Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, april 23, 2009

Dror Feiler om den verkliga skandalen bakom FN:s rasismkonferens

Här kommer ett viktigt inlägg från Dror Feiler, musiker och konstnär, kring debatten om FN:s rasismkonferensen:

Idag 21 april eller 27 i månaden Nisan (enligt den judiska kalendern) är det minnesdagen för förintelsens offer och för upproret i Warszawa getto. Så idag tänker jag självklart på de c:a 200 av mina familjemedlemmar som mördades i förintelsen i Polen och Tyskland.

Så det är fullständigt oacceptabelt för mig att Irans president Mahmoud Ahmadinejads för fram olika lögnaktiga uttalanden om förintelsen. Detta måste självklart fördömas. Låt oss också konstatera att uttalandet om att Israel bör utplånas (om han nu sagt exakt så) också bör fördömas. Däremot kan vi och bör vi kritisera staters politik och aktioner, kräva av dem reformer eller att de ändrar sina grundlagar, men att vilja utplåna dem är helt oacceptabelt.

Och knappast överraskandes lyckades Ahmadinejad provocera EU och USA med sitt fördömande av Israel som en rasistisk stat, vilket fick EU:s delegater att tåga ut i vredesmod. Eftersom man inte borde "använt denna konferens som plattform för angrepp och splittring" som FN-chefen så "korrekt" formulerade det, eftersom man inte borde "försöka kidnappa mötet för politiska attacker" som en taleskvinna för FN formulerade det. 
Men kan verkligen alla vi som säger oss förespråka demokrati och yttrandefrihet helt utan förbehåll acceptera den överenskommelse EU m.fl. gemensamt tog inför mötet: "att skulle det här sägas (dvs. att Israel är en rasistisk regim), så skulle vi inte vara kvar längre". Som chefen för Sveriges representation vid FN i Genève, Hans Dahlgren klargjorde i SVD.

Är det med andra ord tabu att använda ordet rasistiskt om ett land som Israel på en FN-konferens om rasism? Eller vad måste Israel göra (som de inte gör idag) för att det ska stå utom allt rimligt tvivel att Israels politik och dess lagar och tillämpning är rasistisk? Israel fick ju inte ens nämnas i konferensens slutdokument. Den som följde turerna kring den så kallade "Durban 2" vet att efter starka påtryckningar från EU har utkastet till slutdeklaration i sista stund reviderats ned från 45 till 17 sidor varvid alla referenser till Israel och Mellanöstern ströks. Och trots det valde både Israel, USA och flera andra stater att bojkotta mötet.

Alltså har reaktionerna inte som man först skulle kunna tro enbart med avsändaren Irans president Mahmoud Ahmadinejads besudlade uttalanden att göra. Han bröt "bara" mot ett tabu. Vilket är betydligt mera oroväckande, provocerande och intressant att diskutera än Ahmadinejads "skandalösa utspel".

För vad ska vi i så fall kalla en stat som bedriver en politik där det görs avgörande skillnad på människor enbart på grund av religion och etnicitet? Vad ska vi kalla en stat vars lagar inte är lika för alla? Vad ska man kalla den praxis som ger judiska medborgare i Israel exklusiv rätt att köpa jord (c:a 90 % av landets jord är inte tillgänglig för köp för landets icke judiska medborgare. Endast på grund av att dem inte är judar)? Vad ska vi kalla de lagar som tillåter att judiska medborgare i Israel gifter sig med utländska medborgare för att sedan leva tillsammans med dem i Israel samtidigt som samma sak är förbjuden för Israels palestinska medborgare? Endast på grund av deras etnicitet.

Mycket kan sägas om Irans president Mahmoud Ahmadinejad: att han både överdriver och far med osanningar. Han kanske till och med är rasist. Men är det verkligen en stor skandal att beskriva Israel som en rasistisk stat? Så stor skandal så att hela Europas politiska representation går i taket? Är det inte en värre "skandal" att Israels ockupations- och apartheidpolitik kan fortsätta år ut och år in. Är det inte en större "skandal" att detta tillsammans med den olagliga bosättningspolitiken på dem ockuperade territorierna pågår sedan 1967. Är det inte en ännu större "skandal" att Israel får trotsa ett otal FN-resolutioner och bryta mot internationella lagar och Genèvekonventioner utan att det internationella samfundet agerar. Och den kanske värsta skandalen av dem alla just nu: att Gazas befolkning på 1.5 miljoner fortfarande är bojkottade, isolerade, utan möjligheter att få det byggmaterial dem behöver för återuppbyggnaden av det som Israel demolerade under sitt senaste anfall på Gaza. En "skandal" så stor så att man famlar efter ord. För säg mig, vilka ord kommer att gå genom nålsögat och ut när det kommer till Israel? Med vilka ord får man beskriva den av Israel förda politiken utan att Israel kommer i dålig dager? Är det ens möjligt?

Att tala om en tragedi går däremot alltid hem. Det kräver inget av oss eftersom vi också gör det i samband med naturkatastrofer och grekiska dramer, som ju ingen kan hjälpa. Och ändå lider vi så med Palestinas folk. Vi är ju humanister.

Denna plågsamma och utdragna erodering av principen om allas lika värde som pågår år ut och år in är demoraliserande och förödande för hela världssamfundet. En erodering som resulterar i att det internationella samfundet bojkottar Gazas invånare, dem förtryckta, dem belägrade och svaga, samtidigt som de mäktigaste, högt uppsatta på en internationell konferens så självklart och solidariskt visar att det finns konsekvens och kraft bakom orden när det gäller att skona Israel. Men inte när det gäller att skydda Gazas plågade befolkning. 
Så när får vi se ett sådant entydigt klarspråk riktas mot den stat som i vintras enligt vår utrikesminister Carl Bildt gjorde sig skyldig till "massiva krigsförbrytelser"? För hur kan vi annars fortsätta tro på språket, de ord vi har till vårt förfogande, de ord våra politiker använder? Och vilka är signalerna från världens mäktiga till Gazas fortsatt isolerade, skadade och straffade befolkning och resten av tredje världens folk med ovan demonstrerade exempel?

När ska Europa växa upp och se sin totala skuld till "skandalen", "tragedin", "återvändsgränden" ja alla dessa misslyckanden vi kan beskriva med olika ord. Och som två folk, det israeliska och det palestinska får betala ett alldeles för högt pris för. Finns det en gräns? När inte ens denna vinters alla offer ändrat något i grunden. Så därför, tillåt mig bekänna mina synder: jag har lite svårt att dela västvärldens upprördhet inför Mahmoud Ahmadinejads utspel. 

lördag, april 18, 2009

Bakgården Latinamerika skärper tonen mot USA

Det amerikanska toppmötet på Trinidad y Tobago blir inte vad USA hade tänkt sig när man 1994 tog initiativ till detta enorma show-möte med nästan alla statschefer i den amerikanska hemisfären (utom Kuba och Puerto Rico). Inte heller förra toppmötet i Argentina 2005 slutade bra för USA. George W Bush stack hem innan toppmötet var slut. USA:s stora frihandelsprojekt ALCA dissades då av så gott som alla amerikanska statschefer (utom av högerstyrda Mexiko och Colombia) och stora demonstrationer med Chavez, Maradona, Evo innan han blev president (även  Argentinas Kirchner deltog på ett hörn) sänkte Bush ambitioner och gav en vink på hur det stod till med USA:s herravälde över sin bakgård Latinamerika.

Inför detta toppmöte hade USA svårt att hävda en egen dagordning. Obama är ju klart mycket mer populär än Bush, skickligare på att använda sig av retoriken och TV-framträdanden och svart (som ger honom good will bland latinamerikanerna).  Men styrkeförhållanden har förändrats. På första toppmötet i Miami 1994, när USA:s ledarskap inte var lika ifrågasatt och nyliberalismen stod fortfarande på topp lanserades ALCA och slutdeklarationen handlade mest om frihandel och privatiseringar.

Idag är läget helt annorlunda. 
  • Det ha skett en hel del förändringar i den politiska kartan. Högern i Latinamerika är på dekadens, USA:s kvarvarande bundsförvanter högerregeringarna i Mexiko hårt trängt av narkotikakartellerna, Colombia helt militariserat och Peru med en mycket impopulär och svag president, är inget att luta sig mot. 
  • Brasilien har konsoliderat sig som en stark aktör i världen, agerar som språkrör för Latinamerika i internationella organ,  är inte lika beroende av USA och konkurrerar med USA om det ekonomiska ledarskapet på kontinenten. Lula tycks satsa sina kort på det sydamerikanska integrationsprojektet UNASUR. 
  • Det bolivarianska alternativet ALBA nu med  sex medlemmar har tagit form. Paraguay, Ecuador och El Salvador är på väg in i samarbetet och ett flertal centralamerikanska och  karibiska länder deltar i energiprojekt och andra ALBA-initiativ.
  • Kinas investeringar på kontinenten påverkar kontinentens tidigare hårda beroende av USA. Den ekonomiska krisen gör också att USA kommer till toppmötet tomhänt, med varken några sensationella utspel eller ekonomiska löften. 
  • Latinamerika vill uppfattas som en enad aktör gentemot andra. Det gemensamma kravet på att USA ska upphäva den över 50 år långa blockaden mot Kuba, något helt otänkbart för 5-6 år sedan, är ett skarpt fördömande av USA:s angrepp mot Kuba men också en markering på man inte längre kommer att tolerera att USA angriper ett land som ogillas av USA-administrationen.  Chavez present till Obama, Eduardo Galeanos bok Latinamerikas öppna ådror, är en passande påminnelse om Europas och USA:s angrepp  på kontinenten. 

fredag, april 17, 2009

världsomspännande kampanj mot Svensk-finska Stora Enso

Idag genomförs världen över demonstrationer mot transnationella företag och deras förödande utvecklingsmodeller. Även i Sverige protesterar Kampanjen Störa Enso* mot pappersföretaget Stora Ensos eukalyptusplantager i Uruguay och Brasilien. Kampanjen kräver att en utförlig miljökonsekvensanalys genomförs av plantagerna och att Stora Enso respekterar brasiliansk lagstiftning.

Träden kräver enorma mängder vatten. Samhällen som ligger nära eukalyptus plantager runt världen är eniga om de negativa verkningarna i tillgången på vatten, kvantitativt och kvalitativt på grund av användandet av kemiska bekämpningsmedel.
Eukalyptusen är det största hotet mot jordreformen i denna del av Brasilien, tillgången till jord minskar och priserna stiger kraftigt. Stora Enso har enligt de jordlösas rörelse MST dessutom lagt beslag på 20 000 ha av jord som saknar ägare (Terras devolutas) och därför enligt den brasilianska konstitutionen borde användas för jordreformen.

Bondebefolkningen tvingas in till stadens fattigområden, hela små samhällen på landsbygden har utplånats. Detta hotar också livsmedelssäkerheten i området.
Veracel har också lagt beslag på mer än 1000 ha land som tillhör ursprungsfolket Pataxo, som starkt motsätter sig eukalyptus på sin mark.

Den biologiska mångfalden hotas kraftfullt, mycket få djur och växter lever inne i plantagerna och de rester av ursprunglig växtlighet som återstår räcker inte till. De sociala och ekologiska rörelserna i Brasilien kallar plantagerna Den Gröna Öknen

Just nu är Stora Enso dessutom inblandade i åtminstone fem olika juridiska tvister i Brasilien. Åtalen rör bland annat olaglig användning av bekämpningsmedel samt skövling av regnskog. Det står också anklagade för otillbörligt ha påverkat beslut i kommunen Eunápolis i södra Bahia.

Processen bakom det certifikat man fick av FSC (Forest Stewardship Council) förra året är mycket tveksam för att inte säga förfalskad.

De korta produktionscyklerna gör Brasilien väldigt attraktivt för de stora skogsföretagen. Vi vill slå larm om den här utvecklingen, som i förlängningen kan komma att leda till problem med vatten- och matförsörjning. De brasilianska ekosystemen riskerar att skadas permanent.

Krav från Störa Enso-kampanjen:

1) Modellen med enorma monokulturer på jordbruksmark i länderna i Syd är farlig. Den biologiska mångfalden, vattenresurserna och livsmedelssäkerheten hotas. Gå ifrån modellen med täta och intensiva plantager.

2) Efterlev er egen hållbarhetspolicy

3) Stöd jordreformen, lämna över Terras devolutas som ni orättfärdigt tillskansat er till de jordlösa


* Kampanjen Störa Enso är ett nätverk som sprider kunskap om Stora Ensos verksamhet i framför allt Brasilien. Vi som arbetar med kampanjen arbetar till vardags genom MST-De Jordlösas stödgrupper, Latinamerikagrupperna och andra solidaritetsorganisationer som på olika sätt stöder latinamerikanska ursprungsfolk och lantarbetare.

onsdag, april 15, 2009

Sverige tiger om brott i irakiska Kurdistan

En ny rapport från Amnesty International "Hopp och fruktan" bekräftar bilden om systematiska brott mot mänskliga rättigheter i irakiska Kurdistan. Säkerhetsstyrkorna som kontrolleras av den autonoma kurdiska regeringen KRG och de ledande partiernas väpnade grenar, Parastin och Dezgay Zanyari, handlar helt utan hänsyn till lagar och internationella konventioner, hetter det i rapporten. Tortyr, fängslande utan åtal eller rättegång, försvinnande av oliktänkande förekommer systematiskt. På samma sätt kränks yttrandefriheten och när medierna kontrolleras nästan uteslutande av de två ledande partierna PUK och KDP och ledarna Talabani och Barzani tystas kritiken mot regeringen KRG.

Sverige är ett av de länder som tillsammans med USA ger mest stöd till den autonoma kurdiska regeringen. Representanter för både den svenska borgerliga regeringen och för oppositionen besöker flitigt irakiska Kurdistan och det finns gott om svenska projekt som finansieras av bl a SIDA. Tyvärr hörs aldrig nåt från svenska politiker som är engagerade i irakiska kurdistan om det som Amnesty rapporterar. Det verkar som det finns prioriterande ambitioner i kontakten med KRG som gör att både höger och vänster i svensk politik tiger om brotten. Mänskliga rättigheter är underordnad. Svensk media är även den måttligt intresserade att förmedla en annan bild än det som svenska politikerna framhåller.

Situationen liknar Eritrea när det blev fritt från Etiopien efter kriget. Då kramades den nya eritreanska regeringen av Sveriges bistånd och politik och ingen var beredd att se och höra hur Eritrea var på väg mot en auktoritär stat

torsdag, april 09, 2009

Det svenska kortet i kampanjen mot Kuba

Det pågår en isbrytning i relationerna mellan USA och Kuba. Även om blockaden mot Kuba kvarstår, tro inte annat, håller Obama-administrationen att skrota de restriktioner som infördes under Bush. På löpande band avskaffas restriktioner för USA-medborgare för resor och försändelser av pengar till Kuba. Även andra restriktioner som exporten av livsmedelsprodukter och mediciner lättas. I veckan besökte en parlamentarisk delegation från USA-kongressen Havanna och fick träffa bl a Fidel Castro. Läs hans reflektioner om mötet.

Inför det stora amerikanska toppmötet i april på Trinidad Tobago som kommer att samla statschefer från USA och Latinamerika(utom Kuba), har blockaden och isolering av Kuba blivit en het potatis för Obama. Unisont har de latinamerikanska statscheferna krävt att Kuba ska integreras. Nyligen återupptog El Salvador och Costa Rica, som de sista på kontinenten, de diplomatiska förbindelserna med Havanna.

På samma sätt har EU via Spanien och Frankrike etablerat en dialog med Kuba och tonat ner konfrontationerna. Idag pågår samtal kring ett flertal fågor bl om mänskliga rättigheter. Tidigare under den konservativa spanska presidenten Aznars tid, Bushs bundsförvant nr 1 i EU, intog EU en s k gemensam position som gick ut på att isolera Kuba och söka konfrontation. Denna konfrontationspolitik fick enormt gehör i framförallt Tjeckien och Sverige. I Tjeckien bildades en Internationell kommitté för demokrati på Kuba med gamla högerrävar från Latinamerika som författaren Vargas Llosa och fd högerpresidenter från Uruguay och Guatemala och kristdemokrater från Tyskland, Aznar från Spanien och högerpolitiker i Tjeckien. Från Sverige deltog socialdemokraten Urban Ahlin (katten bland hermeliner) och folkpartisten Cecilia Malmström. Tjeckien har också via NGO - People in need startat en insamling som en del av anti-kuba-kampanjen.

Sverige är efter Tjeckien det land där kampanjen mot Kuba fått mest gehör i Europa. Drivande i kampanjen är folkpartisten Fredrik Malm, med stöd av Folkpartiets SILC och kristdemokraterna i KIC, och som nyligen tog initiativ till ett upprop som skrevs under av bl a vänsterpartiets ledare Lars Ohly. Det stora hopp från anti-Kuba kampanjen var Tjeckien under sitt EU-ordförandeskap. Men Spanien och Frankrike lyckades bromsa dessa ambitioner. Tjeckiens vidriga stöduttalanden för Israels angrepp mot Gaza gjorde inte saken bättre. Så vad återstår av kampanjen? Jo, folkpartisterna i Sverige, som ska försöka få liv i kampanjen under Sveriges EU-ordförandeskap.

Med förändringsvindarna från USA och EU:s pågående dialog med Kuba kommer dock anti-Kuba-kampanjen att uppfattas som en kvarleva av Bush krigspolitik. Liksom sitt blinda stöd till Israels angrepp mot Palestinierna är Fredrik Malms kampanj mot Kuba extremt reaktionär. Det vore förödande om hans extrema position blev Sveriges under EU-ordförandeskapet. Det är dags att Sverige isolerar Malm och etablerar i stället en dialog med Kuba.

måndag, april 06, 2009

Valframgångar för kurdiska DTP i turkiska val

I SVT Opinion skriver Margarethe Livh, oppositionsborgarråd (V) i Stockholms stad, om det turkiska kommunalvalet och det kurdiska partiet DTP:s enorma valframgång.

"I Diyarbakir fick partiet över 60 procent av rösterna, i andra kurdiska kommuner över 70 procent. Antalet borgmästare ökade från 54 till 116. Det hjälpte inte att islamisterna knackade dörr med koranen i handen, delade ut mat och presenter. Även djupt religiösa människor röstade på DTP"

söndag, april 05, 2009

Fogh Rasmussen, NATO-chef förkroppsligar NATOs krigsidealer

Göran Drougge från Nätverket mot krig skriver om NATOs nye chef:

Att den danska statsministern Anders Fogh Rasmussen blev utsedd att leda kärnvapenalliansen Nato måste ses som ett mycket passande val. Han har gjort sig känd som en av de mest USA-anpassade europeiska toppolitikerna. Under upptakten till Irakkriget, hjälpte han ivrigt till att sprida lögnerna om Iraks massförstörelsevapen.

När underrättelseagenten Frank Grevil avslöjade att Fogh Rasmussen medvetet ljugit, blev det Frank Grevil som hamnade i fängelse medan Fogh Rasmussen kunde fortsätta propagera för Danmarks deltagande i USA:s krig. Två av Rasmussens närmaste politiska vänner är Donald Rumsfeld och George W Bush, USA:s fd försvarsminister och fd president, de två ledare som mer än andra bär ansvar för krigen och de som gav klartecken till att använda tortyr i Iraks och Afghanistans fångläger samt på Guantanamobasen. En bättre Nato-ledare, som på ett så utmärkt sätt förkroppsligar Natos ideal är svårt att tänka sig.