Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, januari 16, 2009

Vapenvila i Gaza - till vilket pris?

När Israels militära angrepp mot Gaza tar en ny vända med en markoffensiv med större risker för egna förluster och därmed inte lika fördelaktig för den egna hemmaopinionen, är det bråttom för Israel, USA och Egypten att uppnå en "vapenvila" med palestinierna. Obamas tillträde den 20 januari, Israels val i februari och trycket från den internationella opinionen finns också med i bilden när krigsstrategerna ska nu måla upp en bild av Israel som fredssökande. Egypternas förslag för en vapenvila, väl förankrad i Israel och USA, är ingalunda en grund för en mer varaktig lösning utan snarare vill befästa palestiniernas underordning, Gazas belägring och stärka Israel som ockupationsmakt. Det så kallade "internationella samfundet" rör nu i alla trådar för att få till en vapenvila på bekostnad av palestinierna, till vilket pris som helst.

Sami Makboul från Palestinska föreningen skriver i Flamman om en mediebild som målas upp av att både Hamas och Israel förkastar säkerhetsrådets resolution om vapenvila, och att palestinierna och Israel därför är lika goda kålsupare.

" Det som bilden inte förtäljer är att säkerhetsrådets resolution 1860 kommit till efter flera omgångar av USA:s veton. Det som har kommit ut är en helt urvattnad version.

För det första så är resolutionen inte förankrad i internationell rätt och kringgår därför palestiniernas grundläggande rättigheter.

För det andra så bortser den från maktförhållandet mellan ockupationsmakten och palestinierna i Gaza. Offren bär skulden – palestinierna har sig själva att skylla för Israels massakrer.

För det tredje så angrips bara symptomen. Utgångspunkten i den så kallade vapenvilan – som om det skulle vara ett krig mellan två jämnstarka arméer och inte krigsförbrytelser – är den starkes rätt. Resolutionen söker normalisera maktförhållandet mellan palestinierna och den israeliska staten."