Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, december 08, 2009

Kraven från Syd - under Klimatmötet

Kraven som kommer från Syd och folkrörelserna inför klimatmötet i Köpenhamn är i allra högsta grad relevanta.

-    Att den rika världen ska uppfylla sina åtaganden enligt klimatavtalet som tecknades i Kyoto.

-    Att de historiska utsläppen av växthusgaser räknas med i ett kommande avtal. Dagens situation är ett resultat av ett sekel av industrialisering och ohämmad exploatering av olja, kol och skog. Samtidigt har de materiella framstegen som gjorts i liten utsträckning kommit fattiga länder till nytta.

-    Att den västerländska konsumtionskulturen och det överutnyttjandet av livsutrymme ändras radikalt. En omställning till hållbar konsumtion och produktion behövs.

-    Att nya sätt att finansiera en hållbar utveckling i fattiga länder tas fram, ex Koldioxidskatt och Global skatt på valutaväxlingar och aktiehandel.

-    Folkrörelserna ifrågasätter också kommersialisering av utsläppsrätter. Är det realistiskt att tro att den marknad som totalt misslyckats med att hantera en global nyttighet som klimatet ska lyckas bättre efter Köpenhamnsmötet?

Inga kommentarer: