Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, februari 03, 2010

svenska biståndspengar till paramilitärer bortkastade

Human Rights Watch publicerar idag en alarmerande rapport kring reorganiseringen av dödskvadronerna (s k paramilitärer) som återigen sprider skräck i Colombia. Enligt HRW stärker nu paramilitärerna sitt grepp över stora områden med 10 000 man och närvaro i 24 av de 32 regioner i landet. Rapporten uppmärksammar en påtaglig ökning av morden, grova övergrepp, attacker och hot mot fackliga ledare, människorättsaktivister och vänsterfolk, journalister, bönder och ursprungsfolk. I staden Medellin har morden fördubblats och under 2008 mördades 39 fackliga aktivister. På samma sätt har de interna flyktingarna på flykt från våld, hot och trakasserier ökat med 24 %.
Rapporten avväpnar högerregeringens triumfkort om en påstådd lyckad demobilisering av paramilitärerna. Det är en fars och tyvärr har Sverige både finansierat och legitimerat denna fars.

Det var den förra socialdemokratiska regeringen som startade det kontroversiella stödet till demobiliseringen av paramilitärerna i Colombia. Trots hård kritik från Amnesty, Diakonia, Forum syd men även en avvaktande hållning från EU, gick den svenska regeringen med på att skicka biståndspengar till högerregeringens mycket tveksamma demobiliseringsprogrammet "rättvisa och fred". Med facit i hand har de värsta farhågor besannats. Högerregeringens demobilisering har resulterat i straffrihet för ca 32 000 paramilitärer, en reorganisering av dödskvadronerna, en politisk legalisering av brottslingar och ingen rättvisa, gottgörelse eller sanning för offren.

Inga kommentarer: