Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, december 17, 2014

Obama på väg att överge 54-årig blockad mot Kuba

Ett historiskt genombrott. Obama meddelade tidigare idag att USA kommer att upphöra med den 54-åriga Kubapolitiken, som infördes omedelbart efter den kubanska revolutionen, och som utvecklades i en finansiell, ekonomisk och handelsblockad. Blockaden, som har kostat Kuba ca 20 miljarder dollar per år, innebär allt från reserestriktioner för USA-medborgare till Kuba, att företag som handlar med Kuba straffas, varor som innehåller något av USA-ursprung förbjuds att säljas vidare till Kuba, låneförbjud mm. Blockaden har inte bara drabbat Kuba utan också omfattat länder och bolag som velat ha utbyte med Kuba pga bestraffningar genom böter och sanktioner. Ericsson exempelvis bötfälldes av USA för att ha sålt reservdelar till Kuba via Mexiko. 

Blockaden har fördömts världen över. FN brukar varje oktober rösta mot USA-blockaden med en överväldigande majoriet. Endast Israel röstar med USA. Amnesty International har också uppmanat USA att upphäva embargot eftersom det hindrar miljoner kubaner från att få nödvändiga mediciner och behandling med medicinsk utrustning. Hillary Clinton avslöjade i en bok att hon bad Obama att överge nuvarande Kubapolitik eftersom den inte fyllt någon funktion.

Idag genomfördes ett fångutbyte, USA släppte 3 kubaner som suttit fängslade i USA i 16 år anklagade för spioneri men som Kuba menar stoppade terrordåd mot Kuba som planerades av högerextrema grupper i Miami. Kuba släppte två som de hävdar var USA-agenter, Allan Gross och en annan med hemligt namn. Uruguays fd president Mujica, Påven Francisco och Kanada ska ha hjälpt i förhandlingarna med uppgörelsen.

Obama meddelade att USA kommer att återuppta de diplomatiska relationer med Kuba och lätta på blockaden. Rese- och ekonomiska restriktioner för USA-medborgare och företag kommer att upphävas. Även valutatransaktioner kommer att lättas. Obama gav Kerry i uppdrag att ta bort Kuba från USA:s terrorlista. Kuba för sin del släpper 53 politiska fångar enligt en lista som tagits fram av USA och öppnar för att både Röda korset och FN:s särskilda rapportörer besöker landet.

Obamas vändning har under hösten aviserats från The New York Times ledarsidor. Kravet på en förändring i Kubapolitiken har kommit från många håll.  Starka ekonomiska intressen, som sockermagnaten med (kubansk påbrå) Alfonso Fanjul, har lobbat för att upphäva blockaden.  Avgörande har också varit Miami-kubanerna som tröttnat på restriktionerna som förbjudit de att resa och skicka pengar till Kuba. Även  Latinamerika har unisont krävt ett slut på
blockaden. De senaste tio åren har dessutom Kuba varit aktivt i kontinentens integration, medan USA tappat alla sina bundsförvanter mot den karibiska ön. Trycket har därför varit stort på Obama.

Det finns även andra anledningar. Kubas alltmer  starkare ekonomiska förbindelser med Kina, Ryssland, Brasilien och Venezuela ska ha drivit ekonomiska intressen i USA  att kräva Obama att släppa en politik som inte varit bra för business. En annan är det kommande presidentvalet i USA där latinos kommer att spela en avgörande roll. Hillary Clinton, som är demokraternas starkaste kandidat, får här skjuts bland miamikubaner medan Jebb Bush, troligen republikanernas kandidat, är gift med en mexikanska och har därför nära till väljare med mexikansk påbrå.

Ännu är inte blockaden upphävt och USA-högern med senatorn Rubio i spetsen kommer att göra allt för att blockera Obamas initiativ. Blockaden mot Kuba är en lag i USA och stora förändringar i den kräver därför Kongressens godkännande.

söndag, oktober 12, 2014

En enastående seger!

Evo Morales segrar med 61%. En enastående seger. Högern tillsammans når knappt 34%. Det blir den förste presidenten i Bolivias historia som lyckas sitta kvar i tre mandatperioder, dessutom med ett historiskt stort stöd.

Den starka ekonomin ska förklara Evos popularitet. Och visst, aldrig tidigare har Bolivia haft en valutareserv på 15 miljarder dollar, fattigdomen har minskat från ca 49 % till under 19 %, det råder nästan full sysselsättning, tillväxten på ca 6% är den högsta i Latinamerika, exporten har ökat från 1 miljard per år till ca 10 miljarder. Evos regering har infört både barnbidrag och allmän pension.

En framgångsrik ekonomi i vad tidigare var ett av världens fattigaste länder. Men det är knappast ekonomin som gav vänsterregeringen segern i söndagens val. Det är politiken. Som tog kontroll över naturtillgångarna och införde en mer rättvis fördelning av resurserna. Miljarderna från gas och gruvdrift som tidigare försvann utomlands med olje- och gruvjättarna har nu använts för att bekämpa analfabetismen, för riktat stöd till barnfamiljer och äldre, för att bygga infrastruktur i landet.

En "bedrift", så som medierna nonchalant insinuerat, som egentligen är en politisk strategi, långtifrån vad IMF och Världsbanken påtvingat andra fattiga länder, som bygger på många år av kamp mot nyliberalismen och kolonialismen och med sikte ställt på ett inkluderande och antirasistiskt samhälle. En politisk bedrift ledd av ursprungsfolksrörelserna, från början med blygsamt stöd från den traditionella vänstern, som efter mer än 500 år av kolonialism erkänt och gett rättigheter till majoritetsbefolkningen. Evo själv tillägnar segern till kampen mot imperialismen och kolonialismen. Som sagt en enastående bedrift!

fredag, augusti 22, 2014

Vem bryr sig om digital integritet?

Integritet och frihet på internet verkar inte anses ge röster i årets val trots att vi slår rekord i internetanvändning och sociala medier mobiliserar miljoner, särskilt ungdomar. Men massövervakningen och en kriminaliserande upphovsrätt är fortfarande ett av de största hoten mot vår demokrati och frihet.

Massövervakningen och massavlyssningen fortsätter. I Sverige, i världen. The Intercept avslöjade nyligen att minst 680 000 personer finns ovetande registrerade som "kända eller misstänkta terrorister" i USA:s Terrorist Screening Database. Nästan hälften har ingen, som det heter, ”erkänd terroristgrupptillhörighet”. Registret har inte bara förmedlats till myndigheter i USA utan också till utländska regeringar och transnationella bolag. Eftersom detta sker utom räckhåll rättslig prövning, kommer de registrerade aldrig kunna begära att få bort sina namn från ”registret”.

På samma sätt öppnar det svenska datalagringsdirektivet för registrering av alla våra telefonsamtal, SMS och mobilpositioner. I december 2013 avslöjades att FRA deltagit i hemliga hackeroperationer med USA:s underrättelsetjänst för massavlyssning av svenska medborgare. EU:s bankuppgiftsavtal med USA och Safe Harbours standarder för utomeuropeiska företag tillåter både registrering och överföring av persondata till USA och andra staters säkerhetstjänster. Globala bolag bygger upp omfattande databaser och registrerar våra privatliv, vanor och köp för målinriktad marknadsföring. Insamling av data sker bland annat via wifi i köpcentra som sedan samkörs med andra register. EU:s IPRED ger bolagen större rätt att nätövervaka oss än polisen.

Gällande upphovsrättslag utgår från att myndigheter kan kränka vår personliga nätkommunikation och kriminalisera nätanvändare, i syfte att upprätthålla en affärsmodell som i huvudsak gynnar storbolagen och inskränker medborgarnas möjlighet att sprida kultur och kunskap. Exempelvis råkade Wikimedia ut för en stämning när de försökte, utan lukrativa ändamål, sprida offentlig konst i Sverige via webbplatsen offentligkonst.se Kungliga Biblioteket har tvingats begränsa digitaliseringen av sitt arkiv p g a oklarheter med avtalslicenser och upphovsrättsskyddat material.

Bortom valfläsk och kampanjer måste den svenska debatten kunna ge lösningar på problem som hotar och inskränker vår medborgerliga frihet. Vi måste stoppa massövervakningen av våra telekommunikationer och registreringen av internetuppkopplingar och e-postmeddelanden. All avlyssning, övervakning och registrering måste underordnas våra grundläggande fri- och rättigheter. Vi måste ha rätt att veta vem som registrerar oss, kunna påverka vad som står i en databas och även ha rätt att bli borttagna från kommersiella och icke rättsstatliga databaser. En gång för alla måste vi också utveckla en upphovsrättslag som både gynnar de direkta kulturproducenter och kulturarbetare och öppnar för spridning av kulturyttringar via nätet.

Francisco Contreras
Riksdagskandidat (V) #10
publicerad i Dagens ETC 20140822

måndag, augusti 18, 2014

Finansgamar mot Syd

Jag skriver i webbtidningen Altid.se om hur Argentina utsätts för utpressning från rövarfonder eller s.k. finansgamar (Vulture Funds) som på ett farligt sätt riktar in sig på att utnyttja det redan orättvisa globala finansiella systemet. Om Argentina nu ger efter, står andra fattiga länder på tur att drabbas av finansvärldens s.k. gamar. Precis som ekonomen och nobelpristagaren Joseph Stiglitz påpekar är detta en bomb som hotar hela världen, vi vet inte hur omfattande ”explosionen” blir men konsekvenserna kommer inte enbart att drabba Argentina.

Läs mer här http://altid.se/argentinas-finansgamar-ar-ett-hot-mot-lander-syd

tisdag, augusti 12, 2014

Krigshökarnas comeback

Hökarna gör comeback. Efter Bush förödande "krig mot terrorismen" och neocons absoluta politiska nederlag, verkar krigshökarna komma tillbaka i en annan skepnad. Hillary Clintons senaste utspel om Israels angrepp mot Gaza och Palestinierna “I think Israel did what it had to do" och att USA borde ha beväpnat rebellerna i Syrien "'Failure' to Help Syrian Rebels Led to the Rise of ISIS" är tecken på att Hillary fortsätter där Bush slutade med militära interventioner och angreppskrig som strider mot internationell rätt. För att inte glömma brotten mot mänskliga rättigheter, tortyr mm.
Hillarys senaste utspel, och vad som spås bli ännu mer utmanande gentemot Obama, handlar om att rättfärdiga krig, i synnerhet i Mellanöstern. Inte för att Obama varit på den lata sida precis, men visst har krigshetsarna irriterats på Obama som inte velat gå in i Syrien och backat en aning i konflikten med Ryssland. Om USA låter sig förföras av krigstrummorna kan vi snart ha en ny "Bush" som härjar i världen. Farligt
Läs mer om Hillary Clintons krigsargumentation här
- The Atlantic http:// www.theatlantic.com/international/archive/2014/08/hillary-clinton-failure-to-help-syrian-rebels-led-to-the-rise-of-isis/375832/

onsdag, augusti 06, 2014

USA:s övervakningssystem mot Gaza

Det är ju känt att USA länge stött Israel med militärtbistånd, vapen och övervakningsteknik. Dock ska enligt journalisten Glenn Greenwald topphemliga dokument från NSA, som Snowden gjort offentligt, kasta nytt ljus över hur USA direkt understödjer Israels militära angrepp på Palestina – så som man gör nu mot Gaza. Snowdens NSA-dokument visar att de israeliska angreppen mot palestinierna skulle omöjligt kunna genomföras utan USA:s påkostade stöd i både vapen och övervakningsinformation.

Greenwald skriver i The Intercept att USA:s övervakningsorgan NSA under senaste årtionde ökat övervakningsstödet till israeliska motparten ISNU (även kallad Unit 8200). Även samarbete med de brittiska och kanadensiska spionorganen (GCHQ och CSEC) förekommer. NSA:s samarbete inkluderar också israeliska försvarsmaktens underrättelsetjänst SOD och Mossad. Utöver de egna övervakningsprogram med Israel och Storbritannien, ska NSA förlita sig på USA-stödda arabiska regimer, som den jordanska monarkin, men också på de palestinska säkerhetsstyrkor, med syfte att komma åt information gällande ”palestinska mål”.

Läs mer här https://firstlook.org/theintercept/2014/08/04/cash-weapons-surveillance

lördag, juli 19, 2014

Svensk-colombianske journalisten Joaquin Perez Becerra äntligen fri

Svensk-colombianske journalisten Joaquin Perez Becerra sattes igår på fri fot efter tre år i fängelse i Colombia. Joaquin sökte en fristad i Sverige på 1980-talet flyende mord och massaker. Liksom många andra colombianer var Joaquin politiskt aktiv i vänsteralliansen Union Patriotica vars medlemmar, allt från presidentkandidater (3 stycken) till fullmäktigeledamöter mördades. Över 4 000 medlemmar i Unión Patriotica mördades av den colombianska regimen.

Han fortsatte sitt politiska arbete via en nyhetsbyrå ANNCOL och en närradiostation Cafe Stereo. För tre år sedan på väg till Venezuela utlyste Interpol en häktningsorder. Han anklagades av den colombianska regeringen för att vara chef för FARC-gerillan i Europa. När Joaquin anlände till Venezuela häktades han och därefter deporterades till Colombia och till ett säkerhetsfängelse. Han åtalades och dömdes till 8 år för samröre med gerillan. Den colombianska regimen använde som bevis mot Joaquin "e-post" som skickats från en av FARC-ledarna till en person i Sverige med ett aliasnamn som skulle föreställa svensk-colombianen. Det finns även en bild som publicerades i regeringstidningen (och som ägs av presidenten Santos familj) El Tiempo som ska ha visat svensken tillsammans med en gerillaledare. Dock har sådana bilder visat sig tidigare vara fejkade (ett bra ex är en journalist från Telesur som satt i isolering anklagad med ett liknande foto och som senare visade sig vara feijk).

För två dagar sedan beslutade den colombianska Högsta Domstolen att neka till brott då bevisningen varit bristfällig. Han sattes igår ikväll på frifot. Hemma väntar familjen och hans vänner som kämpat för hans frigivande.

tisdag, juni 17, 2014

Hjärnan bakom statskuppen på Sverigebesök i lyxbåt

På besök i Stockholm befinner sig Agustín Edwards Eastman, ägaren till dagstidningen El Mercurio, utpekad som CIA-agent, hjärnan bakom statskuppen i Chile 11 september 1973. Edwards har seglat till Sverige i sin lyxbåt nu parkerad vid nybrokajen, Stockholm.

Enligt rapporten Church från senaten i USA och de nyligen offentliggjorda dokumenten från CIA ska Edward och hans tidning El Mercurio ha tagit emot miljontals dollar för att störta den folkvalde presidenten Salvador Allende. Generalen Vernon Walters, biträdande chef för CIA 1972-1975, vittnar om att Augustin Edwards Eastman var CIA:s främsta “resurs” i Latinamerika.

Edwards deltog strax efter valet i september 1970 i ett möte med chefen för CIA Richard Helms, säkerhetsrådgivaren Henry Kissinger och presidenten Nixon för att destabilisera Allende-regeringen och planera statskuppen den 11 september 1973.

Tidningen El Mercurio, Chiles största och mest inflytelserika dagstidning, i samarbete med den fruktade politiska polisen CNI, monterade under diktaturen nyheter mot politiska fångar och politiskt försvunna för att misskreditera dem och för att skapa förvirring kring brotten mot mänskliga rättigheter. Uppmärksammade fall är de 119 försvunna i vad som kallades Operacion Colombo 1975 som El Mercurio rapporterade som en ”intern uppgörelse” och mordet 1976 på Marta Ugarte som torterades och sedan kastades i havet från en helikopter och som El Mercurio ”rapporterade” som ett ”passionsdrama”. Agustin Edwards Eastman är nu indragen i ett åtal som medskyldig för diktaturens brott.

måndag, juni 02, 2014

Abdikera nu innan det är försent!

Abdikera nu innan det är försent! är mottot i kung Juan Carlos abdikation. Att vänta in ”en bättre tidpunkt”, som politikerna länge lovat, gick inte längre. Bättre tider tycks inte dyka upp för den alltmer ifrågasatta spanska monarkin. 1978-års maktordning är på väg att rubbas. Förra veckans EU-val resulterade i en katastrof för de två politiska garanterna för denna ordning, nämligen konservativa PP och socialdemokratiska PSOE. Snart kan tvåpartisystemet vara historia och med det också monarkin. Spanska hovets inblandning i skandaler och korruptionshärva gör inte saken bättre.

Kanske kan den lite mer populära kronprinsen Felipe de Borbon åtminstone förändra bilden av en monarki i förfall. Innan det är försent, bör sägas. Kommande val 2015 och Kataloniens självständighetsprocess kan förändra det politiska läget. Som 1931. Perioden som kallas den Andra Republiken. När en ny republikansk konstitution röstades fram med yttrandefrihet, åtskiljande mellan kyrkan och staten, rösträtt för kvinnor och avskaffandet av adelns privilegier. De progressiva republikanska krafterna vann dessutom överväldigande valet till nya Congreso de los Diputados och monarkin avskaffades.

Andra Republiken tog ett abrupt slut 1939 med Francos och monarkisternas inbördeskrig och diktatur som varade fram till 1975. 1978-års nya maktordning med en ny konstitution öppnade för en fortsatt monarki utan politisk makt med kung Juan Carlos och ett i praktiken tvåpartisystem med PP och PSOE. Alla är överens om att den tiden börjar komma till sin ända. De omvälvande tiderna i Spanien ger ingen säkerhet för varken monarkin eller politikerna. Som sagt - bråttom innan det är försent!

onsdag, maj 14, 2014

Usel jordbrukspolitik i EU

EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) upptar 40 procent av unionens totala budget. Trots de enorma summorna bidrar CAP inte till ett långsiktigt hållbart jordbruk och överensstämmer inte med andra politiska prioriteringar som miljö- och klimatpolitik och internationellt utvecklingssamarbete.
Tyvärr kommer väldigt lite fram i valkampanjen till EU-parlamentet den 25 maj om hur CAP kan ersättas med en modern hållbar livsmedelsproduktion. Läs mer i Västerbottens Folkbladet 

måndag, maj 05, 2014

GMO-grödor är inget alternativ

Debatten om GMO går vidare. Här skriver jag i UNT om att LRF Mjölk är fel ute om GMO.
Tyvärr är LRF Mjölks kontroversiella vändning ännu en seger för den internationella lobbyn som arbetar för att öppna upp marknader för GMO-grödor världen över. Läs mer här http://www.unt.se/debatt/lrf-mjolk-fel-ute-om-gmo-3130867.aspx

torsdag, april 17, 2014

Kommer de rödgröna ändra kurs i biståndspolitiken?

Snart försvinner internationella frågor och bistånd från den politiska debatten. Utrikespolitik och bistånd ger inga röster, menar politikerna. Så innan ingen pratar om dem, frågar jag de rödgröna:
Kommer ni ändra kurs i biståndspolitiken? I opposition har de rödgröna partierna aktivt kritiserat alliansregeringens biståndspolitik när det gäller allt från biståndsplattformens slutna process och avsaknaden av klimatbistånd till biståndets urholkning. Är en rödgrön regering beredd att ändra kurs för biståndet?
Läs mer i Dagens ETC
http://www.etc.se/debatt/kommer-de-rodgrona-andra-kurs-i-bistandspolitiken

tisdag, januari 14, 2014

Jämnt lopp i El Salvador

1. Mindre än en månad kvar till presidentvalet i El Salvador (2 februari) leder vänsterpartiet FMLN i mätningarna. Högertidningen La Página publicerade i början av januari en viktad mätning där FMLN får 34,8 % mot högerpartiet Arena med 32,2 %, trea är liberala alliansen (och en utbrytning från Arena) Unidad med 14,8%. 6 av 10 senaste mätningar i landet ger FMLN segern med 5-10% över Arena, en 7:e visar på ett jämnt lopp och 3 mätningar ger Arena en knapp seger.

2. FMLN vann förra presidentvalet med Mauricio Funes, en populär och oberoende TV- journalist utan kopplingar till FMLN. Till detta val ställer FMLN upp med en kandidat från sina egna led, en historisk ledare från gamla gerillan som under Funes varit både vicepresident och utbildningsminister, Salvador Sanchez Cerén. Han är favorit inför presidentvalet. Dessutom befinner sig vänsterpartiet efter första mandatperioden vid makten i ett starkt läge. Inte bara politiskt utan också ekonomiskt med ALBA-samarbetet som man använt för att bygga upp ett nätverk med investeringar riktade till kooperativ, småbönder och småföretagare. De utgör en effektiv motpol till storföretagen som haft stort inflytande under tiden Arena styrde landet.

3. Funes och FMLN:s period vid makten bedöms från alla håll som lyckad. Den avgående presidenten Mauricio Funes har lyckas bra med att tackla de akuta sociala problemen med populära åtgärder som ett glas mjölk och skolmaterial till barnen, sociala program, ungdomssatsningar och stöd riktat till landsbygden och småjordbruket. Funes-regeringen kan visa att både kriminaliteten och arbetslösheten har minskat. Från sociala rörelser och vänstern kritiseras Funes för att inte utmanat den ekonomiska makten och inte gått emot frihandelsavtalen med både USA och EU, för sitt närmande till liberala grupper, för att inte allierat sig med övriga vänsterregeringar i Latinamerika och för sitt samarbete med USA. Kvar finns strukturella problem som orsakar ojämlikhet och fattigdom. Likaså är kriminaliteten och osäkerheten stora samhällsproblem.

4. Den traditionella högern i Arena är starkt försvagad. Flera ledande politiker, parlamentariker, borgmästare m fl har gått ur partiet och bildat ett nytt parti GANA och ställer nu upp med egen presidentkandidat (tidigare presidenten Saca) i en allians som heter UNIDAD. Arena är nu också indragen i en korruptionshärva där Francisco Flores, fd president (1999-2004) och kampanjgeneral för Arenas kandidat Quijano, är inblandad i. Över 10 miljoner dollar i form av ”bistånd” som Taiwan ska ha skänkt landet (för El Salvadors stöd till Taiwans ”rätt” till självständighet) har aldrig bokförts och ska ha försvunnit (till Flores bankkonto på Bahamas). Trots alla bakslag har Arena fortfarande en maktposition i viktiga provinser och starkt stöd bland rika salvadoraner, hos storbolagen och storgodsägare och i huvudstaden San Salvador.

5. En liberal allians UNIDAD har bildats bestående av gamla Arena-politiker i utbrytarpartiet GANA, kristdemokrater och andra högerkrafter som PCN. Alliansen UNIDAD har idag i parlamentet en vågmästarroll. Eftersom varken FMLN eller Arena kommer att komma upp i 50 % i första valomgången i presidentvalet, kommer UNIDAD med sina 14 % att inför andra valomgången förhandla sig fram till viktiga maktpositioner och nyckelroller. Deras presidentkandidaten Saca var tidigare president i El Salvador (2004-2009) och ledande inom Arena. Allt pekar på att UNIDAD kommer att ”stödja” FMLN i den andra valomgången, dels för att under nuvarande mandatperiod har presidenten Mauricio Funes och FMLN hittat fram till samarbete med GANA och dels för att en försvagning av Arena möjliggör på sikt GANA:s (UNIDAD:s) positionering som ledande högerparti i landet.