Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, augusti 18, 2014

Finansgamar mot Syd

Jag skriver i webbtidningen Altid.se om hur Argentina utsätts för utpressning från rövarfonder eller s.k. finansgamar (Vulture Funds) som på ett farligt sätt riktar in sig på att utnyttja det redan orättvisa globala finansiella systemet. Om Argentina nu ger efter, står andra fattiga länder på tur att drabbas av finansvärldens s.k. gamar. Precis som ekonomen och nobelpristagaren Joseph Stiglitz påpekar är detta en bomb som hotar hela världen, vi vet inte hur omfattande ”explosionen” blir men konsekvenserna kommer inte enbart att drabba Argentina.

Läs mer här http://altid.se/argentinas-finansgamar-ar-ett-hot-mot-lander-syd

Inga kommentarer: