Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, augusti 23, 2010

Social bomb i rullning med utlandsfödda elever

En social bomb är i rullning. Elever som inte klarar kraven ökar i förorterna. Främst är det utlandsfödda som inte blir behöriga till gymnasiet. 31 % av utlandsfödda elever i nian är inte behöriga till gymnasiet. Uppseendeväckande är andelen elever med somaliskt påbrå som kommer att misslyckas totalt i skolan. 75 % av de i årskurs nio kommer inte att vara behöriga. Det är en social katastrof.

Det finns flera förklaringar för detta misslyckande, men avgörande är den socio-ekonomiska faktorn. Det är klass mer än etnicitet som avgör varför 15-åringar inte blir behöriga. Boendesegregationen, arbetslösheten och den sociala utsattheten sänker tonåringars chanser att tillägna sig en utbildning som behövs för att klara sig i samhället.
Neddragningar i skolan bara förstärker misslyckandet. Privatiseringen av skolan och elitiseringen har också gjort sitt för att stärka skillnaderna mellan eleverna från olika samhällsklasser. Det finns ingen chans till studieframgång när den sociala utsattheten sprider sig. Konsekvenserna finns runt hörnet. När man redan vid tonåren är märkt med misslyckande, kan det inte bli annat än en negativ spiral. Det kommer vi alla få betala sen med stora sociala kostnader, kriminalitet och social misär. En social bomb är i rullning!

2 kommentarer:

Antagonisten sa...

Du har absolut rätt i att det är en social bomb i rullning. Och något vi måste vidta åtgärder mot snart om vi vill att Sverige ska fortsätta vara en nation i välstånd.

Men när du helt avvisar ärftliga faktorer är du knappast en del av lösningen. Är Darwins avhandlingar bara giltiga i teorierna men inte i verkligheten? Eftersom folket i Somalia varit oförmögna att upprätta en stabil nation (efter våra västerländska mått) så lär de inte heller vara förmögna att upprätthålla vår samhällstruktur.
Ett rätt logiskt mönster.

Tro nu inte att jag är någon vilse "patriot", men arvet spelar stor roll. Vi är inte bananflugor med två kromoson-uppsättningar, utan komplexa varelser med olika personligheter och talanger. Att som du verkar förespråka, strö pengar över problemet, är inte en lösning.

Bosse sa...

Antagonisten är rasist. Med rasism löser vi inga problem