Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, oktober 16, 2008

över en miljard kroniskt undernärda

Apropå de miljarder som satsas på att rädda banker och finansvalpar, undrar jag när världens regeringar ska satsa pengar på att säkra mat till de 923 miljoner svältande människor i världen.  90 % av de som lider av kronisk undernäring gör det pga bristande tillgång till resurser. Läs mer här

Inga kommentarer: