Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, januari 15, 2016

Plan B in Europe

En ny kraftsamling för ett annat EUropa tar nu form. Initiativet A plan B in Europe kommer från den tidigare grekiske finansministern Yanis Varoufakis och ett flertal ledande opinionsbildare och politiska personligheter i Europa som Tysklands f d finansminister Oskar Lafontaine, Barcelonas borgmästare Ada Colau, forskaren Susan George, Italiens tidigare finansminister och EU-parlamentarikern Stefano Fassina, Zoé Konstantopoulou tidigare ordförande i det grekiska parlamentet m fl

Varoufakis m fl menar att det avtalet som EU/trojkan tvingade på Tsipras i Grekland innebär i realiteten en finansiell statskupp. Euro är idag ett ekonomiskt verktyg för att dominera Europa och ett sådant Europa genererar bara social dumping, massarbetslöshet och stigmatisering mot Europas periferier. EU har förvandlats till en agent för högerextrema och ett redskap för att upphäva demokratin. Jean-Claude Juncker "There can be no democratic choice against the European treaties" är en nyliberal version av en "begränsad suveränitet".

Varoufakis m fl vill bryta med detta EUropa och återuppbygga ett nytt europeiskt samarbete mellan folken och länderna. De föreslår en plan A för ett demokratiskt Europa som innebär
1. En omförhandling av EU:s fördrag
2. Avskaffa det informella organet Eurogroup som idag styr medlemsländernas ekonomi
3. Avslöja och omformulera ECB:s politiska roll

Plan B in Europe menar att de antidemokratiska krafterna har en Plan B för underordna att medlemsstaternas folkvalda regeringar så som de gjorde med Grekland. Mot denna Plan B behövs en
Plan B som sätter majoritetens intressen främst och som gör motstånd mot nuvarande ordning.

Plan B in Europe kommer under januari och februari i år att anordna konferenser i Berlin, Paris, Madrid m fl Läs mer här