Chavez sa också att Venezuela och ALBA-länderna står bakom G77.
Indien varnade idag att de rika länderna kommer att påbörja en kampanj för att anklaga länderna i Syd för att ha sabotera klimatkonferensen. Danskarna lägger skulden på Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika.  

onsdag, december 16, 2009

Klimatkonferensen på väg mot en katastrof

I-ländernas vill hellre att klimatkonferensen slutar utan överenskommelse än att ge vika för världens krav på ett ansvarstagande kring finansiering, minskning av koldioxidutsläppen och tekniköverföring till Syd. USA säger nej till i stort sett allt och  EU är beredd att gå med på en minskning på 20 % av utsläppen. Idag samlades tusentals människor utanför Bella Center för att kräva ett avtal. Det rapporteras att polisen gått hårt mot demonstranterna och häktas flera hundra. En av talarna i demonstrationer är Miguel Palacin, ledare för de andinska ursprungsfolken i CAOI. Han lyfte fram konsekvenserna av klimatförändringarna för folken i Syd och i synnerhet hur ursprungsfolken får betala för i-ländernas oansvariga beteende. Igår sa chefen för den venezolanska delegationen Claudia Palerno att det är oacceptabelt hur i-länderna försöker tvinga fram ett nytt utvattnat avtal som inte leder till nånting.  Till Bella Center kommer idag Evo Morales och Chavez för att hålla tal. 

Igår på Klimaforum diskuterade en fullsatt sal om hur rörelserna ska öka trycket mot det officiella toppmötet. Det är en bred rörelse som växt i styrka och som får allt mer uppmärksamhet här i Köpenhamn. I början var de stora NGOerna ackrediterade på Bella Center som fick all mediauppmärksamhet, lobbyn var återigen på väg att bli vägen för den allmänna opinionen för att få fart på klimatkonferensen. Men nu har NGOerna slängts ut från Bella Center och de börjar också söka sig hit till Klimaforum som förbereder fler mobiliseringar. 

tisdag, december 15, 2009

Rörelserna slängs ut och Syd ökar trycket i Köpenhamn

Under de avgörande momenten i Köpenhamn slängs nu folkrörelserna och NGOerna ut från förhandlingslokalerna i Bella Center. Stora organisationer som Greenpeace och WWF tvingas nu minska sina delegationer till ett minimun och andra portas trots giltig ackreditering. Flera organisationer som protesterat mot detta säger att det handlar om att minska trycket från den allmänna opinionen. Afrikas delegation fick nog igår och bröt förhandlingarna när de rika länderna, bland dem Sverige, försökte på ett fult sätt lägga ned Kyoto avtalet och endast få i hamn ett nytt avtal med minskade krav på bl a i-ländernas koldioxidutsläpp. G77 som representerar länderna i Syd har hela tiden tryckt på för att EU och USA ska följa sina åtagande och ta sitt ansvar för växthusgasutsläppen. Latinamerikanerna stödjer Afrikas linje. Lula anländer idag till Köpenhamn och flera andra statschefer som Chavez och Evo Morales är på väg. Hoppet står till G77 och Syd när USA och till viss del EU inte vill binda sig till procent och konkreta siffror utan vill nöja sig med ett utvattnat avtal med goda intentioner.  

måndag, december 14, 2009

Chile: högern vinner första omgången, men förlorar ändå

Som väntat kommer Presidentvalet i Chile att avgöras vid en andra valomgång den 17 januari eftersom ingen av kandidaterna lyckas få över 50 %. De två kandidater som går vidare till andra omgången är Chiles motsvarighet till Beslusconi, konservative Sebastian Pinera, som äger 4 tv-kanaler (och får stöd så gott som av alla andra privata medier i landet), flygbolaget Lan Chile och t o m Chiles mest populära fotbollslag Colo Colo, och krisdemokraten och regeringskoalitionens kandidat Eduardo Frei.  Pinera fick 44 % av rösterna och Frei drygt 30 %. De två andra kandidaterna som inte går vidare är vänsterliberalen Marco Enriquez Ominami (20 %) son till vänsterledaren Miguel Enriquez som mördades under diktaturen och Jorge Arrate (6 %) från vänsterkoalitionen Junto Podemos.
Så även om högerkandidaten fick 44 % kommer en stor majoritet av rösterna från Marco och Arrate att gå till Frei, som det mindre dåliga alternativet och för att förhindra att högern kommer till makten efter 20 år. 
Annars var den stora nyheten parlamentsvalet att kommunisterna lyckades efter 20 år välja in tre parlamentariker i andra kammaren. Det nuvarande valsystemet som infördes under Pinochet har som syfte att alltid på varje valkrets välja två ledamöter från två olika stora block. På det sättet försäkrade sig Pinochet att högern även vid låga röstetal fick en ledamot i varje valkrets. Och i kammaren är det alltid jämnt mellan blocken även om det kan skilja 10-15 % i rösterna.  Det är ett sjukt system som gjort att även när vänster och kommunisterna i valkretsar fått över 25 % har de inte lyckas välja in en ledamot. Nu har vänstern haft en teknisk överenskommelse med regeringskoalitionen som gjort att de lyckas välja in tre ledamöter. 

söndag, december 13, 2009

Patentstriden avgörande i klimatförhandlingarna

De transnationella bolagens stridsfråga i klimatmötet är patentregler och tekniköverföring. Bolagen förväntas kamma hem många miljoner om de lyckas få igenom ett avtal med strängare patentregler. De sitter inte med på förhandlingsbordet i Köpenhamn, men deras intressen försvaras av den rika världen. Enligt en rapport från danska Folkekirkens Nødhjælp sätter de globala patentreglerna stopp för fattiga länders tillgång till ny teknik i form av allt ifrån vindkraftverk och solceller till varningssystem för orkaner. Företagens rätt till patent på sina uppfinningar gör att priserna blir skyhöga och utbudet blir litet. Och de som drabbas är de fattiga länderna och människorna. Jag skriver idag tillsammans med fyra EU-parlamentariker i Svd om att se till att människors och jordens liv går före företags vinstintressen. Sverige och klimatrörelsen måste kräva flexiblare patentregler för fattiga länder.

lördag, december 12, 2009

bilder från klimatdemon i Köpenhamn

en klimataktion idag vid centrala Köpenhamn 


I Love the world but capitalism is an arsehole

fredag, december 11, 2009

Internationell tribunal och kamp mot transnationella bolag

Ursprungsfolken, Bolivias president Evo Morales och ett antal folkrörelseorganisationer har börjat mobilisera för en internationell tribunal för Klimaträttvisa. En Tribunal som ska kunna döma och sanktionera transnationella bolag som bryter mot nationella och internationella regelverk. Idag är det nästa omöjligt att straffa de transnationella bolagen när de bryter mot regler. Konsekvenserna med straffriheten är att de kan agera fritt utan att riskera kännbara straff. Det finsk-svenska Stora Enso är ett exempel, som fällts många gånger i Brasilien för brott mot miljö och befolkning men ändå kan fortsätta härja i landet utan utan större komplikationer. Tribunalen är ett av de förslagen som ursprungsfolk lanserade under Klimaforum.

På ett annat väl konkurrerat seminarium pratade representanter för Via Campesina om att den stora striden nu gäller marken/jorden. En strid mellan det s k agrobusiness och småböndernas jordbruk. De pekade på de transnationella bolagen och det internationella finanskapitalet som underordnar sig marknader, produktion, priserna mm för livsmedelsproduktion. Agrobusiness ger inga jobb, tvärtom, småbönder och lantarbetare förlorar sin inkomstkälla när de blir av med sin mark. Enligt beräkningar som gjorts, skapar agrobusiness, alltså storskaligt jordbruk för export, högst ett arbetstillfälle per 185 Hektar. Agrobusiness producerar inte mat utan producera dollar, som nån av de sa. En annan bra affär är det s k Hydrobusiness, alltså kommersialiseringen av vattnet. Coca Cola och Nestlé är de stora aktörerna här. Via Campesina, den stora internationella bonderörelsen, kämpar mot denna utveckling genom att förstärka basrörelserna, genom att etablera en allians mellan land och stad och genom att bekämpa de transnationella bolagen.

COOP15 i Köpenhamn: ursprungsfolk kräver Klimattribunal

På klimaforum09, det folkliga toppmötet i Köpenhamn, pågår en enorm rörelse, massor aktiviteter, många "kändisar" och aktivister. Jag deltog precis på en presskonferens med representanter från latinamerikanska ursprungsfolkorganisationer. Det stora kravet från de är en internationell Klimattribunal som ska döma i huvudsak Transnationella företag (TNC) som idag tränger in och förorenar deras territorium i jakt på naturresurser. Igår släppte Latinamerikagrupperna tillsammans med FIAN en bok om monokultur, det intensiva och storskaliga jordbruket i händerna på finanskapitalet som ödelägger enorma stora arealer i Latinamerika. Lite senare idag kl 15.15 deltar jag på ett seminarium som handlar om en internationell klimattribunal underordnad FN och ursprungsfolkens krav på toppmötet.

tisdag, december 08, 2009

Kraven från Syd - under Klimatmötet

Kraven som kommer från Syd och folkrörelserna inför klimatmötet i Köpenhamn är i allra högsta grad relevanta.

-    Att den rika världen ska uppfylla sina åtaganden enligt klimatavtalet som tecknades i Kyoto.

-    Att de historiska utsläppen av växthusgaser räknas med i ett kommande avtal. Dagens situation är ett resultat av ett sekel av industrialisering och ohämmad exploatering av olja, kol och skog. Samtidigt har de materiella framstegen som gjorts i liten utsträckning kommit fattiga länder till nytta.

-    Att den västerländska konsumtionskulturen och det överutnyttjandet av livsutrymme ändras radikalt. En omställning till hållbar konsumtion och produktion behövs.

-    Att nya sätt att finansiera en hållbar utveckling i fattiga länder tas fram, ex Koldioxidskatt och Global skatt på valutaväxlingar och aktiehandel.

-    Folkrörelserna ifrågasätter också kommersialisering av utsläppsrätter. Är det realistiskt att tro att den marknad som totalt misslyckats med att hantera en global nyttighet som klimatet ska lyckas bättre efter Köpenhamnsmötet?

måndag, december 07, 2009

Europafacket kräver stopp för frihandelsavtal

Ledningen för Europafacket ETUC kräver att EU stoppar förhandlingarna om ett frihandelsavtal med Colombia och Peru. Europafacket med Wanja Lundby-Wedin som ordförande menar att minst 10 fackliga företrädare mördats i Colombia de senaste 2 månader och att det s k  Sustainable Development Chapter som förhandlas fram inom ramarna för frihandelsavtalet inte garanterar att de fackliga och de mänskliga rättigheter respekteras.

Äntligen har facket i EU börjat reagera, i USA har facket lyckas stoppa en ratificering av frihandelsavtalet mellan USA och Colombia. 

Bolivia: Evo 63 % - högern 34 %

Historisk seger för Evo, ursprungsfolk och vänstern i Bolivia. Enligt de första säkra prognoser från valmyndigheten har Evo Morales fått 63 % av rösterna och högerkandidaterna tillsammans ca 34 %. I senaten, där högern hittills haft majoritet, pekar allting på att vänsterpartiet MAS får 25 av de 36 ledamöter och  i underhuset ska MAS ha fått 85 av 130 ledamöter.

- Segern är historisk eftersom det är första gången någonsin som en boliviansk president blir omvald!
- Det är också historisk för att ursprungsfolken och vänstern nu lyckas erövra 2/3 av kongressen som gör det möjligt för att snabba på reformerna och förändringarna i landet

tisdag, december 01, 2009

EU tvekar om diktaturens Honduras

Carl Bildt hade som mål idag att EU:s möte skulle landa i ett uttalande kring Honduras. Samma sak försökte sig Portugal primärminister José Sócrates på det s k iberoamerikanska möte i Portugal idag. Men ingen av de lyckades. Både EU och Latinamerika tycks vara splittrade i frågan om att stödja eller inte diktaturens val i Honduras.

I Latinamerika har högerregeringarna i Panamá, Costa Rica, Colombia och Perú godkänt valet medan Brasilien, Venezuela, Chile, Argentina och andra har tagit avstånd från statskuppen och "valet". 

Oklart vilka länder inom EU som vill godkänna diktaturen. Vi vet inte heller vad Carl Bildt och Sverige vill. Dock finns ett svar från Bildt till en fråga ställt av miljöpartisten Bodil Ceballos i EU-nämnden: 

 

Anf.  70  Utrikesminister CARL BILDT (m):

Jag tror att vi är inne på samma linje i dessa frågor. Det är viktigt att reagera.

Det här var ju inte en militärkupp eller statskupp i klassisk mening. President Zelaya befann sig, lindrigt uttryckt, i utkanten av konstitutionen>>> Hemlig enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen <<<. Men man tar inte militären och sätter presidenten på ett plan och skickar ut honom ur landet. Det gör man inte. Det är dåligt för Honduras, men framför allt riskerar det att sända en signal, om man tolererar detta.

Det är mot bakgrund av det som omvärldens och de afrikanska ländernas reaktion har varit så stark och så enig och som vi från EU:s sida har sett det som viktigt att ge detta vårt stöd.

Jag ska ärligt säga att jag inte tycker att vi har spelat någon mer aktiv roll i detta. Det har inte heller varit vår strävan. Vi tycker nämligen att regionala samarbetsorganisationer i princip är bra. Har OAS en process är EU:s roll, tycker jag, att stödja OAS process snarare än att lägga sig i och försöka åstadkomma någonting själv.