Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, maj 15, 2010

lögner och fördomar bästa vapen mot grekerna

De försöker få oss att tro att krisen i Grekland beror på att grekerna är lata och inte vill jobba, att de går i pension för tidigt, att de är korrupta och luras, att de lever över sina tillgångar. Därför måste det till massa åtstramningar och försämringar. Många uttalanden i media använder sig av fördomar och rasism för att "förklara" krisen. Just nu är lögner och desinformation bästa vapen för att tvinga fram försämringar för det stora flertalet i Grekland.

Men verkligheten i Grekland är en annan än vad vi får veta via media:

- Greklands skuld beror på skatteförmåner till stora kapitalägare, på jättestora militära utgifter till NATO och andra liknade "projekt". Industriägare, banker och kapitalet i helhet är ansvariga för krisen.
- Grekerna har EU:s längsta veckoarbetstid!
- Det påstås att Grekerna går i pension vid 53 års ålder när pensionsåldern är 65 år för alla.
- Nu föreslås försämringar av pensionssystemet, med en minskning av pensionen med 20% och en pensionsålder som motsvarar medellivslängden, dvs 74,6 år för män och 79,4 år för kvinnor.
- Mer än 70% av pensionärer får mindre än 600 euro. Böndernas pension är ca 300 euro.
- Levnadskostnaderna i Grekland motsvarar de rika EU-länderna sedan euron infördes.
- Tillgången hos de stora bankerna ökade från 275 miljarder euro år 2004 till 579 miljarder euro år 2009.
- 10 000 offshore företag har en skattefri omsättning på ca 500 miljarder euro varje år.
- 6 000 stora företag har via skattefusk lurar staten på 15 miljarder euro.
- Börsnoterade företag hade 11,8 miljarder euro i vinster under 2009.
- Samtidigt har de 16 medlemsländerna i euroområdet beslutat att ge 720 miljarder euro till europeiska banker.


SEKO Klubb 119 har tagit initiativ till en demonstration torsdagen den 20 maj, samma dag som grekerna genomför en generalstrejk.

Samling: torsdagen den 20 maj kl 17.00 vid Sergels Torg.
Avmarsch kl 17.30 mot EU-kontoret och Greklands ambassad.

Inga kommentarer: