Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, januari 29, 2009

Presidenternas dag pa WSF

Tredje dagen pa WSF har dominerats av presidenternas intag i Belem. Evo, Lugo, Correa, Chavez och Lula har kommit till stan och det marks. Forutom polispadraget och avsparrningar, har delar av forumet kretsat kring deras deltagande. Sjalv var jag pa MST:s stora evenemang med presidenterna och folkrorelserna. Alla var dar utom Lula som inte var bjuden. Trots att man forsokte tona ner detta, ses detta som en viktig markering fran MST och Via Campesina att inte bjuda in honom. Ledaren for MST, Stedile, menade att de inte utesluter nan men att de sedan tidigare for samtal med presidenterna om alternativ till nyliberalismen, det borjade med Chavez i forumet i Porto Alegre, med bade Chavez och Evo i Wien under EU-Latinamerika toppmotet, och nu ocksa med Correa och Lugo. Lulas parti PT och landsorganisationen CUT anordnar nu pa kvallen ett stort mote med Lula och med de ovriga presidenterna. Det ar konkurrerande aktiviteter och speglar besvikelsen som finns bland folkrorelserna med Lula som de menar inte forandrat sarskilt mycket och inriktat sig pa att gora Brasilien till en stormakt i varlden, jordreformen har kommit av sig, inga stora strukturforandringar har kommit till, exportinriktad ekonomi fortsatter att vara motor i ekonomin, agrobranseln som etanol drivs pa av Lula och transnationella bolag trots stor kritik fran bonde- och lantarbetarorganisationer. Jag traffade pa bussen igar ordforanden for bondeorganisationen Fetraff, som ar ett stort forbund med 600 tusen medlemmar inom CUT som star Lula nara (han har tidigare varit ordforande for CUT)och han var inte snall med sin kritik mot presidenten.

Motet med presidenterna och folkrorelserna var ratt folkligt utan mycket formaliteter. Det borjade med att Correa holl i showen medan vi vantade pa Chavez och Evo. Han sjong allt fran boleros till Hasta siempre comandante Che Guevara (med knuten nave), nar Chavez gjorde entre blev det duett med Correa i en bolero.
Den forsta som pratade var en representant for internationella kvinnomarschen som pratade om det viktiga att fa in kvinnornas rattigheter i vansterns agendan, aven ratten till abort. Turen gick sedan till det stora sociala natverket Alianza Social Continental som lyfte fram folkrorelseperspektivet.

Correa inledde med att paminna om att det ar inte mer an tio ar sedan som nyliberalismen styrde Latinamerika, att ingen kunde forutspa att fyra progressiva presidenter skulle sitta pa WSF idag. Att det behovs ett alternativ och det ar det sa kallade "socialismen XXI-sekel". Han var noga med att saga att det ar en annan socialism an real socialismen fran Osteuropa, som aldrig ifragesatte kapitalismens utvecklingstanken. Den nya socialismen ar fredligt och miljoinriktat. Correa som ar utbildad ekononom i Chicago menade att nyliberalismens kris som alltid med kapitalismens kriser kommer att fa betalas av de fattiga. Och att det nu kravs kollektiva losningar, langsiktigt planerade losningar, med staten som garant och att kapitalet underordnar sig manskligheten. Han pratade om losningar for Latinamerika som banken Bancosur, ett regionalt mynt som gor kontinenten oberoende av dollarn och aven att utveckla politiska forum utan USA:s inblandning.

Lugo fran Paraguay sa att han deltagit pa WSF tidigare som prast och att hans utgangspunkt ar att det ar de sociala rorelserna som ar pelaren for samhallsforandringarna, att de i Paraguay kunnat besegra de konservativa krafterna men att det behovs mer for att bygga upp ett alternativ, Lugo kritiserade hart Brasilien for att inte omforhandla avtal som skrevs under diktaturen och mycket diplomatiskt kritiserade Lulas och Brasiliens roll i Latinamerika.

Stortjubel utbrot nar Evo tog ordet, han ar omtyckt av WSF och de latinamerikanska folkrorelserna, "Evo amigo, el pueblo esta contigo". Han borjade med att saga att hans larare i kampen finns pa forumet, att han inte vill kanna sig bjuden till WSF utan vill fortfarande vara en del av det.

Chavez blev sista talaren och skamtade som vanligt med presidenterna, han sa att en annan varld ar mojlig, tillade att en annan varld ar nodvandig och att en annan varld ar pa vag att byggas upp i Latinamerika. Att man maste vara feminist for att vara socialist. Han pratade om ALBA som han sa var ett bus som Fidel Castro och han kommit pa nar de var pa Isla Margarita. Att Evo kom pa det samarbetet bar som namn Folkens Ekonomiska Avtal.

MST:s Stedile avslutade evenemanget med att kritisera presidententerna for att inte leverera mer pa deras toppmoten (senast i Brasilien), folk kan inte vanta mer och det gar inte att fortsatta ge kapitalismen medicin utan maste bekampas fran roten, strukturen.

tisdag, januari 27, 2009

WSF invigning idag!

I Belem forbereder sig hundratusentals manniskor for starten av varldens storsta o unika samling for rattvisa och motstand. Klockan tre invigs World Social forum med det som kommer sakert att bli varldens storsta demonstration. Overallt gar folk med sina WSF handvaskor, pa kafeer, torg och vid floden Guarana sitter folk med programmen for att hitta ratt i de tusentals programpunkter. Igar kvall hade vi mote med en grupp deltagare fran latinamerikagrupperna och utbytespraktikanter fran fokshogskolan Biskops arno som ska filma forumet. Med pa motet fanns latinamerikagruppernas forumpraktikanter som bor pa MST och Via Campesinas lager och som har hjalpt till med forberedelserna. Jag traffade aven pa tre engagerade kvinnor fran svenska kvinnors vansterforbund SKV som ocksa ar har, bl a fredsaktivisten Agneta Norberg. Vi hade ett mote med ursprungsfolkens natverk Coodinadora Andina CAOI och med dess ordforande Miguel palacin, de var mycket forvantansfulla infor WSF. CAOI har kort igang en diskusion med intellektuella om alternativ till nyliberalismen, det ar forsta gangen de i organiserad form ger sig in i en san diskussion. Med sig har de tva centrala bregrepp Estado plurinacional, stat med manga olika nationaliteter som ocksa inbegriper territorium samt en annan "utvecklings"form som har som namn Buen vivir (att leva bra eller val)

Gick igenom programmet och till Belem kommer bl a Naomi Klein, Noam chomsky, Ignacio Ramonet, MST Stedile, Marta Harnecker, Eduardo Galeano, Frei Betyo, Leonardo Boff Michaelo Hart, Immanuel Wallerstein, Francois Houtart, Walden Bello Boaventura de sousa Santos.

Nu ska jag pa ett besok pa MST och Via Campesina lager, dar ska jag traffa nagra representanter for MST och sakert andra aktivister.

måndag, januari 26, 2009

WSF - 2 imorgon borjar det

Det ar imorgon allting kor igang, men redan nu ar Belem invaderad av folk fran alla hall och kanter. Det ar alla mojliga manniskor och organisationer. Pa vag hit stottade jag ihop med ett gang fran Frankrike som arbetar med rattvis handel och inriktar sitt arbete just pa Palestina. Vi traffade ocksa Roberto Espinoza fran ursprungsfolksnatverket Coordinadora Andina (CAOI) som aven var igar i den stora regionala tidningen eftersom de mobiliserar flera tusen ursprungsfolk fran Bolivia, Peru, Ecuador, Chile, Colombia, Brasilien och framforallt fran Amazonas. Nar vi igar gick for att hamta ut vara akrediteringarna traffade vi pa flera svenska deltagare, gamla bekanta fran European Social Forum som nu arbetar pa WSF. Idag har vi precis haft ett mote med Via Campesina-Latinamerika. Via Campesina ar en av mest intressanta globala rorelserna just nu. VC samlar lantarbetarna och smabonder i varlden, brasilianska MST ar en drivande rorelse inom VC. De mobiliserar for fullt med lager och enormt mycket aktiviteter.

WSF-2009 forvantas bli det storsta hittills med 120-200 000 deltagare och over 5 000 olika aktiviter. Bland teman finns social rattvisa och nyliberalismens kris, Amazonas som har en egen avdelning, liksom 50 ar av den kubanska revolutionen. Hit kommer de alla de rorelser som vill forandra och besegra nyliberalismen. Hit kommer aven Lula, liksom Evo, Correa, Lugo och Chavez. Demonstrationen pa lordag kommer att horas anda till Davos dar magnater, de rika makthavarna och statscheferna ska traffas i stangda dorrar for att diskutera varldens "problem". I forumet ar alla dorrar oppna och alla har ratt att yttra sig oavsett maktposition eller tjockleken pa planboken.

lördag, januari 24, 2009

World Social Forum, 1:a rapporten

Dax igen for World Social Forum, varldens storsta samling av folkrorelser och sociala organisationer. I ar anordnas forumet aterigen i Latinamerika efter Naorobi i Kenya for 2 ar sedan. Och vi ar tillbaka i Brasilien dar forumet foddes. Tidigare har forumet varit i Porto Alegre men i ar ar traffen uppe i nordvastra Brasilien, Belem. Forumet varar i en vecka, mellan den 27 januari till 1 februari, och innehaller kanske det storsta programmet nagonsin i forumsammanhang.

Jag raknar med att det blir kaotiskt och rorigt, som det ska vara i ett forum, natverk fran alla mojliga hall traffas for att putsa till en plattform eller planera nasta varldsomfattande aktivitet.
Ga garna in pa hemsidan for att ta del av programmet.

Sjalv ska jag i egenskap av ordforande i latinamerikagrupperna halla till med ett natverk av europeiska och latinamerikanska folkrorelseorganisationer (bl a Via campasina, Coordinadora andina, MST) Enlazando Alternativas som anordnar traffar och seminarier om frihandelsavtal mellan EU och latinamerika (orattvisa sa klart), migrationen till Europa och villkoren for utan papper, Transnationella bolag i Latinamerika, alternativ till nyliberalism mm. Jag ska vara vara med i en panel om frihandelsavtal.
Extra kul i ar ar att MST, de jordlosas folkrorelse i Brasilien, fyller 25 ar och det ska firas overallt i Brasilien och pa forumet, och ocksa att ursprungsfolksrorelsen mobiliserat over hela kontineneten infor WSF och flaggat med att de i arets forum ska satsa rejalt med seminarier, aktiviteter, demonstrationer.

måndag, januari 19, 2009

Svenskt upprop: Krigsförbrytelser i Gaza måste utredas

Sven-Eric Liedman, Paulina de los Reyes och Anders Neergaard och andra akademiker har tagit initiativ till ett upprop som kräver att den svenska regeringen måste agera för att påskynda utredningen av krigsförbrytelserna i Gaza.

"Vi anser att det internationella samfundet har en skyldighet att upprätthålla den humanitära rättens verkningskraft och att stoppa den strafflöshet som hittills har resulterat i en eskalering av våldet. Vi anser också att det är viktigt att utkräva ansvar där det hör hemma, hos de politiker och militärer som har fattat de avgörande besluten – inte minst för att förebygga en kollektiv moralisk bestraffning av det israeliska folket. Till sist vill vi framhålla att en grundlig utredning av krigsförbrytelser är en nödvändig förutsättning för en framtida försoningsprocess som kan leda till varaktig fred mellan Israel och Palestina".

Om du vill skriva under maila till Gazaupprop@yahoo.se

Vänsterseger i El Salvador

Det salvadoranska vänsterpartiet FMLN är på väg att vinna kommun- och parlamentsvalen i El Salvador. Enligt den första prognosen från valmyndigheten kommer den gamla gerillan FMLN få över 43% av rösterna i parlamentsvalet och vinna över 80 kommuner. Det regerande högerpartiet ARENA får 37 % och kommer därmed för första gången efter fredsavtalet 1992 att förlora sin ställning som landets största parti. Enda trösten för högern är seger i huvudstaden. Valsegern kommer att stärka FMLN:s chanser i det kommande presidentvalet den 18 mars. FMLN:s presidentkandidat Mauricio Funes leder opinionsundersökningarna med 10-15 %.

fredag, januari 16, 2009

Vapenvila i Gaza - till vilket pris?

När Israels militära angrepp mot Gaza tar en ny vända med en markoffensiv med större risker för egna förluster och därmed inte lika fördelaktig för den egna hemmaopinionen, är det bråttom för Israel, USA och Egypten att uppnå en "vapenvila" med palestinierna. Obamas tillträde den 20 januari, Israels val i februari och trycket från den internationella opinionen finns också med i bilden när krigsstrategerna ska nu måla upp en bild av Israel som fredssökande. Egypternas förslag för en vapenvila, väl förankrad i Israel och USA, är ingalunda en grund för en mer varaktig lösning utan snarare vill befästa palestiniernas underordning, Gazas belägring och stärka Israel som ockupationsmakt. Det så kallade "internationella samfundet" rör nu i alla trådar för att få till en vapenvila på bekostnad av palestinierna, till vilket pris som helst.

Sami Makboul från Palestinska föreningen skriver i Flamman om en mediebild som målas upp av att både Hamas och Israel förkastar säkerhetsrådets resolution om vapenvila, och att palestinierna och Israel därför är lika goda kålsupare.

" Det som bilden inte förtäljer är att säkerhetsrådets resolution 1860 kommit till efter flera omgångar av USA:s veton. Det som har kommit ut är en helt urvattnad version.

För det första så är resolutionen inte förankrad i internationell rätt och kringgår därför palestiniernas grundläggande rättigheter.

För det andra så bortser den från maktförhållandet mellan ockupationsmakten och palestinierna i Gaza. Offren bär skulden – palestinierna har sig själva att skylla för Israels massakrer.

För det tredje så angrips bara symptomen. Utgångspunkten i den så kallade vapenvilan – som om det skulle vara ett krig mellan två jämnstarka arméer och inte krigsförbrytelser – är den starkes rätt. Resolutionen söker normalisera maktförhållandet mellan palestinierna och den israeliska staten."

torsdag, januari 15, 2009

Bolivia och Venezuela bryter diplomatiska relationer med Israel

Bolivia och Venezuela meddelade igår att länderna bryter alla diplomatiska relationer med Israel. Bolivias president Evo Morales menade att Israel gör sig skyldig till brott mot mänskligheten. Chavez sa igår att Israes illgärningar kommer att anmälas till den internationella domstolen i Haag.

onsdag, januari 14, 2009

Stoppa matchen Israel-Sverige

Den 6-8 mars möts Sverige- Israel i Davis Cuptennisen i Baltiska Hallen, Malmö. Och kampanjen Stoppa matchen har nu dragit igång. Bakom kampanjen står "Nätverket mot Israels krig och ockupation", en samling organisationer som står bakom de senaste veckornas demonstrationer och protester mot kriget i Gaza.

Annars var kampanjen Stoppa Matchen ett viktigt inslag i kampen mot Pinochet-diktaturen då Chile mötte Sverige i Davis Cup i Båstad 1975.

Kolla in deras hemsida

torsdag, januari 08, 2009

Palestiniernas brev till Carl Bildt

Öppet brev till utrikesminister Carl Bildt:

- Du kan göra en skillnad!

1. Fördöm Israels utdragna massaker på civilbefolkningen i Gaza.
2. Lägg ner de dubbla måttstockarna. Internationella lagar och konventioner måste även gälla ockupationsmakten Israel. Utsätt Israel för påtryckningar, tillämpa samma principer som Sverige gör mot andra stater – använd sanktioner.
3. Bryt blockaden av Gaza. Mänskliga rättigheter omfattar även palestinierna hävda dessa inte bara i ord utan också i handling.

Israels och USA:s budskap till Gaza är: Uppför ni er inte och låter er ockuperas, så belägrar vi er och bygger murar. Och om ni gör det minsta av motstånd så svälter vi ut er. Och om ni fortfarande inte går ned på knä kommer vi ta ifrån er all säkerhet, all frihet och all trygghet. Vi kommer att börja med att beröva er vatten och el. Vi kommer att hålla er i ett strupgrepp och släppa in endast den mat och de mediciner som bara precis håller er vid liv. Därefter utsätter vi er för ett urskillningslöst våld med världens 5:e största vapenmakt. Ni är helt i vårt våld. Vi beskjuter era sjukhus och skolor med världens mest avancerade vapen. Vi bombar era bostadsområden och flyktingläger med F16-plan. Vi demolerar era åkrar och era marknader med våra pansarvagnar och bulldozrar. Vi kommer att göra detta i vågor till dess att ni kapitulerar. Till dess att ni gett upp era rättigheter och accepterat oss som herrefolk.

Carl Bildt, sluta upp med att frånsäga dig ditt ansvar genom att vänta på USA. Du kan som Sveriges utrikesminister välja att ge palestinierna ett annat budskap. Ockupationsmakten Israel utkämpar inte ett krig med "Hamasmän i Gaza" som du eller medier som Dagens nyheter väljer att skildra det. Det är hela Gazas befolkning som drabbas och lider. Behöver det sägas att det palestinska folket består av individer? Av barn, kvinnor, studenter, bönder, gamla, arbetare, ingenjörer, kulturarbetare, lärare, poliser, sjuksköterskor, läkare, jurister – människor av kött och blod? Gaza är inte Hamas eller namnet på en raket. Gaza är dess befolkning samt idag världens fattigaste och mest tätbebodda område som till stora delar består av flyktingläger. Det är i detta människomyller, i detta fängelse omgärdat av taggtråd och åtta meter höga betongmurar, som den israeliska dödsmaskinen opererar. Människorättsorganisationer rapporterar att det stora flertalet av de 660 dödade och 3 000 sårade är civila och att 30 procent är barn!

Ockupationen kommer att hävas en vacker dag. Murarna kommer att rivas. Det rasistiska systemet kommer att raseras. Det är inte på känslomässiga grunder vi hävdar detta utan av övertygelse och tillförsikt. Varken ockupationsmaktens våld, hycklande makthavare eller palestiniernas tillfälligt usla ledarskap kommer att kunna hejda Palestinas befrielse. Dagen må dröja men den ska komma. Herr utrikesminister, frågan är inte om palestinierna kommer att frigöra sig utan när. Du kan göra en skillnad för att vägen dit ska bli så konstruktiv som möjlig. För att konflikten inte ska sprida sig och för att minska lidandet. Det enda vi begär är att du konsekvent hävdar internationella lagar och mänskliga rättigheter. Att du Carl Bildt visar att Sverige och EU inte givit sitt tysta medgivande till dödandet i Gaza som Europas ledare en gång gjorde mot det judiska ghettot i Warswhava. I praktiken skulle det till exempel innebära att du omedelbart häver Sveriges skamliga vapensamarbete med Israel.

Sami Makboul, viceordförande
Palestinska föreningen i Stockholm

Salam Abuiseifan, ledamot i styrelsen
Palestinska föreningen i Stockholm