Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, maj 31, 2010

Satans mördare

över 16 dödade och 60-tals skadade när israelisk militär attackerade aktivistkonvojen Ship to Gaza. Ship to Gaza är en internationell oberoende biståndsinsats med mål att transportera förnödenheter till befolkningen i Gaza. Med ombord på konvojen finns bland andra författaren Henning Mankell, konstnären Dror Feiler, Ulf Carmesund, ordförande internationella broderskapsrörelsen och riksdagsledamoten Mehmet Kaplan (MP).

- Jag känner sorg och bestörtning över Israels agerande. Man krossar fredlig och folklig solidaritet med det grövsta av våld, säger Hans Linde, utrikespolitisk talesperson (V). Israels regering skriver med blod in sig i historieböckerna som en av vår tids värsta förbrytarregimer, de kan inte kallas för något annat än ”satans mördare”!

- "Vi fördömer den israeliska militärens dödsskjutningar och övervåld mot de humanitära aktivister som försökt forsla förnödenheter till Gaza med båt. Aktionen är ytterst allvarlig och har den inträffat på internationellt vatten står detta helt i strid mot folkrätten", säger Mona Sahlin (S), Lars Ohly (V) och Maria Wetterstrand (MP).

fredag, maj 28, 2010

Korståget (m)ot biståndet

Ordfront har en läsvärd artikel om Gunilla Carlssons korståg mot biståndet.
Gunilla Carlsson och moderaterna har aldrig velat ha ett stort svenskt bistånd. Tvärtom har man velat sänka enprocentmålet, men inte fått med sig samarbetspartierna. Så sent som 2008 föreslog man på DN Debatt att biståndet skulle minska, till 0,7 procent av BNI. (DN Debatt 27/11 2008).

Så blev det inte, men i samma artikel skriver Gunilla Carlsson att det idag är för lite som kvalificerar sig till att kallas för bistånd. Till exempel borde satsningar på svensk läkemedelsforskning biståndsklassas, liksom vissa militära fredsbevarande insatser.

tisdag, maj 25, 2010

Idag P1, Malms flosker om Venezuela

Debatterade i P1 idag med folkpartisten Fredrik Malm om Venezuela. Jag blev överraskad om hur lite högerns Malm hade att komma med i debatten, förutom flosker och personangrepp. Min poäng är att de sociala reformerna i Venezuela med hjälp av oljepengar har gett resultat. Fattigdomen har minskat från 75-80 % till 26 %, barndödligheten och undernäring är bland de lägsta i Latinamerika, över 2 miljoner hektar har fördelats till bönder och landet har tagit kontroll över naturtillgångar. Självklart finns problem som fattigdom, korruption och kriminalitet. På samma sätt finns i landet en politisk polarisering som gör att allting målas i svart och vit. Men trots polariseringen har Venezuela försvarat yttrandefriheten, genomför demokratiska val och det finns en högljud opposition. Högerns Malm kan ju förstås ogilla Chavez och politiken han för men att säga att det är en diktatur är ju bortom all sanns. Chavez har vunnit 14 val och förlorat 1.

fredag, maj 21, 2010

Elvis Costello visar vägen!

Bra, Elvis Costello som ställde in två planerade spelningar i Israel i sommar. Motivering lyder "skrämsel och förödmjukelsen" av palestinierna.

- Jag måste tro att publiken på konserterna skulle ha innefattat många människor som ifrågasätter sin regerings principer angående bosättningarna, och som beklagar de förhållanden som innebär skrämsel, förödmjukelse eller ännu värre saker för den palestinska civilbefolkningen.


onsdag, maj 19, 2010

Grekland idag: 14,5 miljarder in - 9 miljarder ut

Just idag blev Grekland av med 9 miljarder euros. Nödlånet till Grekland från Bryssel på 14,5 miljarder euros hann grekerna knappt räkna förrän det mesta försvann från landet för avbetalningar till spekulanter som köpt grekiska statsobligationer.

Det här påminner om 1980-talets skuldkris i Latinamerika.

lördag, maj 15, 2010

lögner och fördomar bästa vapen mot grekerna

De försöker få oss att tro att krisen i Grekland beror på att grekerna är lata och inte vill jobba, att de går i pension för tidigt, att de är korrupta och luras, att de lever över sina tillgångar. Därför måste det till massa åtstramningar och försämringar. Många uttalanden i media använder sig av fördomar och rasism för att "förklara" krisen. Just nu är lögner och desinformation bästa vapen för att tvinga fram försämringar för det stora flertalet i Grekland.

Men verkligheten i Grekland är en annan än vad vi får veta via media:

- Greklands skuld beror på skatteförmåner till stora kapitalägare, på jättestora militära utgifter till NATO och andra liknade "projekt". Industriägare, banker och kapitalet i helhet är ansvariga för krisen.
- Grekerna har EU:s längsta veckoarbetstid!
- Det påstås att Grekerna går i pension vid 53 års ålder när pensionsåldern är 65 år för alla.
- Nu föreslås försämringar av pensionssystemet, med en minskning av pensionen med 20% och en pensionsålder som motsvarar medellivslängden, dvs 74,6 år för män och 79,4 år för kvinnor.
- Mer än 70% av pensionärer får mindre än 600 euro. Böndernas pension är ca 300 euro.
- Levnadskostnaderna i Grekland motsvarar de rika EU-länderna sedan euron infördes.
- Tillgången hos de stora bankerna ökade från 275 miljarder euro år 2004 till 579 miljarder euro år 2009.
- 10 000 offshore företag har en skattefri omsättning på ca 500 miljarder euro varje år.
- 6 000 stora företag har via skattefusk lurar staten på 15 miljarder euro.
- Börsnoterade företag hade 11,8 miljarder euro i vinster under 2009.
- Samtidigt har de 16 medlemsländerna i euroområdet beslutat att ge 720 miljarder euro till europeiska banker.


SEKO Klubb 119 har tagit initiativ till en demonstration torsdagen den 20 maj, samma dag som grekerna genomför en generalstrejk.

Samling: torsdagen den 20 maj kl 17.00 vid Sergels Torg.
Avmarsch kl 17.30 mot EU-kontoret och Greklands ambassad.

måndag, maj 10, 2010

Tolgfors satsar på krig i Afghanistan

Försvarsministern Tolgfors är total verklighetsavskärmad när han säger att den militära närvaron i Afghanistan skapar säkerhet. Efter nio års militär närvaro i Afghanistan kan vi konstatera att våldet sprider sig, antalet civila dödsoffer ökar, talibanerna växer sig starkare och USA, NATO och ISAF har knappt stöd bland vanliga afghaner.

1. Det är inte vårt krig, det är USA:s och NATO:s krig. Kriget gäller inte demokratiska rättigheter och jämställdhet, så som de hävdar. USA:s krig handlar om att man vill säkra denna del av världen under sin kontroll. Världsherraväldet var George Bush målsättning med kriget mot terrorismen och tyvärr har barack Obama fortsatt i samma spår.
2. Kriget kan inte vinnas. En ökad militarisering, fler vapen, fler strider, fler bombningar av den civila befolkningen främjar inte freden eller skapar förutsättningar för landets återuppbyggnad.
3. Kriget är ingen lösning, inget alternativ för det afghanska folket. Lösningarna måste vara fredliga och politiska. Sverige måste bli en röst för freden i Afghanistan. Afghanistan behöver enorma civila insatser.


För första gången på 200 år befinner sig Sverige i krig, ett krig som inte är vårt, ett krig som vi är på god väg att förlora. Talibanerna kan inte bombas bort. Dess grogrund är fattigdomen. Det är bara genom att säkra människors tillgång till mat, bostad, arbete, utbildning och hälsa som verklig fred kan skapas. Återuppbyggnad och utveckling av landet i stället för bombmattor och misär.

Sverige borde istället för att delta i detta krig ta hem trupperna, satsa på civilt stöd och stödja de försök till politisk lösning som pågår. Låt mig alltså upprepa detta: Sveriges stöd till Afghanistan ska öka, inte minska. Borgerliga politiker försöker ofta hävda att vi tänker lämna Afghanistan i sticket, men det är alltså precis tvärtom.

De svenska trupperna måste tas hem
De måste ersättas med ett ökat civilt engagemang och bistånd
Sverige måste aktivt arbetar för en freds- och försoningsprocess

torsdag, maj 06, 2010

Den (grekiska) nyliberala tradegin

Det paradoxala är att när den s k marknaden fick kännedom om det stora stödpaket från EU 120 miljarder euros sjönk både Wall Street och världens börser som sten. Det blev uppenbart för alla att Greklands betalningssvårigheter s k default inte går att stoppa. Det nyliberala åtgärdspaketet som IMF påtvingat Grekland är inte tillräckligt för det spekulativa kapitalet. De vill se mer av chockåtgärder. 25 % lönesänkningar, 15 % pensionssänkningar, arbetslöshet 18 % är inte tillräckligt. Kapitalet vill se större nedskärningar, mer fattigdom, det grekiska folket måste ner på knäna. De får betala för finanskapitalets "misslyckade" spekulativa kalas.

Men den grekiska krisen är inte enbart en grekisk tragedi, det är nyliberalismen sjunkande skepp. Det är en fortsättning på Bear and Sterns förfall i juli 2007, Lehman Brothers bankrutt i september 2008 och förra årets världsomfattande kris. Smittoeffekterna för den finansiella bankrutten, s k counterparty risk, knakar på dörren i flera andra länder, särskilt i USA.