Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, februari 07, 2010

Inte vårt krig! ta hem trupperna!

Sverige deltar i ett krig där mänskliga rättigheter kränks, civila dödas och den lokala befolkningen sätts i skräck. Det är inte vårt krig. Det är ett krig som startades under Bush "krig mot terrorism" och fortsätter med Obama. Det är USA:s krig. Den s k FN-styrka ISAF som en del av NATO-styrkan sätter skräck i den afghanska befolkningen. Flygbombningar, trakasserier och osäkerhet. Hur många fler afghaner ska dödas? och hur många svenskar ska behöva dö för ett krig som inte är vårt?
Afghanerna behöver mat, kläder, sjukvård och återuppbyggnadshjälp. Afghanistan behöver inte fler soldater. Ta hem soldaterna NU!

Inga kommentarer: