Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, augusti 20, 2008

Bra analys om Bolivia

Leandro i Latinamerikagrupperna befinner sig i Bolivia och har gjort en bra analys av folkomröstningen i Bolivia. Rekommenderas!

Eftersom informationen i Sverige är så pass bristfällig skickar jag en kort artikel som jag skrivit till tidskriften Latinamerika, det är en kort analys av förtroendeomröstningen i Bolivia. Artikeln är inte mycket att hänga i julgranen för den som har bakgrundskoll. Däremot är siffrorna i faktarutan intressanta. (För den som vill läsa mer: latinamerika.nu; Om du läser spanska: rebelion.org).
Vad säger resultatet oss?
1. Evo Morales har ett enormt stöd, två tredjedelar av befolkningen.
2. Det finns ingen "halvmåne": I Pando och Tarija är det cirkus 50 / 50 för presidenten. Det går inte heller dåligt för regeringen i Beni eller i Santa Cruz.
3. Stödet för Evo Morales är genomgående stort. Till och med om man jämför där det går sämst för Morales (40 procent i Santa Cruz) med stödet för olika presidenter så har den nuvarande politiken stor legitimitet.
Den som fördjupar sig i siffrorna, ser dessutom:

1. Regeringens stöttepelare finns på landsbygden. Därför vinner Morales tex. i Chuquisaca, medan det i huvudstaden Sucre går det sämre. I vissa regioner uppgår stödet till 90 procent av befolknignen. Detta visar på de sociala rörelsernas medvetandegrad, deras styrka att skapa en gemensam linje, men också att MAS fortsätter vara ett politiskt instrument för dessa rörelser.

2. Jämförs siffrorna för stödet för regeringen med hur det går för prefekterna, är det uppenbart att befolkningen i den felaktigt benämnda halvmånen både vill ha Evo Morales men också "autonomi". Detta leder till slutsatsen att det inte ska beskrivas som två antagonistiska projekt (vilket jag ibland gör), utan att regeringen med en välavägd diskurs kan vinna än större stöd i dessa regioner.

Leandro Schclarek Mulinari

fredag, augusti 15, 2008

Lugo, ny vänsterpresident i Paraguay

Vänstervågen har kommit till Paraguay och bryter därmed högerns 61-åriga maktinnehav, inräknat 35 år av högerdiktatur med Stroessner. Den nya presidenten och tidigare präst Fernando Lugo, även kallad de fattigas präst, kommer att regera tillsammans med liberalerna som gör att hans regering liksom i Brasilien och Chile kommer att ha svårt att genomdriva radikala förändringar som i Bolivia, Venezuela eller Ecuador. 

Lugo har förutom att ha  konfronterat och besegrat högern fått som präst ta en fight med Påven som öppet sagt att Paraguays nya president "inte lever enligt evangeliet". Detta trodde högern skulle skrämma folk att rösta på honom, men de hade fel. Ca 40 % röstade på en präst som stoltserar med att tillhöra befrielseteologin.

måndag, augusti 11, 2008

klar seger för Evo i Bolivia, över 60%

Rätt säkra prognoser ger presidenten Evo Morales en seger med över 60% av rösterna i gårdagens förtroendeomröstning. Det är högre siffror än vad han fick vid valet för två år sedan (53,7%). Runt 34 % röstade emot Evo.

Bland prefekterna (8 av 9 provinser) har åtminstone tre inte fått fortsatt förtroende, 2 från högeroppositionen (huvudstaden La Paz 64 % emot och Cochabamba 63 % emot) och 1 från vänsterpartiet MAS (Ororu 51 % emot och 49 % för). Högeroppositionen vann dock i rika Santa Cruz (66 % för), Beni (64%) Tarija (61%), Pando (59 %). I Posotí vann MAS-prefekten med 73%.  I de tre provinserna där prefekterna inte fick fortsatt förtroende måste det genomföras nya val. Mycket pekar på att MAS kan vinna alla tre provinser (La Paz, Cochabamba och Oruro) och därmed ändra styrkeförhållanden i landet.  

lördag, augusti 09, 2008

allt stöd åt ursprungsfolken i Bolivia

En dag kvar till folkomröstningen i Bolivia. Högeroppositionen satsar alla sina kort på instabilitet och kaos och det är oviss om den kommer att godkänna resultatet. Evo har varnat för statskupp och om hur högern etablerar civila diktaturer i vissa regioner. Klart är det att högern i Bolivia, liksom högern i Latinamerika, sällan respekterar de demokratiska spelreglerna när de går emot den. Det finns gott om statskupper på kontinenten som belägger detta påstående. 

Samma högern som från makten igår diskriminerade och förtryckte ursprungsfolken i Bolivia vill idag störta landets första president med bakgrund från ursprungsfolken.

Idag på FN-dagen för ursprungsfolk är det mer än nödvändigt att försvara demokratiseringsprocessen i Bolivia!

Läs ett pressmeddelande från Latinamerikagrupperna här

fredag, augusti 08, 2008

Spanien tillämpar inte skammens EU-direktiv om papperslösa

Spaniens vicepresident María Teresa Fernández de la Vega meddelade igår under sin rundresa i Latinamerika att Spanien inte kommer att tillämpa EU-direktiven om papperslösa, även kallad för skammens direktiv. "Directiva de retorno: no se ha aplicado ni se va a aplicar nunca en España. Nunca. Nunca. Que quede bien claro".

Bl a innebär denna EU-direktiv att papperslösa ska kunna fängslas utan juridisk hjälp under 18 månader.

Kommer Reinfeldt ta efter spanjonerna?

tisdag, augusti 05, 2008

häxjakt på exilcolombianer

Regimen i Colombia har tagit efter Bush-administrationen och dragit igång en omfattande och internationell häxjakt på "terrorister", dvs på exilcolombianer och andra som motsätter sig Uribe. I media utpekas parlamentariker, biståndsarbetare, mr-aktivister som terrorister och FARC-medlemmar. Förra veckan häktades en spanjorska från mr-organisationen OSPPAL för påstådda förbindelser med gerillan. Igår pekades ut två fd italienska parlamentariker som gerillamedlemmar. I Schweiz och Danmark pågår samma häxjakt

Men även Sverige utsätts nu för samma jakt. Föreningen Jaime Pardo Leal, som organiserar exilcolombianer, anklagas av Uribe och högerregimen för att vara en del av FARC. Föreningens ordförande Cecilia Calero säger att hon inte är förvånad över detta. "Snarare är det så att regimen i Bogota under det senaste decenniet har irriterats över att vi colombianer i Sverige, som tvingats i exil på grund av en statlig och paramilitär terrorism, inte håller klaffen inför deras hot".

Det skamliga är att den svenska statsmakten och medierna inte låtsas om anklagelserna och förföljelserna. SÄPO säger i en kommentar att de känner till att det finns colombianer i Sverige som sympatiserar med gerillan men att de bedömer att de inte gjort något olagligt. Men inte ett ord om att en främmande makt pekar ut flyktingar. Hade det varit ex. Iran hade löpsedlarna varit gigantisk stora, samma sak för regeringen och politikerna som inte rört ett finger för att stoppa Uribes förföjelser av exilcolombianer. Det är skandalöst!

lördag, augusti 02, 2008

maktkampen i Bolivia går vidare, next stop referendum

1. Det bolivianska folket kommer den 10 augusti via en förtroendeomröstning att avgöra om Presidenten Evo Morales och 8 av landets 9 guvernörer (prefekter) ska få fortsätta styra landet respektive provinserna (departement). Flera av provinserna styrs idag av högern (ex Santa Cruz, Cochabamba, Beni) och endast två av vänsterpartiet MAS (Oruro och Potosi).

2. Förtroendeomröstningen är ytterligare en del i den hårda politiska kampen i Bolivia. Initiativet till förtroendeomröstningen kommer från Evo som ett sätt att bemöta högerns allt mer våldsamma opposition. Högern räds omröstningen och har utan att lyckats försökt stoppa den via domstolen.

3. Med största sannolikhet kommer Evo att få fortsatt förtroende från det bolivianska folket. Vallagen säger att presidenten/guvernörerna förlorar om de erhåller lägre % än det de fick vid valet. För Evos del betyder det att han förlorar omröstningen om 53,7 % (resultatet när han vann presidentvalet) plus en röst inte ger honom förnyat förtroende. Men vad som händer med prefekterna är oklart, antagligen kommer några av högerprefekterna att förlora omröstningen och tvingas avgå, vilket öppnar möjligheterna för MAS och Evo att vinna 2-3 provinser och förändra styrkeförhållanden i landet.

4. Evos regering kan inför omröstningen visa tydliga resultat för sina tre åren vid makten. Förutom att Bolivia för första gången har en president som tillhör landets ursprungsbefolkning och att man lyckas genomföra reformer som stärker ursprungsbefolkningens ställning i samhället (ex med den nya konstitutionen), har ekonomin tydligt ändrat inriktning.

5. Evos regering har inriktat sig på att öka transfereringar från rika till fattiga. Ett skolbidrag har införts, som kallas Juancito Pinto, för ca 1, 8 miljoner skolelever som får 200 bolivianos per år (ca 28 dollar). En ny typ av pension kallad Dignidad (övers. värdighet) har införts och som riktar sig till alla över 60 år (570 000 personer). Reformerna finansieras med de ökade vinsterna från gas och oljeexporten.

6. Valutareserverna har under Evos mandat ökat från 1,7 miljarder till 7 miljarder dollar och exporten mer än femdubblats. Statens deltagande i ekonomin har på 30 månader ökat från 13 % till 22 %.

7. Statens andel av oljevinsterna har ökat från 27 % tidigare till 75 % och inkomsterna har därmed ökat från 500 miljoner dollar till 2 miljarder dollar per år. Inom gruvindustrin, som är den tredje största branschen i landet, har statens andel av vinsterna ökat från 20 % tidigare till 55 %. Inom jordbruket har den bolivianska staten slutat överföra ca 150 miljoner dollar per år till storföretagen i form av infrastruktur och teknisk support, för att i stället inrikta sitt stöd till små och mellanstora producenter av ris, vete, majs och soja. Detta bl a genom uppköp av livsmedelsprodukter till ett högre pris än marknadens. Staten kontrollerar ca 80 000 ton (10 %) av produktionen. Endast i bank- och finansiella sektorn saknar staten en betydande kontroll av produktionen och vinsterna.

8. Dock har Evo Morales problem med den utlovade jordreformen, endast 800 000 hektar har tilldelats fattiga bondefamiljer av de planerade 30 miljoner hektar som ska överföras till ca 200 000 familjer i landsbygden. Hittills har marken som fördelats tillhört staten och den bolivianska regeringen har medvetet väntat med att fördela obrukad mark som tillhör storgodsägarna. Dett för att undvika ytterligare konfrontationer med storgodsägarna i Santa Cruz, som kontrollerar ca 50 miljoner hektar.