Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, april 23, 2008

Alla för Bolivia

Ett upprop till stöd för Bolivia har kommit igång för att motverka de mörka högerkrafterna som vill störta den demokratiskt valda regeringen ledd av Evo Morales. Bland initiativtagarna finns Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Noam Chomsky, Oscar Niemeyer, Eduardo Galeano, Ignacio Ramonet, Frei Betto, Ernesto Cardenal, Ramsey Clarke, Manu Chao, Howard Zinn, JoaoPedro Stedile, Eric Toussaint och Silvio Rodríguez.

Här nedan kan ni läsa en översättning på uppropet och vill ni skriva under kan ni gå in på Todos con Bolivia och skriva på, klicka på "Para adherirse"

ALLA FÖR BOLIVIA
Den förändringsprocess till fördel för folkflertalet i Bolivia riskerar att brutalt stoppas. Den företrädare för ursprungsfolken som valdes till president med ett väljarstöd utan like i landet och de åtgärdsprogram som gynnar folkflertalet och som återtar kontrollen över naturtillgångarna, har från första stund tvingats kämpa mot oligarkernas konspirationer och imperiets inblandning.

De senaste dagarna har konspirationerna trappats upp till oanade höjder. Oligarkernas aktioner för att undergräva grundlagen med sikte på att splittra upp den bolivianska nationen speglar dessa gruppers rasistiska och elitistiska inställning. Det utgör en mycket stor fara inte bara för detta lands sammanhållning utan också för andra länder i vårt område.

Historien visar med all önskvärd tydlighet hur fruktansvärda följderna för mänskligheten kan bli av separatistiska splittringsförsök, uppmuntrade och uppbackade av främmande intressen.

I detta läge vill vi som skriver under detta upprop visa vårt stöd för president Evo Morales Aymas regering, för dess förändringspolitik och för det bolivianska folkets suveräna grundlagsprocess. Samtidigt tar vi avstånd från den så kallade Autonoma Stadgan för Santa Cruz för dess grundlagsvidriga karaktär och dess hot mot en av Vårt Amerikas nationer.

Vi uppmanar alla goda krafter att tillsammans höja sina röster för att på alla möjliga vägar och sätt fördöma detta försök att splittra och undergräva ett land i en historisk tid för Latinamerika.

söndag, april 20, 2008

Vänstern på väg att segra i Paraguay

Alla prognoser ger vänsterkandidaten Fernando Lugo segern i presidentvalet i Paraguay. Lugo är fd katolsk biskop och en populär ledare för den breda vänsteralliansen Alianza Patriótica para el Cambio. Högern som styrt Paraguay i över 50 år, bland annat under diktatorn Stroessner, väntas gå ett hårt valnederlag till mötes. Vänsteralliansens valprogram är omfattande, från jordreform till demokratiseringen av maktstrukturerna, i ett land där ca 40 % av befolkningen lever i fattigdom och med 1,2 miljoner i extrem fattigdom.