Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, juli 01, 2008

EU tvingar fram nyliberala avtal med Latinamerika

I gammal traditionell kolonial stil förhandlar EU med Latinamerika om handelsavtal, och i stället för att sätta fattigdomsbekämpningen i prioriteringslistan vill EU tvinga fram nyliberala avtal. Allt förstås bakom slutna dörrar.

Den 7 april är det den Andinska Gemenskapen tur att förhandla med EU. EU-kommissionen visar få tecken på att vilja ta hänsyn till de stora skillnaderna i förutsättningar mellan regionerna. EU vägrar förhandla om sina jordbrukssubventioner. EU driver på för att få igenom förhandlingar om investeringar, konkurrens och offentlig upphandling, trots att de flesta sydländer i WTO varit extremt tydliga med att de inte vill föra upp nya områden på Världshandelsorganisationens agenda. EU:s och USA:s strategi är alltså att försöka peta in frågorna bakvägen genom bilaterala avtal.
läs mer här