Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, februari 28, 2010

Allvarliga konsekvenser av svensk sojaimport

P1 har idag ett inslag om sojaproduktionen i Brasilien och om de svenska sojaimportörerna. Enligt inslaget skadas eller dör tusentals varje år av de livsfarliga bekämpningsmedel som används för att producera sojan. Mycket av den sojan importeras till Sverige för användning i djurfodret till svenska kor, grisar och kycklingar.

Det finns allvarliga miljö och sociala problem bakom produktionen av sojabönor som importeras och används av svenska fodertillverkarna. Ursprungsfolk och småbönder fördrivs från sina marker. Hälso- och miljöfarliga bekämpningsmedel förstör vattendrag och ökar fallen av cancer och förgiftning hos plantagearbetarna. Det är dags att ställa krav på de svenska importörerna.

Lyssna på inslaget här Kritik mot svenska sojaimportörer - sr.se

Imorgon måndag 1 mars kl 07.20 ska jag debattera i P1 konsekvenserna av sojaimporten.

torsdag, februari 25, 2010

Det kirurgiska kriget

Mattias Hagberg skriver i Aftonbladet om de obemannade spaningsflygplan som utgör grunden för USA:s och NATO:s krigföring och som nu börjar ta över i både Irak och Afghanistan.

"Redan i dag är situationen moraliskt komplicerad. Vilket ansvar har soldaterna som fjärrstyr drönare över Irak, Afghanistan och Pakistan för de människor som dödas? Och kanske framför allt: ökar inte risken för övervåld när man upplever kriget som ett tv-spel? obemannade spaningsflygplan.

Än så länge har den amerikanska militären varit ovillig att diskutera dessa komplicerade frågor. I stället har militären fokuserat på allt det som man anser vara positivt med utvecklingen och framför allt på möjligheten att spara amerikanska liv. Drömmen är, som så många gånger förut, det rena, kirurgiska kriget, utan egna offer. "

Jag har tidigare skrivit om det riskfria kriget här

onsdag, februari 24, 2010

Ny Gemenskap för Latinamerika och Karibien bildas

På ett toppmöte i Cancún, Mexiko, beslutade statscheferna för Latinamerika att bilda en Gemenskap för Latinamerika och Karibien. Det är historisk. En union utan inblandning av USA eller Spanien. Formellt kommer Gemenskapen att bildas nästa år på toppmötet i Caracas eller i Chile år 2012.
Det är ett resultat av många års arbete för att få ihop kontinenten i en gemensam plattform. Tidigare har USA och Spanien stått bakom många av de olika processer, organisationer och toppmöten för att försvara egna intressen och stärka sin ställning i regionen.

Statscheferna beslutade också under toppmötet i Cancun att bidra med 30 miljoner dollar till Haitis återuppbyggnad. Det enda landet som inte var välkommen till toppmötet var Honduras.

söndag, februari 21, 2010

Fattigdomen ökar för första gången på 8 år

Fattigdomen i Latinamerika ökade under 2009 med över 9 miljoner människor. Det innebär att antalet människor som lever i fattigdom i Latinamerika ökat från 180 miljoner till 189 miljoner. Det är 34 % av befolkningen. Den extrema fattigdomen ökade till 76 miljoner, 13,7 % av befolkningen. Det är statistik från FN-organet CEPAL. Världsbankens siffror är ännu dystrare, ökningen av antalet fattiga hamnar runt 14 miljoner. Fattigdomen slår hårdast mot kvinnor och barn. För varje fattig vuxen går 1,7 barn i samma situation och för kvinnorna är det 1,15. Siffran är högre exempelvis i Costa Rica 1, 30 och i Chile 1, 24. Det är ett trendbrott.
I cirka åtta år har annars fattigdomen i Latinamerika minskat stadigt. Framförallt en bättre fördelning av resurserna, en markant ökning av de sociala utgifterna (ca 18 % av de offentliga utgifterna i regionen) och utbyggnaden av sociala program gjorde det möjligt för över 41 miljoner människor att sig ut ur fattigdomen. Förbi var nyliberalismen decennier. Enligt CEPAL lyckades alla länder på världens mest ojämlika kontinent, med undantag för Colombia, Guatemala och Dominikanska Republiken, att minska ojämlikheten.
Vanligtvis pekas den internationella finanskrisen och en nedgång av råvarupriserna ut som orsaker till ökningen av fattigdomen. Som att det skulle handla enbart om en ovanlig dålig konjunktur i den rika världen. Det förklarar dock inte den tydliga sårbarheten utan gör den bara mer påfallande.
Både finanskrisen och prisfallet för exportvarorna slår hårt mot Latinamerika och ökar fattigdomen pga av en strukturell beroendeställning. Gentemot de transnationella bolagen som har en tydlig dominans över kontinentens ekonomier, och som gör att beslut som tas centralt i moderbolagen i den rika världen drabbar Latinamerika med massuppsägningar, fallande efterfrågan och avbrutna investeringar. Och beroende gentemot det internationella finanssystemet som med stöd av en aggressiv avregleringspolitik legitimerar en allt mer riskablare spekulation i Latinamerika. Krisen visar att de latinamerikanska länderna (t ex Mexiko) som är mest beroende av finanssystemet drabbas hårdast.

torsdag, februari 18, 2010

Cold Response - tyst respons från media

9 000 soldater från 14 länder deltar i NATOs militära övningen Cold Response som startade idag fram till den 4 mars. Nytt är att det är första gången en NATO-övning sker på svensk mark och med svenska soldater. Ca 1 000 svenskar deltar inom ramen för Nordic Defence Cooperation.
Annars har denna kanske största NATO-övningen någonsin i Sverige gått medierna förbi som om det inte hänt. P1 nyhetsmorgon rapporterade idag om en nordisk övning utan att nämnda att det är NATO som står bakom. SVT har inte uppmärksammat den alls. En grupp aktivister står nu varje dag utanför TV-huset med en banderoll NATO ÄR I SVERIGE. VAR ÄR SVT & SR?

måndag, februari 15, 2010

Vem sörjer de 12 döda civila afghaner från gårdagens attack?

Raketen från USA:s High Mobility Artellery Rocket System (HiMARS) slog "fel" och dödade igår söndag 12 civila afghaner. Det erkände Generalen Stanley McChrystal som bad offentligt Karzai (sic) om ursäkt för misstaget. Samtidigt rapporteras att ockupationstrupperna förhindrar Röda Korset att föra ut de sårade från den belägrade staden. Men invasionen av regionen Marjah fortsätter sa generalen. Marjah är en av få områden som ockupationstrupperna aldrig kunnat kontrollera. När "arbetet" är färdigt kommer den av Karzai utvald guvernör Haji Zair att installeras för att styra området.
Den militära intensiteten påminner om när USA-trupperna invaderade irakiska Fallujah 2005 som utplånade staden. Man stängde av Fallujah och bombade sönder bostäder, sjukhus, vattenanläggningarna. Ännu vet man inte hur många som dog under belägringen av Fallujah.

torsdag, februari 11, 2010

"Min fiendes fiende är min vän" i fallet Iran

I fallet Iran tillämpar väst mottot "min fiendes fiende är min vän". Nästa utan undantag ger de ledande krafterna i USA och Europa sitt fulla stöd till grupper och ledare som idag är i opposition till Ahmadinejad men som inte för länge sedan delade makten med honom och legitimerade förtrycket mot demokratiska krafter, kvinnor och homosexuella. Riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh menar i Aftonbladet att dessa grupper inte är "särskilt tydliga när det gäller kampen för demokrati, mänskliga fri och rättigheter gällande yttrandefrihet, åsiktsfrihet, kvinnors befrielse från könsapartheid".

tisdag, februari 09, 2010

mycket snack om Haitis utlandsskuld men...

Vad händer egentligen med skuldavskrivningen av Haitis skulder?

Beskeden från de internationella finansorganisationerna, G-7 och politiker går åt olika håll. Mycket är oklart och det som sägs offentligt är för det mesta viljeyttringar men inga beslut.
G7 har på februarimötet i Kanada uppmanat IMF, världsbanken och världen att avskriva lån och samtidigt att låna nya pengar för återuppbyggnaden. Diakonia-Sverige skriver att IMF nu svängt efter protester till att ge Haiti gåvor istället för nya lån. Folkrörelserna har i både Nord och Syd protesterat för att man vill ge lån och inte återuppbyggnadsstöd.

Tidigare i januari har världsbanken gett Haiti upphov med återbetalningen i 5 år och diskuterar nu en avskrivning men ingenting är klart. Miljöpartisten Bodil Ceballos ställde förra veckan en fråga till finansministern Borg om Haitis statsskuld och han svarade att Haiti inte behöver "betala några räntekostnader eller amorteringar för lån från IMF eller Interamerikanska utvecklingsbanken de närmaste två åren". Diakonia menar att Borg kan ha fel eftersom en studie från EURODAD hävdar att Haiti kommer att få betala in till internationella finansorgan motsvarande 1/10 av statsinkomster de kommande åren i form av lånekostnader för en utlandsskuld på 1 200 miljoner dollar.

Hittills är det endast Venezuela som offentligt aviserat att man avskriver Haitis skuld på 295 miljoner dollar. Parisklubben har också intentioner att avskriva 214 miljoner.

måndag, februari 08, 2010

Det "riskfria kriget" på väg

USA och Storbritannien intensifierar attackerna i Afghanistan och Pakistan med helautomatiserade datorstyrda flygplan s k Reaper Drone. Enligt uppgifter från brittiska RAF har bara de senaste två månaderna skjutits 20 missiler med Reaper och totalt 84 sedan britterna skaffade flygplanen i juni 2008. NATO och USA kommer att förlita sig allt mer på de obemannade drönare för att undvika egna förluster. Det nätverksbaserade kriget är det riskfria kriget, sägs det. I alla fall för NATO. Från Nevada via satellit gajdas UAV, unmanned aerial vehicle (obemannad luftfarkost) som fäller bomber i Irak, Afghanistan och Pakistan. Även Venezuela har fått "besök" av USA:s UAV. Sverige tillverkar UAV och tränar de i North European Aerospace Testrange (ett område stort som Blekinge). Även Israel tränade sina UAV där men stoppades efter stora protester.

I den nya militära doktrinen används de nya obemannade datorstyrda vapen i tron att de kommer att ge en ren och prydlig lösning på en konflikt. Att bomba fram "demokratier" utan egna förluster. NATO och USA menar att UAV har enorm precision som gör att antalet civila offren minimeras. De höga siffror med civila offren visar att detta är en myt. Droner används för avrättningar, det är liksom summariska rättegångar via dator. Philip Alston, FN:s MR-särskilde rapportör varnade redan i oktober förra året för att användningen av UAV i Afghanistan och Pakistan bryter mot folkrätten och för att USA inte har rättslig grund för att döda personer med drones.
Snart kommer även Sverige undvika egna förluster. Då kommer man kunna bomba städer och byar i Afghanistan och andra "onda" ställen via satellit hemma i Stockholm.

söndag, februari 07, 2010

Inte vårt krig! ta hem trupperna!

Sverige deltar i ett krig där mänskliga rättigheter kränks, civila dödas och den lokala befolkningen sätts i skräck. Det är inte vårt krig. Det är ett krig som startades under Bush "krig mot terrorism" och fortsätter med Obama. Det är USA:s krig. Den s k FN-styrka ISAF som en del av NATO-styrkan sätter skräck i den afghanska befolkningen. Flygbombningar, trakasserier och osäkerhet. Hur många fler afghaner ska dödas? och hur många svenskar ska behöva dö för ett krig som inte är vårt?
Afghanerna behöver mat, kläder, sjukvård och återuppbyggnadshjälp. Afghanistan behöver inte fler soldater. Ta hem soldaterna NU!

torsdag, februari 04, 2010

Grekiska sjukan hotar Eurolandet

Den grekiska tragedin visar det ohållbara i det s k Eurolandet som tog fart med Maastricht-avtalet, senare med stabilitetspakten i Dublin i december 1996 och som slutligen institutionaliserades med Eurozonen. I själva verket har systemet aldrig fungerat riktigt. Redan år 2000 bröt både Frankrike och Tyskland mot konvergenskriterierna. När Grekland gick med i Eurozonen år 2001 och införde Euron som valuta 2002 visste alla att landet inte skulle uppfylla villkoren men välkomnades ändå eftersom det sågs som en viktig expansion för projektet men också som en belöning för att Grekland låtit NATO-USA-trupperna passera på väg mot Kosovo-kriget. Men sedan införseln av Euron har trycket från Bryssel och Berlin hårdnat gentemot Grekland med krav på att landet ska inordna sig i Eurozonens (läs Tysklands) finans- och penningpolitik. Inga eller liten hänsyn tas till Greklands enskilda ekonomiska situation.

Premiärministern Papandreu har lovat minska statsunderskottet från 12,7 % till 3 % av BNP inom två år. Men få tror egentligen att de klarar det. Receptet är förstås ännu mer nyliberal medicin med stabilitetsprogram som innebär stora nedskärningar inom den offentliga sektorn, frysta löner och pensioner och en tveksam skattereform. En av ledarna för vänsterpartiet Synaspismos menade i ett samtal i Paris nu i helgen att Papandreu kommer få svårt att genomföra det s k stabilitetsprogrammet, det sociala missnöjet är enormt, proteströrelsen är på uppsving och även delar av regeringspartiet PASOK är emot åtgärderna. Inom regeringen konfronterats olika positioner, det nyliberale finansministern Papakonstantinu som driver den hårda linjen mot ekonomi- och konkurrensministern Luka Katselli som ställer sig mycket tveksam till chockterapin. När strejkerna och protesterna får fart blir det omöjligt för Papandreu att hålla ihop en nästan handlingsförlamad regering. För EU är risken stor att den s k grekiska sjukan "sprider sig" till de andra s k PIGS-länderna (Portugal, Irland, Grekland och Spanien) som skulle skaka hela eurolandet.

onsdag, februari 03, 2010

svenska biståndspengar till paramilitärer bortkastade

Human Rights Watch publicerar idag en alarmerande rapport kring reorganiseringen av dödskvadronerna (s k paramilitärer) som återigen sprider skräck i Colombia. Enligt HRW stärker nu paramilitärerna sitt grepp över stora områden med 10 000 man och närvaro i 24 av de 32 regioner i landet. Rapporten uppmärksammar en påtaglig ökning av morden, grova övergrepp, attacker och hot mot fackliga ledare, människorättsaktivister och vänsterfolk, journalister, bönder och ursprungsfolk. I staden Medellin har morden fördubblats och under 2008 mördades 39 fackliga aktivister. På samma sätt har de interna flyktingarna på flykt från våld, hot och trakasserier ökat med 24 %.
Rapporten avväpnar högerregeringens triumfkort om en påstådd lyckad demobilisering av paramilitärerna. Det är en fars och tyvärr har Sverige både finansierat och legitimerat denna fars.

Det var den förra socialdemokratiska regeringen som startade det kontroversiella stödet till demobiliseringen av paramilitärerna i Colombia. Trots hård kritik från Amnesty, Diakonia, Forum syd men även en avvaktande hållning från EU, gick den svenska regeringen med på att skicka biståndspengar till högerregeringens mycket tveksamma demobiliseringsprogrammet "rättvisa och fred". Med facit i hand har de värsta farhågor besannats. Högerregeringens demobilisering har resulterat i straffrihet för ca 32 000 paramilitärer, en reorganisering av dödskvadronerna, en politisk legalisering av brottslingar och ingen rättvisa, gottgörelse eller sanning för offren.