Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, januari 14, 2014

Jämnt lopp i El Salvador

1. Mindre än en månad kvar till presidentvalet i El Salvador (2 februari) leder vänsterpartiet FMLN i mätningarna. Högertidningen La Página publicerade i början av januari en viktad mätning där FMLN får 34,8 % mot högerpartiet Arena med 32,2 %, trea är liberala alliansen (och en utbrytning från Arena) Unidad med 14,8%. 6 av 10 senaste mätningar i landet ger FMLN segern med 5-10% över Arena, en 7:e visar på ett jämnt lopp och 3 mätningar ger Arena en knapp seger.

2. FMLN vann förra presidentvalet med Mauricio Funes, en populär och oberoende TV- journalist utan kopplingar till FMLN. Till detta val ställer FMLN upp med en kandidat från sina egna led, en historisk ledare från gamla gerillan som under Funes varit både vicepresident och utbildningsminister, Salvador Sanchez Cerén. Han är favorit inför presidentvalet. Dessutom befinner sig vänsterpartiet efter första mandatperioden vid makten i ett starkt läge. Inte bara politiskt utan också ekonomiskt med ALBA-samarbetet som man använt för att bygga upp ett nätverk med investeringar riktade till kooperativ, småbönder och småföretagare. De utgör en effektiv motpol till storföretagen som haft stort inflytande under tiden Arena styrde landet.

3. Funes och FMLN:s period vid makten bedöms från alla håll som lyckad. Den avgående presidenten Mauricio Funes har lyckas bra med att tackla de akuta sociala problemen med populära åtgärder som ett glas mjölk och skolmaterial till barnen, sociala program, ungdomssatsningar och stöd riktat till landsbygden och småjordbruket. Funes-regeringen kan visa att både kriminaliteten och arbetslösheten har minskat. Från sociala rörelser och vänstern kritiseras Funes för att inte utmanat den ekonomiska makten och inte gått emot frihandelsavtalen med både USA och EU, för sitt närmande till liberala grupper, för att inte allierat sig med övriga vänsterregeringar i Latinamerika och för sitt samarbete med USA. Kvar finns strukturella problem som orsakar ojämlikhet och fattigdom. Likaså är kriminaliteten och osäkerheten stora samhällsproblem.

4. Den traditionella högern i Arena är starkt försvagad. Flera ledande politiker, parlamentariker, borgmästare m fl har gått ur partiet och bildat ett nytt parti GANA och ställer nu upp med egen presidentkandidat (tidigare presidenten Saca) i en allians som heter UNIDAD. Arena är nu också indragen i en korruptionshärva där Francisco Flores, fd president (1999-2004) och kampanjgeneral för Arenas kandidat Quijano, är inblandad i. Över 10 miljoner dollar i form av ”bistånd” som Taiwan ska ha skänkt landet (för El Salvadors stöd till Taiwans ”rätt” till självständighet) har aldrig bokförts och ska ha försvunnit (till Flores bankkonto på Bahamas). Trots alla bakslag har Arena fortfarande en maktposition i viktiga provinser och starkt stöd bland rika salvadoraner, hos storbolagen och storgodsägare och i huvudstaden San Salvador.

5. En liberal allians UNIDAD har bildats bestående av gamla Arena-politiker i utbrytarpartiet GANA, kristdemokrater och andra högerkrafter som PCN. Alliansen UNIDAD har idag i parlamentet en vågmästarroll. Eftersom varken FMLN eller Arena kommer att komma upp i 50 % i första valomgången i presidentvalet, kommer UNIDAD med sina 14 % att inför andra valomgången förhandla sig fram till viktiga maktpositioner och nyckelroller. Deras presidentkandidaten Saca var tidigare president i El Salvador (2004-2009) och ledande inom Arena. Allt pekar på att UNIDAD kommer att ”stödja” FMLN i den andra valomgången, dels för att under nuvarande mandatperiod har presidenten Mauricio Funes och FMLN hittat fram till samarbete med GANA och dels för att en försvagning av Arena möjliggör på sikt GANA:s (UNIDAD:s) positionering som ledande högerparti i landet.