Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, oktober 22, 2008

Ursprungsfolk och Evo vinnarna i maktkampen i Bolivia

På gatorna förlorade den bolivianska högern en avgörande strid och tvingades i parlamentet gå med på att anordna en folkomröstning om den nya konstitutionen.

- En av de viktigaste förändringarna som den nya grundlagen skulle medföra är att etnisk-kulturell demokrati garanteras genom erkännandet av den bolivianska statens plurinationella och mångkulturella karaktär.

-I det nya förslaget finns olika sätt att säkra Bolivias suveränitet beträffande strategiska naturresurser såsom gas och olja och en rättvisare omfördelning av intäkterna på dessa, en rättvisare fördelning av jord och vatten, erkännande av territoriellt självstyre för ursprungsfolk samt säkrade sociala, ekonomiska, politiska och medborgerliga rättigheter för alla kvinnor och män.

Inga kommentarer: