Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, oktober 30, 2009

Regionalt schackspel i Honduras

Det har varit som ett regionalt schackspel i Honduras sedan statskuppen i juni. Bakom kulisserna har många dragit sina trådar, inte minst stormakten USA.
Länge försökte kuppmakarna stanna kvar vid makten och legitimera statskuppen med ett riggat "val". Men de stora mobiliseringar och det internationella trycket, inte minst från ett enat Latinamerika, har fått kuppmakarna och den politiska och ekonomiska makten som genomförde kuppen i Honduras ( men även i regionen) att tänka om.

Så de senaste veckorna har kuppmakarnas förhandlingsgrupp, pressade av USA och Costa Ricas president, fått ge sig på de flesta punkterna, men ändå förhalat processen. Allt med avsikt att närma sig så mycket så möjligt "valet" den 29 november.

Men Zelayas magnifika inresa till Honduras och från den braslianska ambassaden leda förhandlingarna samt den fortsatta massiva mobiliseringen för demokratin fick kuppmakarna att haja till att det inte skulle gå så lätt att legitimera och stabilisera statskuppen. USA:s direkta intåg i konflikten nu i veckan med besöket av högsta chefen för Latinamerika Thomas Shannon tvingade fram en öppning.

Nu har parterna skrivit under ett avtal på 8 punkter som USA och Costa Rica drivit för att "lösa" konflikten
  1. Försoningsregering
  2. Nej till politisk straffrihet (eller amnesti)
  3. Inga krav på Nationell församling för en ny Konstitution
  4. Val den 29 november
  5. Försvarsmakten leder Valmyndigheten och därmed kontrollerar valet
  6. Zelaya återinsätts, om Parlamentet godkänner
  7. en sanningskommission och en internationell bevakningskommission inrättas
  8. Internationella sanktioner mot landet upphävs

För Zelaya och för de demokratiska krafter är inte avtalet det bästa i alla världar, framförallt om försvarsmakten som var del i statskuppen ska kontrollera valet i november. Försoningsregeringen kommer att bestå även av krafter som stödde statskuppen och det är kort tid för att förbereda sig inför valet i november. Avtalet har ändå varit USA:s kort för att lösa "krisen" och ska tolkas som en utväg för kuppmakarna och högern inför alternativet att ha blivit störtade av folkmassan och det internationella trycket. 

På plus sidan finns bl a

- För Latinamerika är det en tydlig signal om att en statskupp i regionen inte kommer att lyckas. Ingen yttre makt (överflödigt med namn, ni förstår) har öppet vågat stödja statskuppen. Jämför med statskupp i Latinamerika under 1960- och 70-talet och nu senast statskuppen i Venezuela år 2002 då USA och andra hann skickat ut gratulationsmeddelanden till kuppmakarna.  

- Den folkliga rörelsen har lyckas positionera sig och organisera sig i en bred nationell front Frente Nacional de Resistencia en contra del Golpe de Estado. Det är första gången nånsin som det honduranska folket lyckas organisera sig utan högerpartiernas (liberalerna och konservativa) inblandning.

- Den nationella fronten har redan nu arbetat fram ett eget politiskt alternativ med presidentkandidat och kandidater till parlamentet. Vad som tidigare var ett val mellan liberaler och konservativa, kan komma nu som i resten av Latinamerika vara ett val mellan progressiva och demokratiska krafter mot högern (från liberaler till fascister).

onsdag, oktober 28, 2009

FN idag: Kuba 187 - USA 3

USA åkte på rejält med stryk när FN:s Generalförsamling fördömde USA:s ekonomiska.handels och finansiella blockad mot Kuba. Endast USA, Israel och ön Palau med 20 000 invånare röstade mot FN:s resolution som kräver att USA ska häva den folkrättsvidriga blockaden mot Kuba. För resolutionen röstade 187 länder. Detta är det 18:e året som FN fördömer USA:s blockad mot den största ön i karibien.
Det var  presidenten John F Kennedy som införde blockadlagen 1961 när USA misslyckades med invasionen i Grisbukten för att störta den kubanska revolutionen. Obama har i år  förlängt blockaden och innebär för Kuba bl a att USA hindrar allt utbyte mellan de två länder men även straffar andra länder och företag i världen som handlar med Kuba. Det är en blockad som kostat Kuba över 90 miljarder dollar och som hindrar den karibiska ön att få tillgång till mediciner, teknologi, datorer och mycket annat som har patent eller den minsta beståndsdelen producerat i USA. 

måndag, oktober 26, 2009

Gammal skåpmat: Fidels syster CIA-agent

En bra nyhet
- Högern i Uruguay åkte återigen på stryk i president och parlamentsvalen. Vänsterkoalitionen Frente Amplios presidentkandidat, den gamle guerrillero Pepe Mujica, fick ca 48 % av rösterna och var nära att få egen majoritet i parlamentets båda kammare. Högern firade (!) igår med champagne att Mujica inte nådde 50 % i fösta valomgången. Den glada högern är här! 

En dålig nyhet
- Obama informerade idag att USA ska investera ca 46 miljoner dollar för att bygga ut militärbasen Palenquero i Colombia. Utöver denna bas kommer USA även att få kontroll över 5 andra baser i Colombia. Det är Obamas och USA:s bidrag till världsfreden.

Ett skämt och gammal skåpmat
- Juanita Castro, Fidel och Raul Castros syster, även kallad i Latinamerika för Juana la loca, Juana den tokiga, "avslöjade" att hon från de första åren av den kubanska revolutionen jobbade för CIA. I Miami har "nyheten" blivit en stor scoop, men det här är gammal skåpmat. När Juana la loca turnerade runt i Latinamerika på 1960 och 70-talet för att svartmåla Fidel Castro och den kubanska revolutionen och varna för "kommunismen" visste alla att hon gick USA:s ärende. Historik är ju när hon kom hon till Chile för att kampanja mot Salvador Allende.  Det är veckans vad var det vi sa!  

tisdag, oktober 20, 2009

spökdollar och ljuset i tunneln, världskrisen

"Krisen-vänder-nu"-kören hörs ju allt tydligare från megafonerna i media och alla möjliga G-formationer. Barack Obama, som leder ett land med en arbetslöshet på 16,9 %, proklamerar att krisen nått botten och finanstrollen och tidigare centralbankschef Alan Greenspan spår en tillväxt på ca 3 % för USA. Även OECD, IMF och världsbanken ser ljuset i tunneln.Tyvärr är det samma "aktörer" som under 2008 försäkrade om att en liten finanskris inom bostadsbranschen inte skulle påverka (först) USA:s och (sedan) världens ekonomi.

Dock finns det andra som ser på läget med andra ögon. Exempelvis Bank for International Settlements (BIS) som är ett samarbetsorgan för 55 centralbanker. I en rapport från september varnar BIS för nya finansiella bubblor och pekar bl a på att handeln med derivat (optioner, terminer och andra "värdepapper") dvs den mest spekulativa delen i finansmarknaden och en del av orsaken till krisen, växte under det andra kvartalet 2009 med 16 %, något som tolkas som en  ny stor "systemrisk".

En annan som inte sjunger med i "nu vänder krisen"-kören är Gerald Celente från Trends Research Institute som menar att en ännu större bubbla är på gång föranledd av USA:s enorma stimulanspaket, på 12,8 biljoner dollar (14 gånger mer än det cirkulerande kapitalet i landet) och nästa i samma storlek som USA:s BNP år 2008 på 14, 2 biljoner dollar. Detta var det första stimulanspaketet i mars. I juni hade paketet fördubblats. Celente menar att stimulanspaketet finansieras med sk "spökdollar" som inte har nåt stöd i den verkliga ekonomin. När och om bubblan återigen spricker kommer inte USA att ha resurser att ta till för att motstå en ny kris.