Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, januari 19, 2009

Svenskt upprop: Krigsförbrytelser i Gaza måste utredas

Sven-Eric Liedman, Paulina de los Reyes och Anders Neergaard och andra akademiker har tagit initiativ till ett upprop som kräver att den svenska regeringen måste agera för att påskynda utredningen av krigsförbrytelserna i Gaza.

"Vi anser att det internationella samfundet har en skyldighet att upprätthålla den humanitära rättens verkningskraft och att stoppa den strafflöshet som hittills har resulterat i en eskalering av våldet. Vi anser också att det är viktigt att utkräva ansvar där det hör hemma, hos de politiker och militärer som har fattat de avgörande besluten – inte minst för att förebygga en kollektiv moralisk bestraffning av det israeliska folket. Till sist vill vi framhålla att en grundlig utredning av krigsförbrytelser är en nödvändig förutsättning för en framtida försoningsprocess som kan leda till varaktig fred mellan Israel och Palestina".

Om du vill skriva under maila till Gazaupprop@yahoo.se

Inga kommentarer: