Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, april 17, 2014

Kommer de rödgröna ändra kurs i biståndspolitiken?

Snart försvinner internationella frågor och bistånd från den politiska debatten. Utrikespolitik och bistånd ger inga röster, menar politikerna. Så innan ingen pratar om dem, frågar jag de rödgröna:
Kommer ni ändra kurs i biståndspolitiken? I opposition har de rödgröna partierna aktivt kritiserat alliansregeringens biståndspolitik när det gäller allt från biståndsplattformens slutna process och avsaknaden av klimatbistånd till biståndets urholkning. Är en rödgrön regering beredd att ändra kurs för biståndet?
Läs mer i Dagens ETC
http://www.etc.se/debatt/kommer-de-rodgrona-andra-kurs-i-bistandspolitiken