Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, augusti 22, 2014

Vem bryr sig om digital integritet?

Integritet och frihet på internet verkar inte anses ge röster i årets val trots att vi slår rekord i internetanvändning och sociala medier mobiliserar miljoner, särskilt ungdomar. Men massövervakningen och en kriminaliserande upphovsrätt är fortfarande ett av de största hoten mot vår demokrati och frihet.

Massövervakningen och massavlyssningen fortsätter. I Sverige, i världen. The Intercept avslöjade nyligen att minst 680 000 personer finns ovetande registrerade som "kända eller misstänkta terrorister" i USA:s Terrorist Screening Database. Nästan hälften har ingen, som det heter, ”erkänd terroristgrupptillhörighet”. Registret har inte bara förmedlats till myndigheter i USA utan också till utländska regeringar och transnationella bolag. Eftersom detta sker utom räckhåll rättslig prövning, kommer de registrerade aldrig kunna begära att få bort sina namn från ”registret”.

På samma sätt öppnar det svenska datalagringsdirektivet för registrering av alla våra telefonsamtal, SMS och mobilpositioner. I december 2013 avslöjades att FRA deltagit i hemliga hackeroperationer med USA:s underrättelsetjänst för massavlyssning av svenska medborgare. EU:s bankuppgiftsavtal med USA och Safe Harbours standarder för utomeuropeiska företag tillåter både registrering och överföring av persondata till USA och andra staters säkerhetstjänster. Globala bolag bygger upp omfattande databaser och registrerar våra privatliv, vanor och köp för målinriktad marknadsföring. Insamling av data sker bland annat via wifi i köpcentra som sedan samkörs med andra register. EU:s IPRED ger bolagen större rätt att nätövervaka oss än polisen.

Gällande upphovsrättslag utgår från att myndigheter kan kränka vår personliga nätkommunikation och kriminalisera nätanvändare, i syfte att upprätthålla en affärsmodell som i huvudsak gynnar storbolagen och inskränker medborgarnas möjlighet att sprida kultur och kunskap. Exempelvis råkade Wikimedia ut för en stämning när de försökte, utan lukrativa ändamål, sprida offentlig konst i Sverige via webbplatsen offentligkonst.se Kungliga Biblioteket har tvingats begränsa digitaliseringen av sitt arkiv p g a oklarheter med avtalslicenser och upphovsrättsskyddat material.

Bortom valfläsk och kampanjer måste den svenska debatten kunna ge lösningar på problem som hotar och inskränker vår medborgerliga frihet. Vi måste stoppa massövervakningen av våra telekommunikationer och registreringen av internetuppkopplingar och e-postmeddelanden. All avlyssning, övervakning och registrering måste underordnas våra grundläggande fri- och rättigheter. Vi måste ha rätt att veta vem som registrerar oss, kunna påverka vad som står i en databas och även ha rätt att bli borttagna från kommersiella och icke rättsstatliga databaser. En gång för alla måste vi också utveckla en upphovsrättslag som både gynnar de direkta kulturproducenter och kulturarbetare och öppnar för spridning av kulturyttringar via nätet.

Francisco Contreras
Riksdagskandidat (V) #10
publicerad i Dagens ETC 20140822

måndag, augusti 18, 2014

Finansgamar mot Syd

Jag skriver i webbtidningen Altid.se om hur Argentina utsätts för utpressning från rövarfonder eller s.k. finansgamar (Vulture Funds) som på ett farligt sätt riktar in sig på att utnyttja det redan orättvisa globala finansiella systemet. Om Argentina nu ger efter, står andra fattiga länder på tur att drabbas av finansvärldens s.k. gamar. Precis som ekonomen och nobelpristagaren Joseph Stiglitz påpekar är detta en bomb som hotar hela världen, vi vet inte hur omfattande ”explosionen” blir men konsekvenserna kommer inte enbart att drabba Argentina.

Läs mer här http://altid.se/argentinas-finansgamar-ar-ett-hot-mot-lander-syd

tisdag, augusti 12, 2014

Krigshökarnas comeback

Hökarna gör comeback. Efter Bush förödande "krig mot terrorismen" och neocons absoluta politiska nederlag, verkar krigshökarna komma tillbaka i en annan skepnad. Hillary Clintons senaste utspel om Israels angrepp mot Gaza och Palestinierna “I think Israel did what it had to do" och att USA borde ha beväpnat rebellerna i Syrien "'Failure' to Help Syrian Rebels Led to the Rise of ISIS" är tecken på att Hillary fortsätter där Bush slutade med militära interventioner och angreppskrig som strider mot internationell rätt. För att inte glömma brotten mot mänskliga rättigheter, tortyr mm.
Hillarys senaste utspel, och vad som spås bli ännu mer utmanande gentemot Obama, handlar om att rättfärdiga krig, i synnerhet i Mellanöstern. Inte för att Obama varit på den lata sida precis, men visst har krigshetsarna irriterats på Obama som inte velat gå in i Syrien och backat en aning i konflikten med Ryssland. Om USA låter sig förföras av krigstrummorna kan vi snart ha en ny "Bush" som härjar i världen. Farligt
Läs mer om Hillary Clintons krigsargumentation här
- The Atlantic http:// www.theatlantic.com/international/archive/2014/08/hillary-clinton-failure-to-help-syrian-rebels-led-to-the-rise-of-isis/375832/

onsdag, augusti 06, 2014

USA:s övervakningssystem mot Gaza

Det är ju känt att USA länge stött Israel med militärtbistånd, vapen och övervakningsteknik. Dock ska enligt journalisten Glenn Greenwald topphemliga dokument från NSA, som Snowden gjort offentligt, kasta nytt ljus över hur USA direkt understödjer Israels militära angrepp på Palestina – så som man gör nu mot Gaza. Snowdens NSA-dokument visar att de israeliska angreppen mot palestinierna skulle omöjligt kunna genomföras utan USA:s påkostade stöd i både vapen och övervakningsinformation.

Greenwald skriver i The Intercept att USA:s övervakningsorgan NSA under senaste årtionde ökat övervakningsstödet till israeliska motparten ISNU (även kallad Unit 8200). Även samarbete med de brittiska och kanadensiska spionorganen (GCHQ och CSEC) förekommer. NSA:s samarbete inkluderar också israeliska försvarsmaktens underrättelsetjänst SOD och Mossad. Utöver de egna övervakningsprogram med Israel och Storbritannien, ska NSA förlita sig på USA-stödda arabiska regimer, som den jordanska monarkin, men också på de palestinska säkerhetsstyrkor, med syfte att komma åt information gällande ”palestinska mål”.

Läs mer här https://firstlook.org/theintercept/2014/08/04/cash-weapons-surveillance