Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, januari 29, 2009

Presidenternas dag pa WSF

Tredje dagen pa WSF har dominerats av presidenternas intag i Belem. Evo, Lugo, Correa, Chavez och Lula har kommit till stan och det marks. Forutom polispadraget och avsparrningar, har delar av forumet kretsat kring deras deltagande. Sjalv var jag pa MST:s stora evenemang med presidenterna och folkrorelserna. Alla var dar utom Lula som inte var bjuden. Trots att man forsokte tona ner detta, ses detta som en viktig markering fran MST och Via Campesina att inte bjuda in honom. Ledaren for MST, Stedile, menade att de inte utesluter nan men att de sedan tidigare for samtal med presidenterna om alternativ till nyliberalismen, det borjade med Chavez i forumet i Porto Alegre, med bade Chavez och Evo i Wien under EU-Latinamerika toppmotet, och nu ocksa med Correa och Lugo. Lulas parti PT och landsorganisationen CUT anordnar nu pa kvallen ett stort mote med Lula och med de ovriga presidenterna. Det ar konkurrerande aktiviteter och speglar besvikelsen som finns bland folkrorelserna med Lula som de menar inte forandrat sarskilt mycket och inriktat sig pa att gora Brasilien till en stormakt i varlden, jordreformen har kommit av sig, inga stora strukturforandringar har kommit till, exportinriktad ekonomi fortsatter att vara motor i ekonomin, agrobranseln som etanol drivs pa av Lula och transnationella bolag trots stor kritik fran bonde- och lantarbetarorganisationer. Jag traffade pa bussen igar ordforanden for bondeorganisationen Fetraff, som ar ett stort forbund med 600 tusen medlemmar inom CUT som star Lula nara (han har tidigare varit ordforande for CUT)och han var inte snall med sin kritik mot presidenten.

Motet med presidenterna och folkrorelserna var ratt folkligt utan mycket formaliteter. Det borjade med att Correa holl i showen medan vi vantade pa Chavez och Evo. Han sjong allt fran boleros till Hasta siempre comandante Che Guevara (med knuten nave), nar Chavez gjorde entre blev det duett med Correa i en bolero.
Den forsta som pratade var en representant for internationella kvinnomarschen som pratade om det viktiga att fa in kvinnornas rattigheter i vansterns agendan, aven ratten till abort. Turen gick sedan till det stora sociala natverket Alianza Social Continental som lyfte fram folkrorelseperspektivet.

Correa inledde med att paminna om att det ar inte mer an tio ar sedan som nyliberalismen styrde Latinamerika, att ingen kunde forutspa att fyra progressiva presidenter skulle sitta pa WSF idag. Att det behovs ett alternativ och det ar det sa kallade "socialismen XXI-sekel". Han var noga med att saga att det ar en annan socialism an real socialismen fran Osteuropa, som aldrig ifragesatte kapitalismens utvecklingstanken. Den nya socialismen ar fredligt och miljoinriktat. Correa som ar utbildad ekononom i Chicago menade att nyliberalismens kris som alltid med kapitalismens kriser kommer att fa betalas av de fattiga. Och att det nu kravs kollektiva losningar, langsiktigt planerade losningar, med staten som garant och att kapitalet underordnar sig manskligheten. Han pratade om losningar for Latinamerika som banken Bancosur, ett regionalt mynt som gor kontinenten oberoende av dollarn och aven att utveckla politiska forum utan USA:s inblandning.

Lugo fran Paraguay sa att han deltagit pa WSF tidigare som prast och att hans utgangspunkt ar att det ar de sociala rorelserna som ar pelaren for samhallsforandringarna, att de i Paraguay kunnat besegra de konservativa krafterna men att det behovs mer for att bygga upp ett alternativ, Lugo kritiserade hart Brasilien for att inte omforhandla avtal som skrevs under diktaturen och mycket diplomatiskt kritiserade Lulas och Brasiliens roll i Latinamerika.

Stortjubel utbrot nar Evo tog ordet, han ar omtyckt av WSF och de latinamerikanska folkrorelserna, "Evo amigo, el pueblo esta contigo". Han borjade med att saga att hans larare i kampen finns pa forumet, att han inte vill kanna sig bjuden till WSF utan vill fortfarande vara en del av det.

Chavez blev sista talaren och skamtade som vanligt med presidenterna, han sa att en annan varld ar mojlig, tillade att en annan varld ar nodvandig och att en annan varld ar pa vag att byggas upp i Latinamerika. Att man maste vara feminist for att vara socialist. Han pratade om ALBA som han sa var ett bus som Fidel Castro och han kommit pa nar de var pa Isla Margarita. Att Evo kom pa det samarbetet bar som namn Folkens Ekonomiska Avtal.

MST:s Stedile avslutade evenemanget med att kritisera presidententerna for att inte leverera mer pa deras toppmoten (senast i Brasilien), folk kan inte vanta mer och det gar inte att fortsatta ge kapitalismen medicin utan maste bekampas fran roten, strukturen.

Inga kommentarer: