Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, maj 28, 2010

Korståget (m)ot biståndet

Ordfront har en läsvärd artikel om Gunilla Carlssons korståg mot biståndet.
Gunilla Carlsson och moderaterna har aldrig velat ha ett stort svenskt bistånd. Tvärtom har man velat sänka enprocentmålet, men inte fått med sig samarbetspartierna. Så sent som 2008 föreslog man på DN Debatt att biståndet skulle minska, till 0,7 procent av BNI. (DN Debatt 27/11 2008).

Så blev det inte, men i samma artikel skriver Gunilla Carlsson att det idag är för lite som kvalificerar sig till att kallas för bistånd. Till exempel borde satsningar på svensk läkemedelsforskning biståndsklassas, liksom vissa militära fredsbevarande insatser.

Inga kommentarer: