Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, januari 08, 2009

Palestiniernas brev till Carl Bildt

Öppet brev till utrikesminister Carl Bildt:

- Du kan göra en skillnad!

1. Fördöm Israels utdragna massaker på civilbefolkningen i Gaza.
2. Lägg ner de dubbla måttstockarna. Internationella lagar och konventioner måste även gälla ockupationsmakten Israel. Utsätt Israel för påtryckningar, tillämpa samma principer som Sverige gör mot andra stater – använd sanktioner.
3. Bryt blockaden av Gaza. Mänskliga rättigheter omfattar även palestinierna hävda dessa inte bara i ord utan också i handling.

Israels och USA:s budskap till Gaza är: Uppför ni er inte och låter er ockuperas, så belägrar vi er och bygger murar. Och om ni gör det minsta av motstånd så svälter vi ut er. Och om ni fortfarande inte går ned på knä kommer vi ta ifrån er all säkerhet, all frihet och all trygghet. Vi kommer att börja med att beröva er vatten och el. Vi kommer att hålla er i ett strupgrepp och släppa in endast den mat och de mediciner som bara precis håller er vid liv. Därefter utsätter vi er för ett urskillningslöst våld med världens 5:e största vapenmakt. Ni är helt i vårt våld. Vi beskjuter era sjukhus och skolor med världens mest avancerade vapen. Vi bombar era bostadsområden och flyktingläger med F16-plan. Vi demolerar era åkrar och era marknader med våra pansarvagnar och bulldozrar. Vi kommer att göra detta i vågor till dess att ni kapitulerar. Till dess att ni gett upp era rättigheter och accepterat oss som herrefolk.

Carl Bildt, sluta upp med att frånsäga dig ditt ansvar genom att vänta på USA. Du kan som Sveriges utrikesminister välja att ge palestinierna ett annat budskap. Ockupationsmakten Israel utkämpar inte ett krig med "Hamasmän i Gaza" som du eller medier som Dagens nyheter väljer att skildra det. Det är hela Gazas befolkning som drabbas och lider. Behöver det sägas att det palestinska folket består av individer? Av barn, kvinnor, studenter, bönder, gamla, arbetare, ingenjörer, kulturarbetare, lärare, poliser, sjuksköterskor, läkare, jurister – människor av kött och blod? Gaza är inte Hamas eller namnet på en raket. Gaza är dess befolkning samt idag världens fattigaste och mest tätbebodda område som till stora delar består av flyktingläger. Det är i detta människomyller, i detta fängelse omgärdat av taggtråd och åtta meter höga betongmurar, som den israeliska dödsmaskinen opererar. Människorättsorganisationer rapporterar att det stora flertalet av de 660 dödade och 3 000 sårade är civila och att 30 procent är barn!

Ockupationen kommer att hävas en vacker dag. Murarna kommer att rivas. Det rasistiska systemet kommer att raseras. Det är inte på känslomässiga grunder vi hävdar detta utan av övertygelse och tillförsikt. Varken ockupationsmaktens våld, hycklande makthavare eller palestiniernas tillfälligt usla ledarskap kommer att kunna hejda Palestinas befrielse. Dagen må dröja men den ska komma. Herr utrikesminister, frågan är inte om palestinierna kommer att frigöra sig utan när. Du kan göra en skillnad för att vägen dit ska bli så konstruktiv som möjlig. För att konflikten inte ska sprida sig och för att minska lidandet. Det enda vi begär är att du konsekvent hävdar internationella lagar och mänskliga rättigheter. Att du Carl Bildt visar att Sverige och EU inte givit sitt tysta medgivande till dödandet i Gaza som Europas ledare en gång gjorde mot det judiska ghettot i Warswhava. I praktiken skulle det till exempel innebära att du omedelbart häver Sveriges skamliga vapensamarbete med Israel.

Sami Makboul, viceordförande
Palestinska föreningen i Stockholm

Salam Abuiseifan, ledamot i styrelsen
Palestinska föreningen i Stockholm

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra skrivet men varför skulle regeringen gå med på detta?

Det är ju ingen hemlighet att våra politiekr likaså israels ingår i samma mörka rörelser.