Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, februari 24, 2010

Ny Gemenskap för Latinamerika och Karibien bildas

På ett toppmöte i Cancún, Mexiko, beslutade statscheferna för Latinamerika att bilda en Gemenskap för Latinamerika och Karibien. Det är historisk. En union utan inblandning av USA eller Spanien. Formellt kommer Gemenskapen att bildas nästa år på toppmötet i Caracas eller i Chile år 2012.
Det är ett resultat av många års arbete för att få ihop kontinenten i en gemensam plattform. Tidigare har USA och Spanien stått bakom många av de olika processer, organisationer och toppmöten för att försvara egna intressen och stärka sin ställning i regionen.

Statscheferna beslutade också under toppmötet i Cancun att bidra med 30 miljoner dollar till Haitis återuppbyggnad. Det enda landet som inte var välkommen till toppmötet var Honduras.

Inga kommentarer: