Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, oktober 20, 2009

spökdollar och ljuset i tunneln, världskrisen

"Krisen-vänder-nu"-kören hörs ju allt tydligare från megafonerna i media och alla möjliga G-formationer. Barack Obama, som leder ett land med en arbetslöshet på 16,9 %, proklamerar att krisen nått botten och finanstrollen och tidigare centralbankschef Alan Greenspan spår en tillväxt på ca 3 % för USA. Även OECD, IMF och världsbanken ser ljuset i tunneln.Tyvärr är det samma "aktörer" som under 2008 försäkrade om att en liten finanskris inom bostadsbranschen inte skulle påverka (först) USA:s och (sedan) världens ekonomi.

Dock finns det andra som ser på läget med andra ögon. Exempelvis Bank for International Settlements (BIS) som är ett samarbetsorgan för 55 centralbanker. I en rapport från september varnar BIS för nya finansiella bubblor och pekar bl a på att handeln med derivat (optioner, terminer och andra "värdepapper") dvs den mest spekulativa delen i finansmarknaden och en del av orsaken till krisen, växte under det andra kvartalet 2009 med 16 %, något som tolkas som en  ny stor "systemrisk".

En annan som inte sjunger med i "nu vänder krisen"-kören är Gerald Celente från Trends Research Institute som menar att en ännu större bubbla är på gång föranledd av USA:s enorma stimulanspaket, på 12,8 biljoner dollar (14 gånger mer än det cirkulerande kapitalet i landet) och nästa i samma storlek som USA:s BNP år 2008 på 14, 2 biljoner dollar. Detta var det första stimulanspaketet i mars. I juni hade paketet fördubblats. Celente menar att stimulanspaketet finansieras med sk "spökdollar" som inte har nåt stöd i den verkliga ekonomin. När och om bubblan återigen spricker kommer inte USA att ha resurser att ta till för att motstå en ny kris. 

Inga kommentarer: