Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, december 15, 2009

Rörelserna slängs ut och Syd ökar trycket i Köpenhamn

Under de avgörande momenten i Köpenhamn slängs nu folkrörelserna och NGOerna ut från förhandlingslokalerna i Bella Center. Stora organisationer som Greenpeace och WWF tvingas nu minska sina delegationer till ett minimun och andra portas trots giltig ackreditering. Flera organisationer som protesterat mot detta säger att det handlar om att minska trycket från den allmänna opinionen. Afrikas delegation fick nog igår och bröt förhandlingarna när de rika länderna, bland dem Sverige, försökte på ett fult sätt lägga ned Kyoto avtalet och endast få i hamn ett nytt avtal med minskade krav på bl a i-ländernas koldioxidutsläpp. G77 som representerar länderna i Syd har hela tiden tryckt på för att EU och USA ska följa sina åtagande och ta sitt ansvar för växthusgasutsläppen. Latinamerikanerna stödjer Afrikas linje. Lula anländer idag till Köpenhamn och flera andra statschefer som Chavez och Evo Morales är på väg. Hoppet står till G77 och Syd när USA och till viss del EU inte vill binda sig till procent och konkreta siffror utan vill nöja sig med ett utvattnat avtal med goda intentioner.  

Inga kommentarer: