Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, februari 25, 2010

Det kirurgiska kriget

Mattias Hagberg skriver i Aftonbladet om de obemannade spaningsflygplan som utgör grunden för USA:s och NATO:s krigföring och som nu börjar ta över i både Irak och Afghanistan.

"Redan i dag är situationen moraliskt komplicerad. Vilket ansvar har soldaterna som fjärrstyr drönare över Irak, Afghanistan och Pakistan för de människor som dödas? Och kanske framför allt: ökar inte risken för övervåld när man upplever kriget som ett tv-spel? obemannade spaningsflygplan.

Än så länge har den amerikanska militären varit ovillig att diskutera dessa komplicerade frågor. I stället har militären fokuserat på allt det som man anser vara positivt med utvecklingen och framför allt på möjligheten att spara amerikanska liv. Drömmen är, som så många gånger förut, det rena, kirurgiska kriget, utan egna offer. "

Jag har tidigare skrivit om det riskfria kriget här

Inga kommentarer: