Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, december 11, 2009

Internationell tribunal och kamp mot transnationella bolag

Ursprungsfolken, Bolivias president Evo Morales och ett antal folkrörelseorganisationer har börjat mobilisera för en internationell tribunal för Klimaträttvisa. En Tribunal som ska kunna döma och sanktionera transnationella bolag som bryter mot nationella och internationella regelverk. Idag är det nästa omöjligt att straffa de transnationella bolagen när de bryter mot regler. Konsekvenserna med straffriheten är att de kan agera fritt utan att riskera kännbara straff. Det finsk-svenska Stora Enso är ett exempel, som fällts många gånger i Brasilien för brott mot miljö och befolkning men ändå kan fortsätta härja i landet utan utan större komplikationer. Tribunalen är ett av de förslagen som ursprungsfolk lanserade under Klimaforum.

På ett annat väl konkurrerat seminarium pratade representanter för Via Campesina om att den stora striden nu gäller marken/jorden. En strid mellan det s k agrobusiness och småböndernas jordbruk. De pekade på de transnationella bolagen och det internationella finanskapitalet som underordnar sig marknader, produktion, priserna mm för livsmedelsproduktion. Agrobusiness ger inga jobb, tvärtom, småbönder och lantarbetare förlorar sin inkomstkälla när de blir av med sin mark. Enligt beräkningar som gjorts, skapar agrobusiness, alltså storskaligt jordbruk för export, högst ett arbetstillfälle per 185 Hektar. Agrobusiness producerar inte mat utan producera dollar, som nån av de sa. En annan bra affär är det s k Hydrobusiness, alltså kommersialiseringen av vattnet. Coca Cola och Nestlé är de stora aktörerna här. Via Campesina, den stora internationella bonderörelsen, kämpar mot denna utveckling genom att förstärka basrörelserna, genom att etablera en allians mellan land och stad och genom att bekämpa de transnationella bolagen.

Inga kommentarer: