Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, oktober 17, 2008

ni har passerat min kunskapshorisont, sa regeringens sakkunnige

När Latinamerikagrupperna överlämnade igår tusentals underskrifter till den av handelsministern Eva Björling utsedde politiskt sakkunnige (moderaten Lars Höstbeck), hade regeringsrepresentanten svårt att hänga med i diskussionerna kring frihandel och handelsavtalet mellan EU och Latinamerika. Den politiskt sakkunnige Höstbeck passade

- Ni kan det här bättre än mig, ni har passerat min kunskapshorisont. 

läs mer här 

Inga kommentarer: