Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, augusti 09, 2008

allt stöd åt ursprungsfolken i Bolivia

En dag kvar till folkomröstningen i Bolivia. Högeroppositionen satsar alla sina kort på instabilitet och kaos och det är oviss om den kommer att godkänna resultatet. Evo har varnat för statskupp och om hur högern etablerar civila diktaturer i vissa regioner. Klart är det att högern i Bolivia, liksom högern i Latinamerika, sällan respekterar de demokratiska spelreglerna när de går emot den. Det finns gott om statskupper på kontinenten som belägger detta påstående. 

Samma högern som från makten igår diskriminerade och förtryckte ursprungsfolken i Bolivia vill idag störta landets första president med bakgrund från ursprungsfolken.

Idag på FN-dagen för ursprungsfolk är det mer än nödvändigt att försvara demokratiseringsprocessen i Bolivia!

Läs ett pressmeddelande från Latinamerikagrupperna här

Inga kommentarer: