Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, augusti 27, 2010

Högeralliansens sänker skatterna...för de rika

Högeralliansen går till val med att sänka skatterna med ytterligare 25 miljarder kronor. Precis som tidigare kommer pengarna att hamna i fickorna på de bäst ställda. Vinnarna är högavlönade. Grattis rika!
Under denna mandatperiod har Reinfeldt och co sänkt skatterna med 100 miljarder kronor. 80 % gick till den rika halvan av Sverige. Konsekvensen är ökade klyftor och en utarmad välfärd.

måndag, augusti 23, 2010

Social bomb i rullning med utlandsfödda elever

En social bomb är i rullning. Elever som inte klarar kraven ökar i förorterna. Främst är det utlandsfödda som inte blir behöriga till gymnasiet. 31 % av utlandsfödda elever i nian är inte behöriga till gymnasiet. Uppseendeväckande är andelen elever med somaliskt påbrå som kommer att misslyckas totalt i skolan. 75 % av de i årskurs nio kommer inte att vara behöriga. Det är en social katastrof.

Det finns flera förklaringar för detta misslyckande, men avgörande är den socio-ekonomiska faktorn. Det är klass mer än etnicitet som avgör varför 15-åringar inte blir behöriga. Boendesegregationen, arbetslösheten och den sociala utsattheten sänker tonåringars chanser att tillägna sig en utbildning som behövs för att klara sig i samhället.
Neddragningar i skolan bara förstärker misslyckandet. Privatiseringen av skolan och elitiseringen har också gjort sitt för att stärka skillnaderna mellan eleverna från olika samhällsklasser. Det finns ingen chans till studieframgång när den sociala utsattheten sprider sig. Konsekvenserna finns runt hörnet. När man redan vid tonåren är märkt med misslyckande, kan det inte bli annat än en negativ spiral. Det kommer vi alla få betala sen med stora sociala kostnader, kriminalitet och social misär. En social bomb är i rullning!

söndag, augusti 22, 2010

Bildt dribblar bort lundins krigsskuld i Sudan

Bildt dribblar bort sitt ansvar för vad Lundin Oil gjorde nere i Sudan. I en intervju i Expressen vill han nu framstå som världens fredsduva och en av de som fick igång fredsprocessen och vapenstillestånd. Tyvärr är intervjuaren varken påläst eller särskilt intresserad av svaren. Lite längre ner i intervjun säger Bildt att journalisterna "ibland är illa pålästa och ibland går på enkla bollar". Där har Bildt en poäng som visar sig stämma i denna intervju, journalisten gick uppenbart "på enkla bollar"


lördag, augusti 21, 2010

rasistiska utspel från FP måste bemötas hårdare

Nu går även liberaler till attack mot FP:s populistiska och kvasirasistiska utspel mot utlandsfödda. Enligt folkpartisten förstärker FP:s utspel om burka, språktest och lägre ersättningar för utlandsfödda "bilden av att Folkpartiets ledning fiskar i grumligt vatten och spelar på främlingsrädsla" Man undrar varför den här killen är kvar i det partiet som vid sidan av SD är det som ständigt misstänkliggör invandrade och utlandsfödda.

Bra att han säger ifrån men det räcker inte, långt ifrån, vi måste bemöta de på gator och torg. Inga röster på vår bekostnad!

torsdag, augusti 19, 2010

Högerns vårdval drabbar fattiga i Sthlm

De fattiga i Sthlm betalar högerns flört med medelklassen. DN skriver idag att fattiga i Sthlm förlorat på högeralliansens vårdval. Vårdpengar har flyttats från fattiga till rikare områden. Socialt utsatta områden har drabbats hårdast. Precis som med skattesänkningar (80 % gick till de rika) har högern i lugn och ro gjort en omvänd Robin Hood. Vårdcentraler i utsatta områden som blivit av med pengar har tvingats säga upp personal, köerna har blivit längre och de med allvarliga sjukdomar som kräver mer tid är ingen bra "affär" för de vårdcentralerna. Samtidigt öppnades 28 nya vårdcentraler i rika områden i Stockholm.

onsdag, augusti 18, 2010

Stor seger för klimaträttvisa! Cochabamba in i FN:s förhandlingar

Stor seger för klimaträttvisa!

Kraven från folkens klimattoppmötet i Cochabamba har tagits med i FN:s officiella dokument som nu ska förhandlas av de 192 länder på nästa möte i Kina, före det stora FN-toppmötet i Cancún, Mexiko.

Nu måste vi se till att den svenska regeringen tar ställning för dessa krav.

Här nedan kraven på engelska:

• 50 % reduction of greenhouse gasses emission by developed countries for second period of commitments from the Kyoto Protocol years 2013 to 2017.
• Stabilize the rise of temperature to 1 C and 300 parts for million of carbon dioxide in the atmosphere.
• To guarantee an equitable distribution of atmospheric space, taking into account the climate debt of emissions by developed countries for developing countries.
• Full respect for the Human Rights and the inherent rights of indigenous peoples, women, children and migrants.
• Full recognition to the United Nations Declaration on of Indigenous Peoples Rights.
• Recognition and defense of the rights of Mother Earth to ensure harmony with nature.
• Guarantee the fulfillment of the commitments from the developed countries though the building of an International Court of Climate Justice.
• Rejection to the new mechanisms of carbon markets that transfer the responsibility of the reduction in emissions of greenhouse gases from developed countries to developing countries.
• Promotion of measures that change the consumption patterns of the developed countries.
• Adoption of necessary measures in all relevant forums to be excluded from the protection of the intellectual property rights to technologies and ecologically sustainable useful to mitigate climate change.
• Developed countries will allocate 6% of their national gross product to actions relatives to Climate Change.
• Integrated management of forest, to mitigation and adaptation, without market mechanics and ensuring the full participation of indigenous peoples and local communities.
• Prohibition the conversion of natural forest for plantations, since the monoculture plantations are not forest, instead should encourage the protection and conservation of natural forests.