Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, oktober 22, 2008

Ursprungsfolk och Evo vinnarna i maktkampen i Bolivia

På gatorna förlorade den bolivianska högern en avgörande strid och tvingades i parlamentet gå med på att anordna en folkomröstning om den nya konstitutionen.

- En av de viktigaste förändringarna som den nya grundlagen skulle medföra är att etnisk-kulturell demokrati garanteras genom erkännandet av den bolivianska statens plurinationella och mångkulturella karaktär.

-I det nya förslaget finns olika sätt att säkra Bolivias suveränitet beträffande strategiska naturresurser såsom gas och olja och en rättvisare omfördelning av intäkterna på dessa, en rättvisare fördelning av jord och vatten, erkännande av territoriellt självstyre för ursprungsfolk samt säkrade sociala, ekonomiska, politiska och medborgerliga rättigheter för alla kvinnor och män.

måndag, oktober 20, 2008

Den långa marschen avgör maktkampen i Bolivia

Avgörande för Bolivias framtid är den pågående marschen som just kommit fram till huvudstaden La Paz efter flera dagar vandring genom byar och städer i landet. Hundratusentals quechua, aymaras och andra urfolk deltar i marschen med krav på att kongressen ska godkänna den nya konstitutionen och därmed bryta dödsläget som förhandlingar mellan presidenten Evo Morales och högerns prefekter(nån slags guvernörer) befunnits i.  Med en rejäl kraftsamling och på gatan avgörs nu maktkampen med högern. 

Fram till nu har högern stundtals med sina våldsamma och rasistiska förtrupper lyckas föremjuka ursprungsfolken och paralisera delar av landet, något som en och annan västerländsk journalist tolkat som en försvagning av Evo. Men vad vänsterpartiet MAS och ursprungsfolken försökt med var att genom parlamentarisk väg och en folkomröstning genomföra förändringar i konstitutionen och landets ekonomi. Och trots en majoritet i de parlamentariska församlingarna och segern i folkomröstningen blockerade högern alla genomgripande förändringsförsök och hotade med att dela landet. Nu har de enorma mobiliseringarna på gator och torg satt högerkrafterna i schack.  

buller mot västvärldens harmoniska konsensus

missa inte en intressant intervju med kompositören Dror Feiler i Aftonbladet

"Utan buller, ingen musik. Buller bidrar ständigt med sin krackelering av västvärldens ideer om samklang, utveckling, harmonisk konsensus, takt och ton" 


fredag, oktober 17, 2008

ni har passerat min kunskapshorisont, sa regeringens sakkunnige

När Latinamerikagrupperna överlämnade igår tusentals underskrifter till den av handelsministern Eva Björling utsedde politiskt sakkunnige (moderaten Lars Höstbeck), hade regeringsrepresentanten svårt att hänga med i diskussionerna kring frihandel och handelsavtalet mellan EU och Latinamerika. Den politiskt sakkunnige Höstbeck passade

- Ni kan det här bättre än mig, ni har passerat min kunskapshorisont. 

läs mer här 

ursprungsfolk i Colombia mördas just nu!

Den colombianska regering har i dagarna bemött ursprungsfolkens protester med våld och mord. Alvaro Uribes liberala regering vill tysta ned ursprungsfolkens legitima krav på mark och rättigheter. Ett tjugotal har mördats och ett hundratals skadats när Uribes soldater beskjutit de samlade demonstranterna. Prostestera genom att skicka brev till Uribe via Colombianätverkets hemsida

här nedan kan du läsa ett protestbrev som jag och andra har överlämnat idag fredag till den Colombianska ambassaden

Stoppa massakern på ursprungsfolken i Colombia

Den colombianska regeringen försöker med våld och mord tysta ned protesterna från Colombias ursprungsfolk mot kränkningar och olika övergrepp. Det är ett fysiskt och kulturellt folkmord som de utsätts för när de försvarar sina territorier, sin autonomi och kultur.

Genom en rad fredliga aktioner och i samband med ursprungsfolkens motståndsdag den 12 oktober har tiotusentals människor under de senaste dagarna uppmärksammat den diskriminering och uteslutning som ursprungsfolken utsätts för i Colombia. Krav har bland annat ställts på att regeringen ska respektera ursprungsfolkens territorium och autonomi liksom deras rätt att organisera sig, men även att regeringen sätter stopp för intrång på ursprungsfolkens territorium och uppfyller överenskommelsen om att lämna tillbaka mark som tidigare beslagtagits från ursprungsfolken samt att Colombia ratificerar FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter.

Enligt Centralorganisationen för Colombias ursprungsfolk (Onic) har den colombianska staten försökt stoppa aktionerna med våld och attacker mot demonstranterna, något som har föranlett att ett tjugotal människor mördats, bland dem ett barn, och hundratals skadats. Tidigare i oktober har 27 personer från ursprungsfolken mördats i Cauca, Nariño och Caldas.

De senaste veckornas mord och våld är ett led i en rad systematiska kränkningar av ursprungsfolkens rättigheter i Colombia. Under de sex år som president Alvaro Uribe suttit vid makten har 1 253 personer mördats och 53 885 personer tvångsförflyttats.

· Vi solidariserar oss med de colombianska ursprungsfolkens legitima krav och rätt att genomföra fredliga aktioner.

· Vi stödjer ursprungsfolkens krav på att den colombianska staten ska underteckna FN:s deklaration om urfolkens rättigheter och att den ska följa rekommendationerna från FN om de mänskliga rättigheterna i Colombia och ursprungsfolkens grundläggande rättigheter.

· Vi fördömer starkt morden och de våldshandlingar som riktats mot ursprungsfolken. Vi kräver att den colombianska regeringen stoppar alla våldshandlingar mot ursprungsfolken och garanterar deras rätt till fredliga aktioner.

· Vi uppmanar FN och det internationella samfundet att följa mobiliseringen och bidra till att de colombianska ursprungsfolkens liv, fysiska, kulturella och territoriella integritet garanteras.

. Vi uppmanar den svenska regeringen att protestera mot övergreppen på ursprungsfolken i Colombia och att kräva ett stopp på våldshandlingarna.

Per-Gustav Idivuoma, Ordförande i Svenska Samernas Riksförbund - Francisco Contreras Ordförande i Latinamerikagrupperna - Fredrik Jansson, Ordförande i Colombianätverket - Jens Holm, EU-parlamentariker för vänsterpartiet - Eva Goës, ordförande i Green Forum
Hans Linde, Riksdagsledamot (v) - Jorge Calbucura och Lilian Mikaelsson, Skandinaviskt Forum för ursprungsfolkens rättigheter-Ingvar Enghardt, Vänskapsförbundet Sverige - Nicaragua (VFSN) -Ola Persson, Föreningen Fjärde Världen -Elena Gutierrez, Tidskriften Liberación
Rafael Altez Calderon, Comite Independiente de Apoyo al Perú (GIAP) –Suecia

torsdag, oktober 16, 2008

över en miljard kroniskt undernärda

Apropå de miljarder som satsas på att rädda banker och finansvalpar, undrar jag när världens regeringar ska satsa pengar på att säkra mat till de 923 miljoner svältande människor i världen.  90 % av de som lider av kronisk undernäring gör det pga bristande tillgång till resurser. Läs mer här